Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hiền
Ngày gửi: 15h:56' 30-03-2008
Dung lượng: 196.5 KB
Số lượt tải: 873
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:
1) Hãy trình bày các hình thức sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ?
2) Hãy phân biệt hai hình thức sinh sản bằng bào tử và bằng cách phân đôi, nảy chồi ở vi sinh vật nhân thực?
BÀI 27:
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT.
GVGD: Đỗ Thị Trường
SVTH : Tán THị Nữ
Lớp : 04SM.
Có bao nhiêu yếu tố
ảnh hưởng đến
sinh trưởng của VSV?
Hãy kể tên một số
chất dinh dưỡng?
I – CHẤT HÓA HỌC:
1. Chất dinh dưỡng:
Là các chất hữu cơ: cacbonhiđrat, prôtêin, lipit....

Nhân tố sinh trưởng là chất hữu cơ quan trọng với hàm lượng rất ít nhưng cần cho sự sinh trưởng của VSV song chúng không tự tổng hợp được từ các chất vô cơ. Ví dụ: bazơnitơ, vitamin, axitamin…
Nhân tố sinh
trưởng là gì?
VSV khuyết dưỡng: Không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng.

I – CHẤT HÓA HỌC:
1. Chất dinh dưỡng:
VSV nguyên dưỡng: Tự tổng hợp được các nhân tố
sinh trưởng
Gồm
Dựa vào khả năng tự tổng
hợp được nhân tố sinh trưởng
chia VSV làm mấy loại?
Vì sao có thể dùng VSV khuyết
dưỡng (Ecoli tritophan âm) để kiểm tra
thực phẩm có tritophan hay không?
I – CHẤT HÓA HỌC:
1. Chất dinh dưỡng:
Hãy kể tên chất hóa học
dùng ức chế sinh trưởng VSV?
2. Chất ức chế sự sinh trưởng:
Biến tính pr, các loại màng
tế bào
Thay đổi khả năng cho đi qua của lipit ở MSC
Ôxi hoá các thành phần TB
Sinh O2 có tác dụng oxh mạnh
Gắn vào nhóm SH của prôtêin làm chúng bất hoạt
Bất hoạt prôtêin
Oxh các thành phần tế bào
Diệt khuẩn có tính chọn lọc
Khử trùng bệnh viện
Thanh trùng trong y tế
Diệt khuẩn trên da
Thanh trùng
Diệt bào tử đang nảy mầm
Thanh trùng
Khử trùng
Dùng trong y tế, thú y

II – CÁC YẾU TỐ LÍ HỌC:
Các yếu tố vật lí
Nhiệt độ
pH
Độ ẩm
Ánh sáng
Áp suất thẩm thấu
II – CÁC YẾU TỐ LÍ HỌC:
1. Nhiệt độ:
Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng của VSV?
Ảnh hưởng tốc độ phản ứng sinh hoá học trong TB.
Biến tính các loại prôtêin , axit nuclêic
Phân loại:
Căn cứ vào khă năng chịu nhiệt chia VSV 4 nhóm
II – CÁC YẾU TỐ LÍ HỌC:
1. Nhiệt độ:
VSV ưa lạnh
VSV ưa ẩm
VSV ưa nhiệt
VSV ưa siêu nhiệt
Gồm
II – CÁC YẾU TỐ LÍ HỌC:
1. Nhiệt độ:
2. Độ ẩm:

Vai trò của nước?
* Vai trò của nước:
Là dung môi - Tham gia các quá trình thuỷ phân các chất
*Mỗi loài VSV sinh trưởng trong một giới hạn độ ẩm nhất định.
*Nước dùng để khống chế từng nhóm VSV.
Nước ảnh hưởng như thế
nào đến sinh trưởng của VSV?
II – CÁC YẾU TỐ LÍ HỌC:
1. Nhiệt độ:
2. Độ ẩm:

3. pH:
- Độ pH ảnh hưởng đến : tính thấm qua màng, hoạt động chuyển hoá vật chất trong tế bào, hoạt tính enzim, sự hình thành ATP..
- Dựa vào độ pH của môi trường chia VSV làm làm 3 nhóm: Nhóm ưa axit, ưa kiềm, ưa trung tính.
Dựa vào độ pH của môi trường có
thể chia VSV thành mấy nhóm?
II – CÁC YẾU TỐ LÍ HỌC:
1. Nhiệt độ:
2. Độ ẩm:

3. pH:
4. Ánh sáng:
Ánh sáng ảnh hưởng như thế nào
đến sự sinh trưởng của VSV?

- Ánh sáng tác động đến sự hình thành bào tử, tổng hợp sắc tố, chuyển động hướng sáng.
- Bức xạ có thể tiêu diệt hoặc ức chế VSV.
II – CÁC YẾU TỐ LÍ HỌC:
1. Nhiệt độ:
2. Độ ẩm:

3. pH:
4. Ánh sáng:
5. Áp suất thẩm thấu:
* Nguyên nhân gây áp suất thẩm thấu: sự chênh lệch nồng độ của một chất hai bên màng sinh chất
Củng cố
1.Chất nào sau đây có tác dụng diệt khuẩn có chọn lọc?
a. Phênol
b.Phôcmanđêhit
c. Cồn iốt
d. Chất kháng sinh
2. Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn?
3. Vì sao trong sữa chua hầu như không có VSV gây bệnh?
4. Vì sao có thể giữ thức ăn tương đối lâu trong tủ lạnh?
Về nhà:
Học bài, trả lời câu hỏi SGK.
Chuẩn bị bài mới.
Kẻ bảng trang 106 SGK vào vở.
No_avatar

vì sao có thể dùng vi sinh vật khuyết dưỡng  (ví dụ E.coli triptophan âm) để kiểm tra thực phẩm có triptophan hay không?

 

Avatar
vì vi khuẩn E.coli triptophan âm là vsv khuyết dưỡng nên không có khả năng tổng hợp triptophan.Nên khi thực phẩm có triptophan thì vi khẩn này sống được. còn nếu thực phẩm này không có thì vi khuẩn này chết.Bằng phương pháp nhuộm gram âm hay dương người ta biết được vi khuẩn này có tồn tại trong môi trường đó hay không(vi khuẩn gram âm có màu đỏ)
No_avatar
bai viet dk dayMỉm cười
No_avatar
vậy hãy cho em biết một vài tên vsv ưa ẩm và ưa siêu ẩm 
 
Gửi ý kiến