Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Phạm Ngọc Điền (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:17' 16-04-2008
Dung lượng: 15.1 MB
Số lượt tải: 3441
Số lượt thích: 9 người (Trịnh Ngọc Hiếu, nguyễn ngọc khang, Đỗ Minh Hoàng, ...)
Kiểm tra bài cũ:
Tìm những từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau đây.
-Thỏ có bộ lông mao ...................có vai trò ..................và bảo vệ cơ thể.
Chi trước .............giúp thỏ ....................và di chuyển.
Chi sau ....................giúp thỏ bật nhảy và .....................khi bị săn đuổi.
- Mũi thỏ rất .............và có lông xúc giác giúp thỏ thăm thức ăn và ....................kẻ thù.
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(4)
dày xốp
giữ nhiệt
ngắn
đào hang
dài khoẻ
chạy nhanh
thính
phát hiện
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008

Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
- Hãy nhận biết các thành phần cơ bản của bộ xương thỏ?
Quan sát bộ xương thỏ và bộ xương thằn lằn, tìm đặc điểm giống và khác nhau?
1. Bộ xương
I/.Bộ xương và hệ cơ

Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
I/.Bộ xương và hệ cơ
1. Bộ xương
Giống nhau: Các bộ phận xương của thằn lằn và xương của thỏ tương đồng nhau.
Khác nhau :
Bộ xương thằn lằn
- Có 8 đốt sống cổ
- Chưa có xương mỏ ác
- Chi nằm ngang cơ thể
Bộ xương thỏ
- Có 7 đốt sống cổ
- Xuất hiện xương mỏ ác
- Chi nằm dưới cơ thể
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008

Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
I/.Bộ xương và hệ cơ
1. Bộ xương
Bộ xương của thỏ có vai trò như thế nào đối với cơ thể?
Bộ xương thỏ gồm nhiều xương khớp lại với nhau tạo thành bộ khung và các khoang cơ thể, làm nhiệm vụ định hình, nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.
2. Hệ cơ
Hệ cơ của thỏ có đặc điểm nào liên quan đến sự vận động?
Hệ cơ của thỏ tiến hoá hơn các động vật đã học ở điểm nào?
- Cơ bám vào xương và sự co cơ giúp con vật vận động, di chuyển.
- Xuất hiện cơ hoành chia khoang cơ thể thành khoang ngực và khoang bụng. Cơ hoành còn tham gia vào hoạt động hô hấp.
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008

Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
I/.Bộ xương và hệ cơ
II/.Các cơ quan dinh dưỡng
Sơ đồ cấu tạo trong của thỏ.
Sơ đồ hệ tuần hoàn của thỏ
Cho biết vị trí, thành phần, chức năng của các hệ cơ quan rồi điền vào phiếu học tập .
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008

Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
I/.Bộ xương và hệ cơ
II/.Các cơ quan dinh dưỡng
Chủ yếu trong khoang bụng
Miệng, thực quản, dạ dày, ruột, manh tràng,tuyến gan, tuỵ
Tiêu hoá thức ăn (đặc biệt là xenlulôzơ
Trong khoang ngực
Khí quản, phế quản, 2 lá phổi
Dẫn khí và trao đổi khí
Tim trong khoang ngực.các mạch máu phân bố khắp cơ thể
Tim có 4 ngăn các mạch máu
Vận chuyển máu theo 2 vòng tuần hoàn. máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi
Bài tiết
Trong khoang bụng sát sống lưng
2 quả thận, ống dẫn tiểu, bóng đái, đường tiểu
Lọc từ máu chất thừa và thải nước tiểu ra ngoài
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008

Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
I/.Bộ xương và hệ cơ
II/.Các cơ quan dinh dưỡng
Để thích nghi với điều kiện gặm nhấm cây, cỏ, củ, hệ tiêu hoá của thỏ có những biến đổi nào ?
- Có răng cửa sắc, răng hàm kiểu nghiền, thiếu răng nanh. Ruột dài với manh tràng lớn (ruột tịt) là nơi tiêu hoá xelulôzơ.
Hệ tuần hoàn, hô hấp,bài tiết có những đặc điểm cấu tạo nào thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật đã học?
- Đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn, hô hấp, bài tiết của thỏ thể hiện sự hoàn thiện là:
+ Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
+ Xuất hiện cơ hoành tham gia vào quá trình hô hấp.Phổi có nhiều túi phổi nhỏ
+ Thận sau có cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng lọc máu.
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008
Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
I/. Bộ xương và hệ cơ
II/. Các cơ quan dinh dưỡng
Bán cầu đại não lớn hơn, tiểu não có nhiều nếp nhăn.
2. Bán cầu não phát triển là trung tâm hình thành và lưu giữ các phản xạ có điều kiện. Vì vậy thỏ có tập tính phong phúvà phức tạp hơn tất cả các ĐVCXS khác.
Bộ phận nào của não thỏ phát triển hơn não thằn lằn?
2. Các bộ phận phát triển đó có ý nghĩa gì trong đời sống của thỏ?
III/. Hệ thần kinh và giác quan
Trả lời
Sơ đồ cấu tạo bộ não thằn lằn.
Sơ đồ cấu tạo bộ não thỏ.
- Tiểu não lớn có nhiều nếp nhăn giúp cho thỏ phối hợp, điều hoà các cử động phức tạp .
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008
Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
I/. Bộ xương và hệ cơ
II/. Các cơ quan dinh dưỡng
III/. Hệ thần kinh và giác quan
Trả lời
Sơ đồ cấu tạo bộ não thằn lằn.
Sơ đồ cấu tạo bộ não thỏ.
Cho biết đặc điểm các giác quan của thỏ?
- Có khứu giác và thính giác phát triển.
Vì sao thỏ chỉ hít ngửi mà phân biệt lá cây ăn được và lá cây không ăn được?
- Vì thỏ có khứu giác rất nhạy.
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008
Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
I/. Bộ xương và hệ cơ


II/. Các cơ quan dinh dưỡng
III/. Hệ thần kinh và giác quan
Bộ xương thỏ gồm nhiều xương khớp lại với nhau tạo thành bộ khung và các khoang cơ thể, làm nhiệm vụ định hình, nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.
Đặc điểm cấu tạo các cơ quan dinh dưỡng của thỏ thể hiện sự hoàn thiện là.
- Có cơ hoành tham gia vào hoạt động hô hấp. Phổi có nhiều túi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí.
- Thận sau có cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng lọc máu và thải nước tiểu ra ngoài.

- Khứu giác và thính giác phát triển.
- Bán cầu đại não lớn hơn, tiểu não có nhiều nếp nhăn.
Qua bài học hôm nay, các em đã được học những kiến thức cơ bản nào?
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008
Ghi nhớ
+ Bộ xương thỏ gồm nhiều xương khớp lại với nhau tạo thành bộ khung và các khoang cơ thể, làm nhiệm vụ định hình, nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.
+ Đặc điểm cấu tạo các cơ quan dinh dưỡng của thỏ thể hiện sự hoàn thiện là:
- Có cơ hoành tham gia vào hoạt động hô hấp. Phổi có nhiều túi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí.
- Thận sau có cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng lọc máu và thải nước tiểu ra ngoài.
+ Khứu giác và thính giác phát triển.
+ Bán cầu đại não lớn hơn, tiểu não có nhiều nếp gấp.
-Tim 4ngăn,2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
I/. Bộ xương và hệ cơ
II/. Các cơ quan dinh dưỡng
III/. Hệ thần kinh và giác quan
1. Hãy chỉ ra những đặc điểm cấu tạo của thỏ thể hiện sự hoàn thiện so với các động vật có xương sống đã học?
a. Bộ não thỏ phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp.
B. Cơ quan dinh dưỡng của thỏ gồm hệ xương và cơ, tuần hoàn, tiêu hoá, hô hấp, bài tiết.
C. Có cơ hoành tham gia vào hô hấp, phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí.
D. Xương chi trước gồm xương đai vai và các xương chi trước.
E. Tim 4 ngăn, hai vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể đỏ tươi.
F. Thận sau có cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng lọc máu.
E
C
A
F
Bài tập
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008
Tiết 49 : Cấu tạo trong của thỏ
I/. Bộ xương và hệ cơ
II/. Các cơ quan dinh dưỡng
III/. Hệ thần kinh và giác quan
II. Chọn câu trả lời đúng.
1.Vai trò của ruột tịt (manh tràng) ở thỏ là:
A. Hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn vào máu.
B. Tiêu hoá chất xen lu lô zơ.
C. Tham gia tiêu hoá chất mỡ.
B
Bài tập
Thứ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2008
2. Cơ hoành tham gia vào:
A. Tiêu hoá thức ăn.
B. Qúa trình di chuyển.
C. Hoạt động hô hấp.
C
Hướng dẫn về nhà
-Trả lời câu hỏi1,2 SGK trang 155
-Tìm hiểu về thú mỏ vịt và thú có túi.
-Kẻ bảng trang 157 SGK vào vở bài tập
Kính chúc
CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ-HẠNH PHÚC-THÀNH ĐẠT!
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI CHĂM NGOAN!
GIỜ HỌC KẾT THÚC.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO, CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM GIA VÀO GIỜ HỌC!
No_avatar

Cười Cam on Pham Ngoc Dien nhieu nhieu nha!^^  That su la mjnh dang can trang web na`y!^^ Nhung ma neu ma` nhi`n 1 hi`nh cau tao cua tho ( hay 1 con gi do ) mi`nh ko the na`o pha^n biet duoc cai nao la tuan hoan, ho hap, tieu hoa, bai tiet, sinh san. Pham Ngoc Dien co the giup minh duoc khong? Tai vj thoj gjan thj HK sap toj roi neu ma khong biet cai nay thi` chet wa'!^^ Co gi thi lien he qua nick chat sjeuway97 nha!^^ 

No_avatar
nhưng mà theo mình cái này thiếu phần sinh sản
No_avatarf

mình cũng đồng ý đó là thiếu phần sinh sản

 

No_avatar
Chữ này chồng lên chữ kia nên hơi rối mắt, khó đọc Nháy mắt
No_avatar
sao không làm trong sách bài tập nhĩ!
No_avatarf

thieu fan sinh san oi

La hét

No_avatar

nhòe quá chả đọc được chữ gì cảCau mày

 

No_avatarf
Cau mày thieu fan than kinh oiCau mày
No_avatarf
bài này cũng tương đốiNháy mắt
No_avatar

hay bài này hay đấy thanks

 

 
Gửi ý kiến