Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hiền
Ngày gửi: 15h:55' 01-04-2008
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 2062
Số lượt thích: 1 người (Gv Trịnh Văn Tuấn)
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
Kiểm tra bài cũ:
Hãy cho biết đây là những hình thức sinh sản nào?
Sinh sản hữu tính ở thực vật bậc thấp (Sự tiếp hợp)
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
Kiểm tra bài cũ:
Hãy cho biết đây là những hình thức sinh sản nào?
Sinh sản vô tính ở thực vật (sinh sản sinh dưỡng)
Sinh sản bằng bào tử
Nuôi cấy mô, tế bào thực vật
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I. Sinh sản vô tính là gì?

Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I. Sinh sản vô tính là gì?

Thủy tức
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I.Sinh sản vô tính là gì?

Là hình thức sinh sản trong đó một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống như nó, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng
Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là gì?
Cơ sở của sinh sản vô tính dựa trên sự phân bào nguyên nhiễm.
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I. Sinh sản vô tính là gì?

Là hình thức sinh sản trong đó một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống như nó, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng
Vì sao các cá thể con trong sinh sản vô tính lại hoàn toàn giống cơ thể bố mẹ ban đầu?
Do vật chất di truyền ở cơ thể con và cơ thể gốc hoàn toàn giống nhau đều có bộ nhiễm sắc thể là 2n
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I. Sinh sản vô tính là gì?


II. Các hình thức sinh sản vô tính:
Phân đôi
Nảy chồi
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
Phân mảnh
Trinh sản
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I. Sinh sản vô tính là gì?


II. Các hình thức sinh sản vô tính:
- Phân đôi
- Nảy chồi
- Phân mảnh
- Trinh sản

Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I.Sinh sản vô tính là gì?
II.Các hình thức sinh sản vô tính:


Giun dẹp
Ruột khoang
Bọt biển
Ong, mối
Phân chia cơ thể gốc thành 2 cơ thể mới có kích thước xấp xỉ bằng nhau
Các mảnh vụn của cơ thể phát triển thành các cá thể mới
Cá thể mẹ hình thành các chồi trên bề mặt cơ thể, mỗi chồi phát triển thành cơ thể mới
Các trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I.Sinh sản vô tính là gì?
II.Các hình thức sinh sản vô tính:Hãy so sánh các hình thức sinh vô tính ở động vật?
Giống nhau:
+ Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.
+ Các hình thức sinh sản vô tính đều dựa trên nguyên phân để tạo ra cá thể mới.
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I.Sinh sản vô tính là gì?
II.Các hình thức sinh sản vô tính:Dựa trên phân chia tế bào chất và nhân
Dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thành chồi con tách khỏi mẹ để
Dựa trên phân bào nguyên nhiễm của tế bào trứng không thụ tinh tạo nên
Dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, qua phân bào nguyên nhiễm
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I.Sinh sản vô tính là gì?
II.Các hình thức sinh sản vô tính:Thằn lằn đứt đuôi; tôm cua đứt càng mọc lại có phải là sinh sản vô tính không? Vì sao?
Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
I.Sinh sản vô tính là gì?
II.Các hình thức sinh sản vô tính:Bộ NST của ong là bao nhiêu?
Ong chúa ( 2n )
Ong thợ ( 2n )
Ong đực ( 1n )
<--- Tinh trïng
Trứng
Sự trinh sản
Hãy xác định các điểm sau đây là ưu nhược điểm hay nhược điểm của sinh sản vô tính?
+ Cá thể sống độc lập vẫn có khả năng sinh sản
+ Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn
Ưu
+ Tạo ra các cá thể mới giống nhau về mặt di truyền
Nhược
+ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với điều kiện môi trường sống ổn định, ít biếnđộng nhờ vậy mà quần thể phát triển nhanh
Ưu
Ưu
Cơ sở chủ yếu của quá trình tạo cơ thể mới trong sinh sản vô tính
+ Sự giao phối giữa các cá thể.
+ Điều kiện môi trường
+ Sự phân bào nguyên nhiễm
 
Gửi ý kiến