Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự soạn
Người gửi: Nguyễn Phương Liên
Ngày gửi: 22h:00' 20-04-2008
Dung lượng: 931.5 KB
Số lượt tải: 1533
Số lượt thích: 1 người (Xuka Linh Đan)Xin gửi đến quý thầy cô, các em học sinh Lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp nhất.
TRU?NG THCS Lạc Vệ
Sở giáo dục và đào tạo bắc ninh
Phòng giáo dục và đào tạo Tiên du
GV: Nguyễn Thị ánh
*Kiểm tra bài cũ:
Sở giáo dục và đào tạo bắc ninh
Phòng giáo dục và đào tạo Tiên du
Tiết 28.
I. Đặt vấn đề
1.Khái niệm
a. Vi phạm pháp luật
b. Các loại vi phạm pháp luật
Em hãy cho biết các loại vi phạm pháp luật ?
- Các loại vi phạm pháp luật:
II. Nội dung bài học
+ Vi phạm pháp luật hình sự.
+ Vi phạm pháp luật hành chính.
+ Vi phạm pháp luật dân sự .
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
- Vi phạm kỷ luật .
Câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Em hãy cho biết vi phạm pháp luật hình sự là gì? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 2:Em hãy cho biết vi phạm pháp luật hành chính là gì ? Lấy ví dụ minh họa .
Câu 3: Em hãy cho biết vi phạm pháp luật dân sự là gì? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 4: Em hãy cho biết vi phạm kỷ luật là gì ? Lấy ví dụ minh họa?
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
Các loại vi phạm
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
- Vi phạm pháp luật hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự.
- Vi phạm pháp luật hành chính: Là những hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm.
- Vi phạm kỷ luật: Là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, kỷ luật trong nội bộ cơ quan, trường học.
- Vi phạm pháp luật dân sự: là những hành vi trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ .
1.Khái niệm:
b. Các loại vi phạm pháp luật
II. Nội dung bài học
a. Vi phạm pháp luật
Em hãy xác định các hành vi sau đây là vi phạm pháp luật gì?
1. Mở tài liệu xem trong giờ kiểm tra.
2. Đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xe.
3. Thực hiện không đúng các quy đinh trong hợp đồng thuê nhà.
4. Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
5. Vi phạm nội quy an toàn lao động của xí nghiệp.
7. Giao hàng không đúng chủng loại đã ghi trong hợp đồng.
x
x
x
x
x
x
x
6. Trộm cắp tài sản của công dân.
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
2. Trách nhiệm pháp lý
- Em hiểu trách nhiệm pháp lý là gì ?
- Là những biện pháp cưỡng chế bắt buộc do nhà nước
quy định mà người vi phạm pháp luật phải gánh chịu.
1. Khái niệm
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
THCS LAC VE-TIEN DU-BAC NINH
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
-Em hãy kể một việc làm vi phạm pháp
luật phải chịu Trách nhiệm pháp lý?
-Theo em, ai l ngu?i có quyền áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm ?
-Theo em trách nhiệm pháp lý được áp dụng với những ai ?
2. Trách nhiệm pháp lý
- Là những biện pháp cưỡng chế bắt buộc do nhà nước
quy định mà người vi phạm pháp luật phải gánh chịu.
1. Khái niệm
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
Bài tập 2: Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào không phải chịu trách nhiệm pháp lý, vì sao?
a. Một người lái xe ô tô uống rượu, không làm chủ được tay lái đâm vào xe máy của người đi đường.
b. Một em bé 5 tuổi, nghịch lửa làm cháy gian bếp của nhà hàng xóm.
Các loại vi phạm
- Vi phạm pháp luật hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự
- Vi phạm pháp luật hành chính: Là những hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm
- Vi phạm kỷ luật: Là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, kỷ luật trong nội bộ cơ quan, trường học
-Vi phạm pháp luật dân sự: là những hành vi trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ .
Các loại trách nhiệm pháp lý
Có mấy loại trách nhiệm pháp lý?
- Trách nhiệm hành chính.
- Trách nhiệm hình sự.
- Trách nhiệm dân sự.
- Trách nhiệm kỷ luật.
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
Các loại vi phạm
- Vi phạm pháp luật hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự
- Vi phạm pháp luật hành chính: Là những hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm
- Vi phạm kỷ luật: Là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, kỷ luật trong nội bộ cơ quan, trường học
-Vi phạm pháp luật dân sự: là những hành vi trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ .
Các loại trách nhiệm pháp lý
Em hãy cho biết trách nhiệm hình sự là gì? lấy ví dụ ?
: Là trách nhiệm mà
người phạm tội phải chịu hình phạt và các
biện pháp tư pháp khác.
- Trách nhiệm hành chính.
- Trách nhiệm hình sự.
- Trách nhiệm dân sự.
- Trách nhiệm kỷ luật.
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
Các loại vi phạm
- Vi phạm pháp luật hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự
- Vi phạm pháp luật hành chính: Là những hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm
- Vi phạm kỷ luật: Là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, kỷ luật trong nội bộ cơ quan, trường học
-Vi phạm pháp luật dân sự: là những hành vi trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ .
Các loại trách nhiệm pháp lý
Em hãy cho biết trách nhiệm hành chính là gì?lấy ví dụ ?
: Là tráchnhiệm
của người vi phạm các nguyên tắc quản
lý nhà nước phải chịu các hình thức xử
lý hành chính.
- Trách nhiệm hành chính
- Trách nhiệm dân sự.
- Trách nhiệm kỷ luật.
: Là trách nhiệm mà
người phạm tội phải chịu hình phạt và các
biện pháp tư pháp khác.
- Trách nhiệm hình sự.
Các loại vi phạm pháp luật:
- Vi phạm pháp luật hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự
- Vi phạm pháp luật hành chính: Là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm
- Vi phạm kỷ luật: Là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, kỷ luật trong nội bộ cơ quan, trường học
-Vi phạm pháp luật dân sự: là hành vi trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ .
Các loại trách nhiệm pháp lý
-Trách nhiệm hình sự: Là trách nhiệm mà
người phạm tội phải chịu hình phạt và các
biện pháp tư pháp khác.
- Trách nhiệm hành chính: Là tráchnhiệm
của người vi phạm các nguyên tắc quản
lý nhà nước phải chịu các hình thức xử
lý hành chính.
Là trách nhiệm của người có hành vi vi phạm pháp luật dân sự phải chịu các biện pháp nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị vi phạm
Em hãy cho biết trách nhiệm dân sự là gì?lấy ví dụ ?
- Trách nhiệm kỷ luật.
- Trách nhiệm dân sự:
Các loại vi phạm
- Vi phạm pháp luật hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự
- Vi phạm pháp luật hành chính: Là những hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm
- Vi phạm kỷ luật: Là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, kỷ luật trong nội bộ cơ quan, trường học
-Vi phạm pháp luật dân sự: là những hành vi trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ .
Các loại trách nhiệm pháp lý
-Trách nhiệm hình sự: Là trách nhiệm mà
người phạm tội phải chịu hình phạt và các
biện pháp tư pháp khác.
- Trách nhiệm hành chính: Là tráchnhiệm
của người vi phạm các nguyên tắc quản
lý nhà nước phải chịu các hình thức xử
lý hành chính.
-Trách nhiệm dân sự: Là trách nhiệm của người có hành vi vi phạm pháp luật dân sự phải chịu các biện pháp nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị vi phạm
- Trách nhiệm kỷ luật:
là trách nhiệm của người
vi phạm kỷ luật phải chịu các hình thức kỷ luật.
Em hãy cho biết trách nhiệm kỷ luật là gì? lấy ví dụ ?
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
2. Trách nhiệm pháp lý
1. Khái niệm
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
Việc áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm có ý nghĩa gì ?
* ý nghĩa:
+ Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật.
+ Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật hình thành lòng tin của nhân dân với pháp luật .
+ Ngăn chặn từng bước xóa bỏ hành vi vi phạm pháp luật.
3. Trách nhiệm của công dân
Là công dân em phải làm gì để thực hiện pháp luật của nhà nước?
- Công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp pháp luật
-Tích cực đấu tranh với các hành vi, các việc làm vi phạm hiến pháp
và pháp luật
2. Trách nhiệm pháp lý
1. Khái niệm
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
Tiết 28 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
(tiết 2)
X
1
ư
2
B
3
ă
4
n
5
Đây là một trong những hình phạt được quy định trong bộ luật hình sự
Câu hỏi chìa khóa:
Em hãy cho biết trong các hành vi sau phải chịu loại trách nhiệm pháp lý nào?
Trách nhiệm kỷ luật
Trách nhiệm hành chính
Trách nhiệm dân sự
Trách nhiệm hình sự
Trách nhiệm hành chính
?
III. Bài tập
III. Bài tập
No_avatar
các thầy cô ơi! lam ơn giúp em với! em đang lên chuyen đề môn Cd9 nhưng chưa tìm ra tài liệu. các thầy cô có giáo án và tài liệu power point bài: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CD thì gửi cho em với. em cảm ơn nhiều. nếu được gửi qua thanhphuoc811 dùm em nhé.
Avatar

hay wa .thank thay nhieu

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓