Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lai Van Dong (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:32' 17-10-2009
Dung lượng: 56.8 KB
Số lượt tải: 392
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
Các quí thầy, cô về dự giờ hình với lớp 7b hôm nay
GV lê thị tuyết

ôn tập chương I
Hình học 7
1.Hai góc đối đỉnh:
-Định nghĩa.
-Tính chất.
2. Hai đường thẳng vuông góc:
-Định nghĩa.
-Đường trung trực của đoạn thẳng.
3. Hai đường thẳng song song:
-Dấu hiệu nhận biết.
-Tiên đề ơ-clít.
-Tính chất hai đường thẳng song song.
4.Quan hệ giữa tính vuông góc với tính
song song
5. Ba đường thẳng song song.
6. Định lí.
Kiến thức trọng tâm
(Tiết 2)
Bài 1: Cho đoạn thẳng AB =4cm vẽ trung trực của AB. Nêu các bước vẽ?
+ Đường thẳng d là trung trực của AB
d
Cách vẽ:+ Vẽ đoạn AB = 4cm
+ Trên AB lấy điểm M sao cho AM = 2cm
+Qua M vẽ đường thẳng d  AB
ôn tập chương I
Hình học 7
1.Hai góc đối đỉnh: -Định nghĩa.
-Tính chất.
2. Hai đường thẳng vuông góc:
-Định nghĩa.
-Đường trung trực của đoạn thẳng.
3. Hai đường thẳng song song:
-Dấu hiệu nhận biết.
-Tiên đề ơ-clít.
-Tính chất hai đường thẳng song song.
4.Quan hệ giữa tính vuông góc với tính
song song
5. Ba đường thẳng song song.
6. Định lí.
Kiến thức trọng tâm
(Tiết 2)
Bài 1: Cho đoạn thẳng AB =4cm vẽ trung trực của AB. Nêu các bước vẽ?
Bài 2: Cho hình vẽ:
Biết a//b//Om./Tìm các cặp góc bằng nhau trên hình?
(Do so le trong)
(Do so le trong)
Bài 3:(Bài 57/SGK)
Cho hình vẽ (a//b), hãy tính số đo x của góc O
Bài 57/SGK)
ôn tập chương I
Hình học 7
Tiết 15:
(Tiết 2)
Bài 3:(Bài 57/SGK)
Cho hình vẽ (a//b), hãy tính số đo x của góc O
Giải:
(1)
(2)
Giải: Vẽ tia Om nằm trong góc AOB sao cho Om // a.Ta có:
(vì tia Om nằm trong góc AOB)
Từ (1); (2) và (3) => x = 380 + 480 = 860 Vậy x = 860
(3)
Vì Om//a (cách vẽ) và b//a (gt)=> Om//b (tính chất ba đường thẳng song song)
=> + B2 = 1800 ( trong cùng phía)
Mà = 1320 (gt)
=> = 1800 - 1320 = 480
ôn tập chương I
Hình học 7
1.Hai góc đối đỉnh: -Định nghĩa.
-Tính chất.
2. Hai đường thẳng vuông góc:
-Định nghĩa.
-Đường trung trực của đoạn thẳng.
3. Hai đường thẳng song song:
-Dấu hiệu nhận biết.
-Tiên đề ơ-clít.
-Tính chất hai đường thẳng song song.
4.Quan hệ giữa tính vuông góc với tính
song song
5. Ba đường thẳng song song.
6. Định lí.
Kiến thức trọng tâm
(Tiết 2)
Bài 1: Cho đoạn thẳng AB =4cm vẽ trung trực của AB. Nêu các bước vẽ?
Bài 2: Cho hình vẽ:
Biết a//b//Om./Tìm các cặp góc bằng nhau trên hình?
Bài 3:(Bài 57/SGK)
Cho hình vẽ (a//b), hãy tính số đo x của góc O
Bài 4:(Bài 59/SGK)
Biết d//d`//d`` và hai góc 600, 1100. Tính các góc : E1 , G2 , G3 , D4 , A5 , B6
Điền vào chỗ trống để hoàn thành bài giảI sau:
= C1 = 600 (.........)
G2 = .. = 1100 (đồng vị của d`//d``)
G3 = 1800 - G2 (......)
=> G3 = .............
D4 = .............
A5 = .. = ...... (đồng vị của d//d`)
B6 = ...............
ôn tập chương I
Hình học 7
1.Hai góc đối đỉnh: -Định nghĩa.
-Tính chất.
2. Hai đường thẳng vuông góc:
-Định nghĩa.
-Đường trung trực của đoạn thẳng.
3. Hai đường thẳng song song:
-Dấu hiệu nhận biết.
-Tiên đề ơ-clít.
-Tính chất hai đường thẳng song song.
4.Quan hệ giữa tính vuông góc với tính
song song
5. Ba đường thẳng song song.
6. Định lí.
Kiến thức trọng tâm
(Tiết 2)
Bài 1: Cho đoạn thẳng AB =4cm vẽ trung trực của AB. Nêu các bước vẽ?
Bài 2: Cho hình vẽ:
Biết a//b//Om./Tìm các cặp góc bằng nhau trên hình?
Bài 3:(Bài 57/SGK)
Cho hình vẽ (a//b), hãy tính số đo x của góc O
Bài 4:(Bài 59/SGK)
Biết d//d`//d`` và hai góc 600, 1100. Tính các góc : E1 , G2 , G3 , D4 , A5 , B6
Điền vào chỗ trống để hoàn thành bài giảI sau:
ôn tập chương I
Hình học 7
1.Hai góc đối đỉnh: -Định nghĩa.
-Tính chất.
2. Hai đường thẳng vuông góc:
-Định nghĩa.
-Đường trung trực của đoạn thẳng.
3. Hai đường thẳng song song:
-Dấu hiệu nhận biết.
-Tiên đề ơ-clít.
-Tính chất hai đường thẳng song song.
4.Quan hệ giữa tính vuông góc với tính
song song
5. Ba đường thẳng song song.
6. Định lí.
Kiến thức trọng tâm
(Tiết 2)
Bài 1: Cho đoạn thẳng AB =4cm vẽ trung trực của AB. Nêu các bước vẽ?
Bài 2: Cho hình vẽ:
Biết a//b//Om./Tìm các cặp góc bằng nhau trên hình?
Bài 3:(Bài 57/SGK)
Cho hình vẽ (a//b), hãy tính số đo x của góc O
Ax//Cy
Hướng dẫn:
CM: Ax//Cy
(Có Bm//Ax)
Bm//Cy
Bài 4:Bài 48 SBT
ôn tập chương I
Hình học 7
Tiết 15:
(Tiết 2)
Bài 1:
x
A
700
1500
Giải:
B
C
1
2
y
1400
m
KL
GT
A = 1400
ABC = 700
C = 1500
Ax//Cy
Vẽ tia Bm nằm trong ABC sao cho Bm//Ax
=> B1 + A =1800 (hai góc trong cùng phía)
Mà A = 1400 (gt) nên B1 = 400
Có B1 + B2 = ABC ( tia Bm nằm trong ABC)
Mà ABC = 700 (gt) và B1 = 400
=> B2 = 300 Mặt khác C = 1500 (gt)
=> B2 + C = 1800
Mà 2 góc này ở vị trí trong cùng phía của Bm và Cy
=> Bm//Cy, kết hợp với Bm//Ax (cách vẽ)
=> Ax//Cy (đpcm)
1.Hai góc đối đỉnh: -Định nghĩa.
-Tính chất.
2. Hai đường thẳng vuông góc:
-Định nghĩa.
-Đường trung trực của đoạn thẳng.
3. Hai đường thẳng song song:
-Dấu hiệu nhận biết.
-Tiên đề ơ-clít.
-Tính chất hai đường thẳng song song.
4.Quan hệ giữa tính vuông góc với tính
song song
5. Ba đường thẳng song song.
6. Định lí.
Kiến thức trọng tâm
ôn tập chương I
Hình học 7
Tiết 15:
(Tiết 2)
Bài 1:
Một số phương pháp chứng minh hai đường
thẳng song song:
1.Dùng dấu hiệu nhận biết:
-Chứng minh cặp góc so le trong bằng nhau.
-Chứng minh cặp góc đồng vị bằng nhau.
-Chứng minh cặp góc trong cùng phía bù nhau.
2.Dùng tính chất:
-Chứng minh chúng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.
-Chứng minh chúng cùng song song với đường thẳng thứ ba.
Hướng dẫn về nhà
-ôn tập các câu hỏi lý thuyết của chương I
-Xem lại các bài tập đã chữa.
-Tiết sau kiểm tra 1 tiết.
1.Hai góc đối đỉnh: -Định nghĩa.
-Tính chất.
2. Hai đường thẳng vuông góc:
-Định nghĩa.
-Đường trung trực của đoạn thẳng.
3. Hai đường thẳng song song:
-Dấu hiệu nhận biết.
-Tiên đề ơ-clít.
-Tính chất hai đường thẳng song song.
4.Quan hệ giữa tính vuông góc với tính
song song
5. Ba đường thẳng song song.
6. Định lí.
Kiến thức trọng tâm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓