Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Vectơ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hông Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:10' 07-04-2008
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 941
Số lượt thích: 1 người (Lê Duyên Em)
Thực hiện:Nguyễn Hồng Vân.
Tháng 10 năm 2007
Sở giáo dục - đào tạo hải phòng
Trường THPT TT trần hưng đạo

kính chào quý thầy cô
về dự giờ thăm lớp 10C1
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
1. Véc tơ
Véc tơ là gì?
A?
?B
H1
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
1. Véc tơ
A?
?B
H2
Véc tơ khác đoạn thẳng ở những điểm nào?
M
N
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
1. Véc tơ
A?
?B
H2
Véc tơ khác đoạn thẳng ở những điểm nào?
M
N
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
1. Véc tơ
H4
M .
. N
Nêu khái niệm véc tơ - không.
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
1. Véc tơ
H5
Nêu khái niệm hai véc tơ cùng phương?
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
2. Tổng và hiệu của hai véc tơ
H1
A ?
B
?
? C
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
2. Tổng và hiệu của hai véc tơ
H2
A ?
B
?
? C
C `
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
2. Tổng và hiệu của hai véc tơ
H3
O ?
A
?
? B
Với O là một điểm bất kì
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
2. Tổng và hiệu của hai véc tơ
H4
Cho hình bình hành ABCD.
A
B
C
D
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
3.Tích của một véc tơ với một số
H1
Cho
a) So sánh độ dài của

b) Khi nào hai véc tơ
Cùng hướng?

k > 0
Ngược hướng?
k < 0
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
3.Tích của một véc tơ với một số
Hãy nêu các tính chất của phép nhân véc tơ với một số
H2
Treo bảng học sinh đã chuẩn bị sẵn
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
3.Tích của một véc tơ với một số
H3
Cho I là trung điểm AB.
Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống
A ?
? B
I
?
O
?
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
3.Tích của một véc tơ với một số
H4
Cho G là trọng tâm tam giác ABC
Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống
B ?
? C
?
M
A
?
? N
? G
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
4.Tọa độ của véc tơ và của điểm.
H1
Đối với hệ trục
hay Oxy thì:
a b
x y
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
4.Tọa độ của véc tơ và của điểm.
H2
Đối với hệ trục
hay Oxy
Hãy điền vào chỗ trống
Nếu
thì
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
4.Tọa độ của véc tơ và của điểm.
Hãy điền vào chỗ trống
H3
Nếu

thì
x
y
k
y
ôn tập chương I
Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
1. Véc tơ
Véc tơ là gì?
Khái niệm véc tơ - không?
Khái niệm hai véc tơ cùng phương?
2. Tổng và hiệu của hai véc tơ
3.Tích của một véc tơ với một số
4.Tọa độ của véc tơ và của điểm.
ôn tập chương I
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
Câu 1.
Véc tơ khác đoạn thẳng ở những điểm nào?
*) Véc tơ :
*) Đoạn thẳng
Có hướng
Không có hướng
Vai trò hai đầu mút như nhau
Vai trò hai đầu mút khác nhau
ôn tập chương I
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
Câu 2.
Nếu hai véc tơ

*)Bằng nhau và
*Có giá không trùng nhau
Thì bốn điểm A,B,C,D:
có là bốn đỉnh của một hình bình hành hay không ?
Đáp án : Có
A
B
C
D
ôn tập chương I
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
Câu 3.
Nếu có nhiều véc tơ thì xác định tổng của chúng thế nào
Trả lời:
*1) Cộng hai véc tơ đầu tiên
*2) Cộng lần lượt các véc tơ tiếp theo
ôn tập chương I
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
Câu 4.
Hiệu hai véc tơ được định nghĩa qua khái niệm tổng hai
véc tơ được định nghĩa qua khái niệm tổng hai véc tơ
như thế nào?
Đáp án:
ôn tập chương I
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
Câu 5.
Cho hai điểm A và B phân biệt. Với mỗi điểm O bất kì,
mỗi đẳng thức sau đây đúng hay sai?
a)
b)
c)
d)
Đáp án:
a)
Sai
b)
Đúng
c)
Sai
d)
Đúng
ôn tập chương I
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
Câu 6.
Có thể dùng phép nhân véc tơ với một số để định nghĩa
véc tơ đối của một vec tơ hay không ?
Đáp án:
Có.
Khi ta nhân một véc tơ với -1 ta được véc tơ đối của nó.
ôn tập chương I
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
Câu 7.
Cho hai véc tơ

không cùng phương.
Trong các véc tơ
sau đây , hãy chỉ ra các véc
tơ cùng hướng và các véc tơ ngược hướng.
Hai véc tơ
có cùng phương hay không ?
Tại sao?
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
Câu 8.
Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G.
Mỗi khẳng định sau đây, đúng hay sai?
a)
b)
d)
c)
e)
Thảo luận
Đúng
Sai
Đúng
Sai
ôn tập chương I
Sai
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
Câu 9.
Cho biết tọa độ hai điểm A và B.
Làm thế nào để :
a)Tìm được tọa độ véc tơ
?
b)Tìm được tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB?
Thảo luận
Đáp án
và I là trung điểm AB.
a)
b)
ôn tập chương I
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
Câu 10.
Cho biết tọa độ ba đỉnh của một tam giác.
Làm thế nào để tìm được tọa độ trọng tâm của tam giác đó?
Thảo luận
Đáp án
Giả sử tam giác ABC có ba đỉnh là
thì
ôn tập chương I
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
ôn tập chương I
HS: Ôn lại phần : quy tắc tam giác, quy tăc hình bình hành
véc tơ đối, tổng , hiệu hai véc tơ
Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
A
B
C
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
ôn tập chương I
HS: Ôn lại phần : quy tắc tam giác, quy tăc hình bình hành
véc tơ đối, tổng , hiệu hai véc tơ
Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
A
B
C
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
ôn tập chương I
HS: Ôn lại phần : quy tắc tam giác, quy tăc hình bình hành
véc tơ đối, tổng , hiệu hai véc tơ
Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
A
B
C
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
ôn tập chương I
Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
A
B
C
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
ôn tập chương I
Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
A
B
C
D
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
ôn tập chương I
Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
A
B
C
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
ôn tập chương I
Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
A
B
C
Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
ôn tập chương I
Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
A
B
C
E
E là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCE
Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
HS: Ôn lại phần : quy tắc tam giác, quy tăc hình bình hành
véc tơ đối, tổng , hiệu hai véc tơ
Bài 2: Cho ba điểm O,A,B không thẳng hàng. Tìm
điều kiện cần và đủ để véc tơ
Có giá là đường phân giác của góc
O .
A
B
C
1
2
OACB là hình bình hành
Ta có
=
OC thỏa đề ? OACB là hình thoi ? OA = OB
Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
Bài 3:
Cho O là tâm của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng:
Với điểm M bất kì, ta có
Bài giải ( Gợi ý)
*) Phân tích
qua
Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
Bài 4: Cho tam giác ABC
a) Tìm các điểm M và N sao cho

Bài giải:
?
Vậy M là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCM
Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
Bài 4: Cho tam giác ABC
a) Tìm các điểm M và N sao cho

Bài giải:
N
.
. D
Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
Bài 4: Cho tam giác ABC
b) Với M.N tìm được ở câu a), tìm các số p và q sao cho:
Gợi ý:
N
.
. D
ôn tập chương I
Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
Bài 5: Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao cho
a) Tìm số k sao cho
Bài giải:
ôn tập chương I
Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
Bài 5: Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao cho
b) Chứng minh rằng với mọi điểm M, ta có
Bài giải:
Biểu diễn
theo
rồi rút ra đẳng thức cần chứng minh.
ôn tập chương I
Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
Bài 6:
HS: Ôn lại phần : Hệ trục tọa độ, tọa độ trọng tâm.
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A ( -1;3 ) , B( 4;2),
C(3;5).
a) Chứng minh rằng ba điểm A,B,C không thẳng hàng
Gợi ý:
Chứng minh cho
không cùng phương
ôn tập chương I
Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
Bài 6:
HS: Ôn lại phần : Hệ trục tọa độ, tọa độ trọng tâm.
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A ( -1;3 ) , B( 4;2),
C(3;5).
b) Tìm tọa độ điểm đ sao cho
Gợi ý: Gọi D (x;y)
=> áp dụng tính chất hai véc tơ bằng nhau=> Lập hệ 2
phương trình chứa x và y => tìm được x và y
ôn tập chương I
Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
Bài 6:
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A ( -1;3 ) , B( 4;2),
C(3;5).
c) Tìm tọa độ điểm E sao cho O là trọng tâm tam giác ABE
Gợi ý: Gọi E (x;y) => áp dụng công thức:
=>Tam giác ABE có ba đỉnh là A ( -1;3 ) , B( 4;2) , E(x;y)
Khi O là trọng tâm tam giác ABE =>
Mặt khác O(0;0)
=> E(-3;-5)
ôn tập chương I
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
Câu hỏi 1
Đáp án chọn c)
cùng hướng với
ôn tập chương I
Câu hỏi 2
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn b)
cùng hướng
Câu hỏi 4:
A
B
C
H
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn c)
Câu hỏi 5:
A
.
B
.
C
.
Đáp án chọn a)
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Câu hỏi 6:
Đáp án chọn c)
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Ta có
Câu hỏi 7:
Đáp án chọn a)
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Câu hỏi 8:
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn a)
Câu hỏi 9:
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
D `
Đáp án chọn b)
Câu hỏi 10:
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn a)
Câu hỏi 11:
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn c)
Câu hỏi 12:
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Học sinh làm bài để so sánh kết quả
Đáp án chọn d)
Câu hỏi 13:
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn d)
Câu hỏi 14:
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn a)
Câu hỏi 15:
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn c)
Câu hỏi 16:
D
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn b)
Câu hỏi 17:
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Loại trừ a), b), c) và dễ nhận thấy kết quả.
Đáp án chọn d)
Câu hỏi 18:
Đáp án chọn b)
A( -1 ; 4 ) và B( 3;-5)
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Câu hỏi 19:
A( 0 ; 5 ) và B( 2;-7)
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn d)
Câu hỏi 20:
M( 8 ;-1 ) và N(3;2)
M`(-2; 5)
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn a)
Câu hỏi 21:
A(5 ;-2 ) và B(0;3) , C(-5;-1)
G(0;0)
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn b)
Câu hỏi 22:
A(-1 ;4 ) và B(2;5) , G(0;7)
=>C(-1;12)
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
Đáp án chọn b)
Câu hỏi 23:
A(3 ;1 ) và B(2;2) , C(1;6),D(1;-6) , G( 2;-1)
Đáp án chọn b)
Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
ôn tập chương I
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
Xin chân thành cảm ơn các thầy (cô) và các em học sinh
Xin chào và hẹn gặp lại !
 
Gửi ý kiến