Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Lâm (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:53' 17-10-2009
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 690
Số lượt thích: 1 người (vũ anh hào, Tạ Duy Phương)
? Dựa vào hình 17.1 và kiến thức đã học hãy giải thích vì sao miền núi và Trung Du Bắc Bộ có vai trò rất quan trọng cho sự hình thành và phát triển các ngành công nghiệp cơ bản ở nước ta.
- Vì đây là vùng có nguồn tài nguyên khoáng sản Phong phú và giàu có nhất nước
Hình 17.1: Lược đồ tự nhiên vùng trung du và miền núi Bắc bộ
KIểM TRA BàI Cũ
BàI 19: THựC HàNH
Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ
Bài 1: Xác định trên hình 17.1 vị trí các mỏ khoáng sản:
- Than
- Sắt
- Man gan
- Thiếc
- Bô xít
- A Pa tit
- Đồng
- Chì
- Kẽm
Bài 2: Phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp của vùng
1, Ngành công nghiệp khai thác nào có điều kiện phát triển mạnh ? Vì sao?
- Các ngành công nghiệp khai thác than, sắt, A pa tit, một số kim loại màu như đông, chì, kẽm
* Vì: - Các mỏ này có trữ lượng khá
- Điều kiện khai thác tương đối thuận lợi
- Đó là những khoáng sản quan trọng để phát triển nhiều ngành công nghiệp khác
(Ví dụ: a pa tit dùng làm phân bón, than dùng trong sinh hoạt ,nguyên liệu cho nhà máy nhiệt điện và sản xuất vật liệu xây dựng.)
BàI 19: THựC HàNH
Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ
Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng núi TDBB
2, Chứng minh công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ?
-Do vị trí các mỏ phân bố khá gần nhau
- Ví dụ: mỏ sắt Trại Cau cách trung tâm công nghiệp Thái Nguyên 7 km
Mỏ than Khánh Hoà cách 10 km
Mỏ than mỡ Phấn Mễ cách 17 km
BàI 19: THựC HàNH
Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ
Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng núi TDBB
3, Dựa trên hình 18.1 hãy xác định :
- Vị trí của vùng mỏ than Quảng Ninh?
- Vị trí nhà máy nhiệt điện Uông Bí ?
- Cảng Xuất khẩu than Cửa Ông ?
? Hãy nhận xét về mối quan hệ giữa ba vị trí này
- Chúng có mối quan hệ giữa sản xuất - nơi tiêu thụ - xuất khẩu
BàI 19: THựC HàNH
Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ
Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng núi TDBB
4, Dựa vài hình 18.1 và hiểu biết hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm than theo mục đích :
- Làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện
- Phục vụ nhu cầu tiêu dùng than trong nước
- Xuất khẩu
Nhiệt điện( Phả lại, Uông Bí )
Xuất than tiêu dùng trong nước
Xuất khẩu đi EU,Nhầt Bản, Trung Quốc , Cu Ba
Vùng than Quảng Ninh
Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ
BàI 19: THựC HàNH
Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng núi TDBB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
K

M
K

M
t1
K
E
M
T
H
á
I
N
G
U
Y
Ê
N
T
H
á
I
N
G
U
Y
Ê
N
t2
t3
C
A
O
B

N
G
C
A
O
B

N
G
T
H
A
N
T
H
A
N
t4
t5
Q
U
A
N
G
N
I
N
H
Q
U
A
N
G
N
I
N
H
t6
U
N
G
B
í
Ô
U
N
G
B
í
Ô
t7
L
A
N
G
S
Ơ
N
L
A
N
G
S
Ơ
N
t8
A
P
A
T
í
T
A
P
A
T
í
T
t9
C
Ư
A
Ô
N
G
C
Ư
A
Ô
N
G
K
H
O
A
N
G
S
A
N
HD
TRò CHơI: GIảI ô CHữ
tÊN MộT LOạI KHOáNG SảN ở TỉNH TUYÊN QUANG
Đây là trung tâm luyện kim lớn của vùng
Đây là tỉnh nổi tiếng Có khoáng sản thiếc
Tên một loại khoáng sản nổi tiếng ở quảng ninh
Đây là tỉnh
có cảng xuất kHẩu than lớn nhất nước ta
tên nhà máy nhiệt điện ở tỉnh quảng ninh
TÊN tỉnH Có KHOáNG SảN BÔ - XíT
tÊN KHOáNG SảN NổI TIếNG ở LàO CAI
TÊN CảNG XUấT KHẩU THAN LớN NHấT NƯớC TA
No_avatar

Khócvai

 

 
Gửi ý kiến