Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: zip
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày gửi: 22h:56' 28-10-2009
Dung lượng: 746.8 KB
Số lượt tải: 653
Số lượt thích: 0 người


Bài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
(tiết 3)
Môn gdcd lớp 12
GV: Nguyễn văn Tuấn
Trường THPT Bản Ngà
Kiểm tra bài cũ
1.- Theá naøo laø bình ñaúng trong lao ñoäng? Noäi dung cô baûn cuûa bình ñaúng trong lao ñoäng?
Bình đẳng trong lao động là bình đẳng giữa mọi công dân trong việc thực
hiện quyền lao đông thông qua tìm kiếm việc làm
Bình đẳng giữa những người lao động và người sử dụng lao động thông
qua hợp đồng lao động
Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ
Nội Dung
Công dân bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động
Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động
Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ
3: Bình đẳng trong kinh doanh


a, Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh.
Thực chất kinh doanh là một quá trình liên tục
Từ đầu tư vốn , mua nguyên liệu đưa vào sản xuất
Khi làm ra sản phẩm thì cung ứng tiêu thụ sản
Phẩm đó trên thị trường bằng hình thức buôn bán
Mục đích cuối cùng là sinh lợi nhuận

Theo em để thúc đẩy kinh doanh phát triển thì chúng ta phải làm gi?

Tạo ra một môi trường
kinh doanh tự do bình
đẳng trên cơ sở
của pháp luật
Vậy theo các em,bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là gi?


Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân
tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế,từ việc
lựa chon ngành nghề,địa điểm kinh doanh,lựa chon
hình thức tổ chức kinh doanh,đến việc thực hiện quyền
và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều
bình đẳng theo quy định của pháp luật.
San xuất kinh doanh nông nghiệp
SXKD Thủy hải sản
SXKD Máy móc
Kinh doanh dịch vụ
Nói đến bình đẳng trong kinh doanh là nói đến quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật về kinh doanh.
Theo em quyền bình đẳng của công dân về
kinh doanh phai dựa vào nguyên tắc nào?
Nguyên tắc
Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật
Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng
Xã hội chủ nghĩa
Kinh tế
Nhà nước
Giữ vai trò
Chủ đạo
Các doanh
Nghiệp tự
Kd theo
Quy định
Của pháp
Luật
Nhà nước thực
Hiện chế độ 1 giá
1 thị trường
Thống nhất
b, Nội dung của quyền bình đẳng trong kinh doanh.

Quyền bình đẳng trong kinh doanh được HP và PL nước CHXHCN Việt Nam quy định tại 5 điểm sau:Thứ nhất: Mọi công dân có quyền lựa chon hình thức
tổ chức kinh doanh theo sở thích và khả năng nếu có đủ
điều kiện
Thứ hai: Tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành nghề
mà pháp luật không cấm.
Thứ ba: Bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài
hợp tác và cạnh tranh lành mạnh
Nhà nước ta khuyến khích
việc mở rộng sản xuất
vinh doanh dù ở bất kì
ngành nghề nào
Chú ý
Trong sản xuất kinh doanh không thể tránh
khỏi cạnh tranh nhưng cạnh tranh phải diễn
ra một cách lành mạnh không được vi
phạm PL trong quá trình cạnh tranh.
Nhà nước ta nghiêm cấm các hiện tượng cạnh tranh không lành
mạnh.Sử dụng những thủ đoạn bất lương,lừa đảo để kiếm lời
trong sản xuất và kinh doanh.
Thứ tư: Chủ động mở rộng quy
mô ngành nghề kinh doanh
Thứ năm: Bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình
Hoạt động sản xuất, kinh doanh
Bất kì một người kinh doanh nào,ở bất
kì một ngành nghề nào đều bình đẳng về
nghĩa vụ như nhau trong quá trình
sản xuất , kinh doanh
Ví dụ
Nghĩa vụ
nộp
thuế
Nghĩa vụ
khai báo
về tài chính
trước pháp
luật
C,Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong kinh doanh
Theo em, nhà nước ta bảo đảm
quyền bình đẳng trong sản
xuất , kinh doanh như thế nào?
Nhà nước thừa nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển
của các loại hình doanh nghiệp của nước ta
Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp
trong hoạt động kinh doanh.Những quy định này được cụ thể
hóa bằng luật doanh nghiệp.
Nhà nước khẳng định bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp
của mọi loại hình doanh nghiệp để các doanh nghiệp được an tâm
sản xuất kinh doanh
Nhà nước quy định nam,nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh
Nghiệp,tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh,quản lí DN,
Bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin,nguồn vốn,thị trường…
Củng cố:
Theo em ý kiến nào đúng trong các ý sau?
HS phải làm gì để thực hiện tốt quyền bình đẳng trong kinh doanh:
a.Nâng cao chất lượng học tập.
b.Nắm bắt khoa học tiên tiến,hiện đại.
c.Tham gia giúp đỡ gia đinh làm kinh tế.
d.Tìm hiểu và có ý thức thực hiện pháp luật
e.Tham gia sản xuất,kinh doanh trong bất kì thành phần kinh tế nao.
g.Không vi phạm quyền và lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Đáp án
Tất cả các ý trên
Cảm Ơn Các Thầy Cô Và Các Em
No_avatar
bài viết bị lỗi không giải nén được
No_avatar

xin chao cac quy thay co va cac ban than men!

cac ban co the gop y tra loi cho cau hoi sau cua minh khong?

"vi sao doanh nghiep nha nuoc lai chiem linh nhieu nganh kte chu dao nhu : yte,giao duc, ngan hang..... ? zay thi co binh dang voi cac doanh nghiep tu nhan khong? vi sao?"

xin cam on cac ban

carot xanh!

No_avatar

để đam bảo loi ich cong dong,phuc vụ nhu cau chung của nen kinh te

de thưc hien chưc năng dieu tiet vi mo nen kt

nhưng nganh it loi nhuan,von lon cac tp khac ko du sưc

No_avatar

 Chính sách bình đẳng giới ở nước ta qui định: ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ” theo em có mâu thuẫn với qui định nam nữ bình đẳng trong kinh doanh không ? vì sao?

 

xin cảm ơn mọi người!! mong mọi người giúp đỡ

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓