Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Nga
Ngày gửi: 22h:50' 08-04-2008
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 968
Số lượt thích: 1 người (phạm trung thiện)
   
TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
Tiết 19 :
Tiết 19 : TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
Trong bức thư của đống chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi thanh niên, đăng trên báo nhân dân ngày 26/3/2003, với tiêu đề “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chính là sự nghiệp của thanh niên”, có đoạn viết
“… Đất nước Việt Nam có lịch sử mấy ngàn năm, đã trải qua nhiều thế hệ góp sức dựng nước và giữa nước. Mỗi thế hệ đều có trách nhiệm với lịch sử vào thời kì mình sống và cống hiến. Bước vào thế kỉ XXI Đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ ra phương hướng phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, Nước mạnh, xã hộ công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 đât nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại…
Đó là trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ rất to lớn của các cháu, trước hết là các thế hệ tri thức trẻ đua tài cống hiến cho sự nghiệp phát triển thịnh vượng và bền vững của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân… Ý nghĩa cuộc sống của mỗi người không chỉ bó hẹp trong đời sống riêng tư mà phải vươn lên, gắn mình với xã hội, quan tâm tới mọi người, tới Tổ quốc, nhân dân. Do đó mục tiêu phấn đấu, ý nghĩa cuộc sống của lớp trẻ ngày nay là phải phấn đấu trở thành lực lượng sung kích, góp phần to lớn vào mục tiêu phấn đấu của toàn dân tộc…
Cũng như các thế hệ cha anh, để có thể đảm đương trách nhiệm to lớn với lịch sử, mỗi người phải vươn lên tự rèn luyện. Thế hệ các cháu là lực lượng nòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc, quyết tâm xoá tình trạng nước nghèo và kém phát triển, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá…
Các cháu hãy cố gắng lao động học tập, chăm lo rèn luyện tư cách, đạo đức và sức khoẻ vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao văn hoá- khoa học, tiếp thu tinh hoa văn hoá của loài người, kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, có cuộc sống tình nghĩa, thuỷ chung với gia đình, bạn bè, lòng biết ơn các thế hệ cha anh, có tình thương bao la với những người có số phận rủi ro… lấy việc đem lại hạnh phúc cho nhân dân, cho moị người làm niềm vui lớn, là hạnh phúc lớn cho đời mình…”
Tiết 19: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
? Trong thư đồng chí Tổng Bí thư có nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đã đề ra như thế nào?
- Phát huy sức mạnh dân tộc, tiếp tục đổi mới đẩy mạnh CNH, HĐH xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
- Vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh”.
- Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo tiền đề trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Tiết 19: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
? Hãy nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH qua bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh?
Tiết 19: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
? Hãy nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự ngiệp CNH, HĐH qua bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh?
- Thanh niên đảm đương trách nhiệm của lịch sử mỗi người vươn lên tự rèn luyện.
- Là lực lượng nòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc.
- Quyết tâm xoá tình trạng nước nghèo và kém phát triển.
- Thực hiện thắng lợi CNH, HĐH.
Tiết 19: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
?Tại sao đồng chí Tổng Bí thư cho rằng thực hiện mục tiêu CNH, HĐH là trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ to lớn của thanh niên?
- Ý nghĩa cuộc đời của mỗi người là tự vươn lên gắn với xã hội quan tâm đến mọi người, với nhân dân và Tổ quốc.
- Là mục tiêu phấn đấu của thế hệ trẻ.
- Vai trò cống hiến của tuổi trẻ cho đất nước.
Tiết 19 : TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
?Em có suy nghĩ gì sau khi thảo luận về nội dung bức thư của Tổng Bí thư gửi thanh niên?
- Hiểu được nhiệm vụ xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay.
- Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH.
- Làm việc cụ thể của thanh niên nói chung và của học sinh nói riêng.
* Tình cảm của Đảng của dân tộc và của thầy cô giáo trong nhà trường gửi gắm niềm tin, hi vọng về sự nghiệp CNH, HĐH vào thế hệ các em.
Tiết 19: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
- Nhóm 1, 2 :
? Mục tiêu của CNH, HĐH đất nước là gì?
* Tình cảm của Đảng của dân tộc và của thầy cô giáo trong nhà trường gửi gắm niềm tin, hi vọng về sự nghiệp CNH, HĐH vào thế hệ các em.
* Thảo luận nhóm :
- Nhóm 3, 4 :
? Ý nghĩa của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?
Tiết 19: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
- Nhóm 1, 2 :
? Mục tiêu của CNH, HĐH đất nước là gì?
* Tình cảm của Đảng của dân tộc và của thầy cô giáo trong nhà trường gửi gắm niềm tin, hi vọng về sự nghiệp CNH, HĐH vào thế hệ các em.
* Thảo luận nhóm :
- Nhóm 3, 4 :
? Ý nghĩa của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?
- CNH, HĐH đất nước là trách nhiệm trung tâm của cả thời kì quá độ.
- Tạo tiền đề để phát triển mọi mặt xã hội.
- Thực hiện lí tưởng “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
Tiết 19 : TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
* Tình cảm của Đảng của dân tộc và của thầy cô giáo trong nhà trường gửi gắm niềm tin, hi vọng về sự nghiệp CNH, HĐH vào thế hệ các em.
? Em hãy cho biết tháng 11/2006 Việt Nam có những sự kiện nào?
- Gia nhập WTO ngày 07/11/2006, ngày 11/1/2007 Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150.
- Đăng cai APEC thứ 14 từ ngày 12/11/2006 đến 19/11/2006.
Tiết 19 : TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
* Tình cảm của Đảng của dân tộc và của thầy cô giáo trong nhà trường gửi gắm niềm tin, hi vọng về sự nghiệp CNH, HĐH vào thế hệ các em.
II. NỘI DUNG :
1) Trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước :
- Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo dức, tư tưởng chính trị.
- Có lối sống lành mạnh, rèn luyện kĩ năng phát triển năng lực.
- Ý thức rèn luyện sức khoẻ.
- Tham gia lao động sản xuất.
- Tham gia các hoạt động chính trị, XH.
? Vậy trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước là gì?
- Là một thách thức, cơ hội nhưng phát huy nội lực tiếp thu ngoại lực nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc
Tiết 19 : TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (t1)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
* Tình cảm của Đảng của dân tộc và của thầy cô giáo trong nhà trường gửi gắm niềm tin, hi vọng về sự nghiệp CNH, HĐH vào thế hệ các em.
II. NỘI DUNG :
1) Trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước :
- Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo dức, tư tưởng chính trị.
- Có lối sống lành mạnh, rèn luyện kĩ năng phát triển năng lực.
- Ý thức rèn luyện sức khoẻ.
- Tham gia lao động sản xuất.
- Tham gia các hoạt động chính tr, XH.
* Thông tin :
-Tính đến tháng 10/2002 Việt Nam có 47 tổ chức hữu nghị song phương và đa phương.
-Tính đến tháng 3/2003 Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 167 quốc gia, trao đổi ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới.
Đảng và Nhà nước trao giải thưởng Lương Đình Của nhà nông học Việt Nam lần thứ nhất.
Gồm có 75 thanh niên tiêu biểu làm ăn kinh tế giỏi như : chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản. Trong đó thanh niên
+ Miền Bắc có 31.
+ Miền Nam có 44
* Bài 1 : Trong những việc sau đây, những việc làm nào biểu hiện có trách nhiệm?
a) Nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện.
b) Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.
c) Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế.
d) Có ý thức giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh.
đ) Học tập vì quyềnlợi của bản thân.
SAI
SAI
* Bài 2 : Trong những việc sau đây, những việc làm nào biểu hiện thiếu trách nhiệm?
a) Sống, học tập, làm việc luôn nghĩa đến bổn phận đối với gia đình và xã hội.
b) Ngại tham gia các phong trào của Đoàn và nhà trường tổ chức.
c) Dồn hết sức lực vào việc học tập.
d) Vượt khó khăn thực hiện kế hoạch đề ra.
đ) Học tập làm việc vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
SAI
SAI
SAI
Bài 3 : Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước?
* CNH, HĐH là thách thức là cơ hội đối với thanh niên vì họ là lực lượng nòng cốt được đào tạo giáo dục toàn diện góp phần to lớn vào mục tiêu phấn đấu của toàn dân tộc.
Bài 4 : Em có nhận xét gì về những biểu hiện ở một số thanh niên, học sinh hiện nay như : đua xe đạp, lười học, nghiện ma tuý, đua đòi ăn chơi...
* Những thanh niên, học sinh này chưa xác định lí tưởng sống đúng đắn : lười học, nhác lao động, không chịu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.
No_avatar
đuoc do ngung hoi tham
No_avatar
đuoc do nh duoc nhung thuc te thi qua do
No_avatar

DUOC

 

 

Avatar
các bạn chú ý: bài này có dung lượng trên 35.0 MB ko phải 4.2 MB đâu Ngạc nhiên
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓