Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phương Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:44' 03-04-2008
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 837
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ VĂN THUYẾT MINH
BÌA:
TIẾT 51- TẬP LÀM VĂN ĐỀ VĂN THUYẾT MINH VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH Giáo viên: Nguyễn Phương Nhung ĐỀ VĂN THUYẾT MINH:
I. ĐỀ VĂN THUYẾT MINH: Đọc đề bài và cho biết đề nêu lên điều gì? Đối tượng ấy gồm những loại nào? - Nêu đối tượng thuyết minh. - Đối tượng đó là: người, đồ vật, con vật ,thực vật ,lễ hội , di tích thắng cảnh... Vì sao em biết đó là đề văn thuyết minh? - Yêu cầu giới thiệu, thuyết minh, giải thích. CÁCH LÀM BÀI:
II. CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH: * Cho đề bài: Chiếc xe đạp. 1. Tìm hiểu đề bài Đề nêu đối tượng gì? yêu cầu gì? - Đối tượng : chiếc xe đạp. - Yêu cầu : thuyết minh. Trong văn bản người viết đã giới thiệu những gì về chiếc xe đạp? - Giới thiệu tri thức về đặc điểm cấu tạo, tác dụng của xe đạp. Vì sao trong văn bản người viết không chú ý đến màu sắc, trang trí hay nhãn hiệu? bố cục:
2. Xây dựng bố cục và nội dung: Theo em văn bản có mấy phần? Hãy chỉ ra các phần? Bố cục : ba phần. Nêu nội dung phần mở bài? - Mở bài: giới thiệu khái quát về phương tiện xe đạp. Phần thân bài nói về nội dung gì? - Thân bài: giới thiệu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của xe đạp. Người viết đã sử dụng phương pháp thuyết minh nào? - Phân tích: chia ra sự vật ra thành bộ phận để giới thiệu( hệ truyền động, điều khiển, chuyên chở). Giải thích: cơ chế hoạt động của xe đạp. Vì sao không liệt kê các bộ phận cụ thể như : khung xe, bánh xe, xích,đĩa?... - Người đọc không hình dung xe đạp được sử dụng như thế nào. bố cục -ghi nhớ:
2. Xây dựng bố cục và nội dung: Bố cục : 3 phần. - Mở bài: giới thiệu khái quát về phương tiện xe đạp. - Thân bài: giới thiệu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của xe đạp. Phần kết bài nêu nội dung gì? - Kết bài: Vị trí xe đạp trong đời sống người Việt Nam và tương lai của nó. Thảo luận: - Nhận xét cách sử dụng phương pháp thuyết minh. - Nhờ đâu người viết giới thiệu rõ ràng, dễ hiểu như vậy? Sử dụng phương pháp thích hợp, có sự vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp khác.Bên cạnh đó còn nhờ sự hiểu biết sâu rộng về đối tượng. Qua tìm hiểu hãy nêu kết luận về cách làm bài văn thuyết minh? III. GHI NHỚ: (SGK) LUYỆN TẬP:
IV. LUYỆN TẬP HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Nắm chắc cách làm bài văn thuyết minh. - Chuẩn bị bài luyện nói thuyết minh cái phích nước. lời kết thúc:
HẸN GẶP LẠI CÁC EM Ở TIẾT SAU !
Avatar

Quá hay !! 

No_avatarf

k hay lam

Avatar

ddung khoong hay lawmCau mày

ddung khoong hay lawmCau mày

ddung khoong hay lawmCau mày

ddung khoong hay lawmCau mày

ddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau màyddung khoong hay lawmCau mày

No_avatar

may bi dien aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Avatar

dung la do dien

No_avatarf

bi khug ruj

 

No_avatarf

Không biết ngượng

No_avatarf

Cười nhăn răng no dien hay sao ay? 

No_avatarf

khung nang Lè lưỡi


No_avatar

cũng hay cám ơn ng viết đã chỉ cho mk bik nhéNụ hônNháy mắt


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓