Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phước Hoà (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:47' 25-04-2008
Dung lượng: 548.5 KB
Số lượt tải: 609
Số lượt thích: 0 người
Bài cũ:
Định nghĩa độ tan? những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan?
Nồng độ %
I- Nồng độ phần tram (C%)
1- Dịnh nghĩa
Nồng độ % của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

2- Công thức
C% : Nồng độ phần tram
mdd : khối lượng dung dịch
mct :Khối lượng chât tan

Nồng độ %
Ví dụ1: Hoà tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Tính Nồng độ % của dung dịch thu được ?
Ví dụ 1

Các bước giải :
Tính khối lượng của dung dịch
áp dụng công thức C%
mdd =mdm + mct =10 + 40 =50 g
Nồng độ %
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Ví dụ2: Tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dd NaOH 15%
Ví dụ 3: Hoà tan 20 gam muối vào nước được dung dịch có nồng độ là 10%.
-Tính khối lượng dung dịch nước muối thu được .
-Tính khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế.
Nồng độ %
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Ví dụ 3
* Khối lượng dung dịch nước muối là
* Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế là:
200 - 20 = 180 (gam)

Nồng độ %
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Bài Tập 1
Bài tập 1:
Trộn 50 gam dung dịch muối an có nồng độ 20% với 50 gam dung dịch muối an 5%. Tính nồng độ phần tram của dung dịch thu được.
Các bước giải :
Tính KL muối an trong dung dịch 1
Tính KL muối an trong dung dịch 2
Tính KL dd mới thu được (dd 3)
Tính nồng độ % của dung dịch 3
Nồng độ %
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Giải
Nồng độ % của dung dịch mới thu được là 12,5%
Ta có
Nồng độ %
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Bài Tập 2
Bài tập 2:
D? hoà tan m gam kẽm cần vừa đủ 50 gam dd HCl 7,3%.
Viết Phương trỡnh phản ứng.
Tính m
Tính thể tích khí thu được (ở đktc)
Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng
Bài tập 2 thuộc loại bài tập nào?
Các bước của bài tập tính theo phương trình ?
Các bước giải:
Tính khối lượng của HCl trong 50g dung dịch 7,3%
Dổi số liệu để có số mol của HCl theo biểu thức:
D?a vo phương trỡnh phản ứng d? tính toán theo yờu c?u c?a d? bi.
Chọn đáp án đúng
1- Hoà tan 10 gam muối an vào 40 gam nước. nồng độ phần tram của dung dịch thu được là :
A- 25% B.20% C.2,5% D.2%
2- Hoà tan 30 gam muối an vào 90 gam nước Nồng độ phần tram của dung dịch thu được là ?
A.15% B.20% C.25% D.30%
3- Hoà tan 25 g đường vào nước được dung dịch đường có nồng độ 25% .Khối lượng dung dịch cần dùng là :
A.90g B.95g C.110g D.100g
Nồng độ %
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Củng cố
Dặn dò
Bài tập về nhà
Bài tập 1, 5, 7 SGK/146
Nồng độ %
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Củng cố
No_avatar

cũng tạm được đấy !!!!!!!!!!!!!!!

 

No_avatar
dc tot
No_avatar

l;ag qua

 

 

 

No_avatar

cho 6.03 hon hop NaX va NaY (trong do x,y la nguyen tố nhóm VIIA co trong tu nhiên ).cho hh phan ưng vơi AgNO3 thu được 8.61 gam kêt tủa.

tinh nong do cac muoi ban dau(NaX, NaY)?
ai giup gium em
No_avatar

hòa tan hoàn toàn 3,9gam kali vao 36,2gam nước thu được dung dịch có nồng độ?

Avatar

Bạn Huỳnh Văn Minh  vào đây nhé

Avatar

Bạn Thanh Phuong vào đây nhé

 

 
Gửi ý kiến