Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Tia phân giác của góc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thu Vân
Ngày gửi: 11h:41' 16-03-2008
Dung lượng: 346.0 KB
Số lượt tải: 363
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho:
?xOy = 1000; ?xOz = 500.
Xác định vị trí tia Oz so với 2 tia Ox, Oy.
Tính ?zOy?
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox
?xOy=1000; ?xOz = 500
?xOz < ?xOy ( 500 < 1000)
Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy
?xOz + ?zOy = ?xOy
?zOy = ?xOy - ?xOz
?zOy = 1000 - 500
?zOy = 500
O
x
y
z
Kiểm tra bài cũ
O
x
y
z
Nhận xét:
Tia Oz ..... hai tia Ox, Oy
?xOz....?zOy
nằm giữa
=
I) Tia phân giác của một góc là gì?
I) Tia phân giác của một góc là gì?
Tia Oz là tia phân giác của góc xOy
Tia Oz nằm giữa 2 tia Oy,Ox
?xOz = ?zOy
O
y
z
x
Ví dụ 1: Cho = 1000
Biết Oz là phân giác của .
Tính và ?
Giải: Oz là tia phân giác của ?xOy
tia Oz nằm giữa 2 tia Ox, Oy và ?xOz = ?yOz
Mà ?xOz + ?yOz = ?xOy
?xOz + ?yOz = ?xOz + ?xOz = 2. ?xOz = ?xOy
?xOz = ?yOz ?xOy : 2 = 1000 : 2 = 500
I) Tia phân giác của một góc là gì?
Ví dụ 2: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có tia phân giác? Hãy chỉ ra tia phân giác đó.
z
H 1
H 4
II) Cách vẽ tia phân giác của một góc
Ví dụ:
Cho ?AOB = 600.
Vẽ tia phân giác Ot của ?AOB
O
B
A
t
Ot là tia phân giác của ?AOt
=> tia Ot nằm giữa 2 tia OA và OB
?BOt = ?AOt = 600 : 2 = 300
1. Cách 1: Dùng thước đo góc
II) Cách vẽ tia phân giác của một góc
2. Cách 2: Gấp giấy
? Cho ?xOy là góc bẹt.
Vẽ tia phân giác Oz của ?xOy
O
y
x
z
z`
II) Cách vẽ tia phân giác của một góc
II) Cách vẽ tia phân giác của một góc
* Nhận xét:
- Góc bẹt có hai tia phân giác.
- Góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.
* Chú ý: Đường phân giác của góc
Đường phân giác của góc là đường thẳng chứa tia phân giác của góc đó.
tt` là đường phân giác của góc AOB.
zz` là đường phân giác của góc xOy
Ví dụ:
Bài 32 ( SGK - 87)
III) Luyện tập
Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi:
?xOt = ?yOt
?xOt + ?tOy = ?xOy
?xOt + ?tOy = ?xOy và ?xOt = ?yOt
?xOt = ?yOt =
S
S
Đ
Đ
2) Bài tập:
Cho ?xOy và ?yOx` là hai góc kề bù. Vẽ tia phân giác của ?xOy và đường phân giác của ?yOx`
O
x`
x
y
III) Luyện tập
t
z
z`
Bài tập: 30, 31 ( SGK- 87); 34 ( BST)
Đọc và xem trước các bài tập: 33 ->37 (SGK)
 
Gửi ý kiến