Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thanh Xuân Vũ
Ngày gửi: 19h:31' 06-04-2008
Dung lượng: 408.0 KB
Số lượt tải: 292
Số lượt thích: 1 người (Ma Thị Diễm Quỳnh)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Quan sát hình ảnh cho biết đây hiện tượng gì và giải thích ?
Sau khi trời mưa, trong không khí có rất nhiều hơi nước giống như một lăng kính khổng lồ. Khi ánh sáng mặt trời (ánh sáng trắng) chiếu qua sẽ bị tán sắc hình thành nên cầu vồng
Ánh sáng + Ánh sáng = Bóng tối.
Điều này có vô lý không ?
43 - HIỆN TƯỢNG GIAO THOA
ÁNH SÁNG
I-THÍ NGHIỆM IÂNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG
II-GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG
III-KẾT LUẬN
43 - HIỆN TƯỢNG GIAO THOA
ÁNH SÁNG
I-THÍ NGHIỆM IÂNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG
1/-Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc :
Có một vùng sáng hẹp trong đó xuất hiện những vạch sáng đỏ & những vạch tối xen kẽ nhau đều đặn.
Hieän töôïng naøy ñöôïc goïi laø hieän töôïng giao thoa aùnh saùng ñôn saéc
- Sử dụng ánh sáng đơn sắc đỏ.
Đ
M1
S
M2
S1 S2
F
Hãy mô tả hình ảnh quan sát được trên màn ?
43 - HIỆN TƯỢNG GIAO THOA
ÁNH SÁNG
I-THÍ NGHIỆM IÂNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG
2/-Thí nghiệm với ánh sáng trắng :
Nếu dùng ánh sáng trắng ta sẽ thấy có một vạch sáng ở chính giữa, hai bên là những dãy màu như cầu vồng, tím ở trong, đỏ ở ngoài
Nếu dùng ánh sáng
trắng làm thí nghiệm
thì hình ảnh thu được
sẽ như thế nào ?
- Sử dụng ánh sáng trắng.
Hãy mô tả hình ảnh quan sát được trên màn ?
43 - HIỆN TƯỢNG GIAO THOA
ÁNH SÁNG
II-GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG
Nếu thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng thì ta sẽ giải thích hiện tượng như sau :
1/-Với ánh sáng đơn sắc.
2/-Với ánh sáng trắng
S
M1
M2
S1
S2
- Hai nguồn S1 và S2 là hai nguồn sóng kết hợp
+ Những vạch sáng là tập hợp của những điểm có biên độ dao động tổng hợp ( dao động của hai sóng tới) cực đại.
+ Những vạch tối là tập hợp những điểm có biên độ dao động tổng hợp bằng không.
-Những vạch sáng, vạch tối gọi là những vân giao thoa
* Với nguồn sáng trắng.
-Với những ánh sáng đơn sắc khác nhau thì hệ thống vân giao thoa của chúng sẽ khác nhau
-Đối với ánh sáng trắng, ở chính giữa vân sáng của các ánh sáng đơn sắc khác nhau nằm trùng với nhau cho một vân sáng trắng, gọi là vân trắng chính giữa
-Ở hai bên vân trắng chính giữa các vân sáng của các sóng ánh sáng đơn sắc khác nhau không trùng với nhau nữa. Chúng nằm kế sát với nhau cho những quang phổ có màu như cầu vồng
43 - HIỆN TƯỢNG GIAO THOA
ÁNH SÁNG
III-KẾT LUẬN
Vậy hiện tượng giao thoa ánh sáng là gì?
-Hiện tượng khi hai chùm sáng gặp nhau trong vùng gặp nhau xuất hiện những vạch sáng và vạch tối xen kẻ nhau một cách đều đặn gọi là hiện tượng giao thoa ánh sáng
-Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng
CỦNG CỐ
Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Iâng là gì?
A)Anh sáng trắng là hỗn hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
B)Là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.
C)Giải thích được sự hình thành vân sáng xen kẽ vân tối đều đặn, khi làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc và dải sáng màu biến đổi liên tục khi làm thí nghiệm với ánh sáng trắng.
Câu 1
CỦNG CỐ
Câu 2
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng trắng thì:
A)Không có hiện tượng giao thoa

B)Có hiện tượng giao thoa với các vân sáng màu trắng.

C)Chính giữa màn có vạch trắng, hai bên là những khoảng tối đen

D)Có hiện tượng giao thoa với một vân sáng ở giữa màu trắng, các vân sáng ở hai bên vân sáng trung tâm có màu cầu vồng, với tím ở trong, đỏ ở ngoài
 
Gửi ý kiến