Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Cương
Ngày gửi: 23h:19' 03-04-2008
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 791
Số lượt thích: 0 người
Thöïc hieän baøi giaûng
kimcuong0737@yahoo.com
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1
Câu 2
Cơ cấu kinh tế của các nước Đông Nam Á chuyển dịch theo xu thế nào
Khu vực nông nghiệp giảm mạnh, khu
vực công nghiệp tăng mạnh, khu vực dịch
vụ tăng đều ở các nước. Điều đó thể hiện
các nước ĐN Á đang chuyển dần từ nền
kinh tế thuần nông sang nền kinh tế công
nghiệp & dịch vụ.
Tuy có sự chuyển biến rõ rệt nhưng nông
nghiệp vẫn là ngành sx quan trọng của
các nước trong khu vực
Em hãy trình bày trình bày tình hình , xu hướng phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á?
Thực hiện chiến lược xuất khẩu bằng cách đẩy mạnh các ngành CN khai khoáng,CN chế biến, dệt may, da dày, CN sản xuất hàng tiêu dùng điện lực….
Tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài sẽ:
+ huy động được vốn đầu tư
+ Công nghệ mới
+Máy móc thiết bị hiện đại
+ Đào tạo kĩ thuật cho lao động
+Sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường
+ Tận dụng được nguồn lao động
ASEAN
Lịch sử hình thành & mục tiêu chính của Asean?
I. MỤC TIÊU CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN
Tại Băng cốc ngày 08 / 08/ 1967. 5 nước nhóm họp quyết định thành lập Asean
Việt nam gia nhập 27/8/1995
Chưa gia nhập
I. MỤC TIÊU CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN
Mục tiêu chính của Asean:
- Thúc đẩy sự phát triển KT-XH của các nước thành viên
Xây dựng khu vực ĐNÁ có nền hòa bình ổn định
Giải quyết các mâu thuẫn bất đồng trong nội bộ & bất đồng, khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài


Đích cuối cùng Asean hướng tới là “ Đoàn kết & hợp tác vì một Asean hòa bình ổn định, cùng phát triển”

I. MỤC TIÊU CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN
CƠ CHẾ
HỢP TÁC
CỦA
ASEAN
ĐẢM BẢO
THỰC HiỆN
CÁC MỤC
TIÊU CỦA
ASEAN
Thông qua các hiệp ước
Thông qua các các diễn đàn
Thông qua các hội nghị
Thông qua các dự án, chương trình phát triển
Xây dựng “khu vực thương mại tự do Asean”
Thông qua các hoạt động van hóa, thể thao của khu vực
Cơ chế hợp tác của Asean thông qua:
Các hội nghị, các diễn đàn, các hoạt động chính trị, kinh tế- xã hội, văn hóa, thể thao
Kí kết các hiệp ước 2 bên, nhiều bên, hoặc các hiệp ước chung
Thực hiện các dự án, chương trình phát triển
xây dựng khu vực mậu dịch tự do…

=> Thực hiện cơ chế hợp tác sẽ đẩm bảo cho Asean đạt được các mục tiêu chính & mục đích cuối cùng là: Hòa bình, ổn định, & cùng phát triển

I. MỤC TIÊU CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN
II. THÀNH TỰU
Sau hơn 40 năm xây dựng & phát triển các nước Asean đã đạt được những thành tích gì?

Thành tựu 1: Tốc độ tăng GDP khá cao
Thách thức: Tốc độ tăng trưởng không đều, sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong nước=> tụt hậu
Giải pháp: Tăng cường các dự án, chương trình phát triển cho các nước có tốc độ phát triển kinh tế chậm hơn.
Thành tựu 2: Đời sống nhân dân được cải thiện
Thách thức: Còn 1 bộ phận dân cư có mức sống thấp, còn tình trạng đói nghèo sẽ:
Là lực cản của sự phát triển
Là nhân tố gây ra mất ổn định xã hội
Giải pháp: Phải có chính sách riêng của từng nước để xóa đói giảm nghèo( như chính sách của Đảng & Nhà nước Việt nam)
II. THÀNH TỰU
Thành tựu 3: Tạo được môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực
Thách thức: Không còn chiến tranh, nhưng vẫn còn tình trạng bạo loạn, khủng bố ở một số quốc gia, gây mất ổn định cục bộ.
Giải pháp: Tăng cường hợp tác chống bạo loạn, khủng bố.
Nguyên tắc hợp tác nhưng không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Về cơ bản vẫn phải giải quyết tận gốc rễ vấn đề bình đẳng xã hội & nâng cao đời sống nhân dân
II. THÀNH TỰU
III. VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP
Việt nam đã có những đóng góp gì cho sự lớn mạnh của Asean? Những cơ hội & thách thức khi hội nhập Asean?
III. VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP
Tham gia của Việt nam:
Giao dịch thương mại trong khối đạt 30%
Nước ta tham gia hầu hết các hoạt động về chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, thể thao
Vị thế nước ta ngày càng nâng cao
Cơ hội & thách thức:
- xuất khẩu được hàng hóa trên thị trường rộng lớn hơn một nửa tỉ dân để thúc đẩy nền kinh tế phát triển
Phải cạnh tranh với các thương hiệu có tên tuổi uy tín hơn, các sản phẩm có trình độ công nghệ cao hơn
Giải pháp: Đón đầu, áp dụng công nghệ tiên tiến để tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa
Củng cố
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Tại sao mục tiêu của Asean lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

Sự chênh lệch về trình độ phát triển sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mục tiêu phấn đấu của Asean?

Sự chênh lệch về trình độ phát triển được thể hiện:
Sự chênh lệch về nhận thức
Sự chênh lệch về khung pháp lí
Sự chênh lệch về cơ sở hạ tầng
Sự khác nhau về nhu cầu phát triển

Ảnh hưởng tới mục tiêu phấn đấu của
Asean là: phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục
& tiến bộ xã hội
Lấy thí dụ để minh họa cơ chế hợp tác của Asean mà em biết?

Đại hội TT Seagames
Dự án sông Mê công
Hội nghị Aseam Hà nội
Dự án đường xuyên Asean

 
Gửi ý kiến