Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Films and cinema

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:47' 29-03-2008
Dung lượng: 275.5 KB
Số lượt tải: 458
Số lượt thích: 0 người
GOOD AFTERNOON CLASS!
WARM UP!
1
4
2
3
Unit 13.
Films and Cinema
Lesson D. Writing
Vocabulary
1. sinking [`siηkiη] (n) sự chìm
2. luxury [`lʌk∫əri] (n) sự xa xỉ
3. voyage [`vɔiidʒ] (n) chuyến đi bằng đường biển
4. disaster [di`zɑ:stə] (n) thảm họa
5. adventurer [əd`vent∫ərə] (n) người thích phiêu lưu
6. be engaged [in`geidʒd] (a) đính hôn
7. iceberg [`aisbə:g] (n) tảng băng trôi
Task 1
1. What is the name of the film?


-It is Titanic
2. What kind of film is Titanic?
-It is a tragic love story film
3. What is it about?
-It is about the sinking of a luxury liner (ship).

4. Where is it made?
-It is made in America
5. What is it based on?
-It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912.

6. Who is/are the main character(s)?


-Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater.
7. What do you know about the character(s)?


-Jack Dawson is a young and generous adventurer. He saved Rose from killing herself and although she is already engaged, the two fall in love.


8. Does the film have a happy or a sad ending?
-It has a very sad ending.
The ship hits an iceberg and sinks rapidly.
Task 2
Write about a film you have seen. Use the description of Titanic and the suggestions following.
Writing about a film:
Name of the film
Type of the film
The plot
Main character(s)
Its ending
Tense used: Present


Kinds of film


Produced in
Sample of writing:
Of all the films I have seen, I like the film “Life made simple” best. It is a love story film. It is about the life of a man with the mind of a child. The film is made in Singapore. The main character is Dinh Thuong Vuong. I find the film very funny, moving and espescially it is full of meaningfulness .
Imagine you were an editor. Write a short paragraph about one of your films.
 
Gửi ý kiến