Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Thành
Ngày gửi: 18h:45' 03-04-2008
Dung lượng: 566.5 KB
Số lượt tải: 311
Số lượt thích: 0 người
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 44
T? 3
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
I.Khái niệm
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản chỉ cần 1 cơ thể gốc. Cơ thể gốc tách thành 2 hoặc nhiều phần, mỗi phần sẽ cho ra 1 cá thể mới.
Hình 44.1. Sinh sản bằng cách phân đôi ở trùng biến hình
Hình 44.2. Sinh sản bằng cách nảy chồi ở thủy tức
II.Các hình thức sinh sản vô tính
Hiện tượng thằn lằn bị đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua, chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao?
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Hiện tượng thằn lằn bị đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua: chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng không phải là hình thức sinh sản vô tính vì nó chỉ tái sinh tạo thành một bộ phận của cơ thể chứ không tái sinh hình thành một cơ thể mới.
Hình thức trinh sinh có gì giống và khác với hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh?
Hình thức sinh sản trinh sinh giống với hình thức sinh sản phân đôi, mọc chồi, phân mảnh và sự tái sinh tạo cơ thể mới được hình thành không có sự kết hợp của giao tử đực và cái, không có sự tổ hợp lại vật chất di truyền, mà chỉ qua quá trình phân bào nguyên nhiễm từ một hoặc một số tế bào của cơ thể gốc ban đầu.
Cho biết những ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính?
Hình thức sinh sản trinh sinh khác với hình thức sinh sản phân đôi, mọc chồi, phân mảnh và sự tái sinh tạo cơ thể mới đó là hình thành cơ thể mới không phải là từ 1 tế bào sinh dưỡng 2n mà từ 1 giao tử (1 tế bào trứng 1n), tế bào trứng đơn bội này không qua thụ tinh mà phát triển thành 1 cơ thể. Như ở loài ong, ong đực là kết quả của trinh sinh đơn bội còn ong chúa và ong thợ là kết quả của sinh sản qua thụ tinh tạo cơ thể lưỡng bội.
- Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể sinh ra con cháu vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.
Ưu điểm:
- Các cá thể mới giống hệt nhau.
- Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.
- Tạo ra các cá thể thích nghi với môi trường sống ổn định.
Nhược điểm:
Tạo ra các cá thể con cháu giống nhau hoàn toàn về mặt di truyền vì vậy khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.
Nhận xét: Ở động vật đa bào bậc thấp hiện tượng sinh sản vô tính rất phổ biến, với nhiều hình thức khác nhau như: phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh (sinh sản). Động vật bậc cao cũng có hiện tượng sinh sản vô tính song rất ít.
III.Nuôi cấy mô và nhân bản vô tính ở động vật
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
1.Nuôi mô sống
2.Ghép mô tách rời vào cơ thể
Công nghệ ghép cấy mô
Chỉnh sửa sắc đẹp bằng nuôi cấy mô
Em bé ra đời bằng nuôi cấy mô
Cho biết có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào có thể thực hiện được?
Có 3 dạng cấy ghép mô: tự ghép, đồng ghép, dị ghép. Dạng di ghép không thể thực hiện được.
Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly dưới đây, từ đó cho biết thế nào là nhân bản vô tính?
3. Nhân bản vô tính
Nhân bản vô tính là hiện tượng chuyển nhân của 1 tế bào xôma vào 1 tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích phát triển thành 1 phôi, từ đó làm cho phôi phát triển thành 1 cơ thể mới.
Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu những hạn chế có thể có ở động vật nhân bản vô tính?
Hiện nay, người ta đã tiến hành nhân bản vô tính ở nhiều loài động vật khác ngoài cừu như: lợn, chó, bò, khỉ…, đảm bảo việc tạo ra các dòng theo ý muốn của nhà nghiên cứu.
Việc nhân bản vô tính các tế bào đang mở ra một triển vọng lớn đối với việc giải quyết các mô ghép khi cần. Ở Hàn Quốc đã có một ngân hàng các tế bào gốc (lấy từ cuống rốn của nhau thai) để tạo các mô gốc cho tự ghép đầy triển vọng.Nhân bản vô tính ở người bị lên án vì chúng có thể được sử dụng vào những mục đích xấu.
IV. Một số hình ảnh về cừu Dolly
 
Gửi ý kiến