Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: zc.xv.cn
Người gửi: Lê Thị Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:23' 05-11-2009
Dung lượng: 60.2 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Kiểm Tra Bài Cũ
Phân tích : Nghệ thuật là tuyên truyền, không tuyên truyền không có hiệu quả & sâu sắc.
Van ngh? tuyờn truy?n b?ng con du?ng d?c bi?t - Con du?ng tỡnh c?m. Qua tỡnh c?m v/ngh? lay d?ng ton b? con tim kh?i úc chỳng ta .
Không tuyên truyền nhưng lại có hiệu quả hơn hơn trong việc giáo dục con người. Bắt nguồn từ tư tưởng cao đẹp hướng người đọc tìm đến với lẽ sống cao đẹp của một giai cấp nhất định.
Ti?ng núi van ngh? khụng don thu?n l tỡnh c?m m nú cũn ch?a d?ng tỡnh c?m ? c?m xỳc Van ngh? d?n v?i con ngu?i b?ng con du?ng tỡnh c?m di vo nh?n th?c tõm h?n ngu?i d?c t? dú con ngu?i t? nh?n th?c mỡnh.
TIẾT : 102
TUẦN : 21
BÀI HỌC
CHUẤN BỊ HÀNH TRANG
VÀO THẾ KỶ MỚI
Vũ Khoan
I / TÌM HIỂU CHUNG :1/ Tác giả :
- Nhà hoạt động chính trị, hiện là - Phó Thủ tướng Chính phủ.
2/ Tác phẩm :
Sáng tác những năm đầu thế kỷ XXI
Đăng trên tạp chí Tia Sáng năm 2001
3/ Đọc & tìm hiểu chú thích:
Phương thức biểu đạt chính của văn bản ?
Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận bình luận
I / TÌM HIỂU CHUNG :1/ Tác giả :
2/ Tác phẩm :
3/ Đọc & tìm hiểu chú thích:
4 / Bố cục : 3 phần.
*Mở bài: Từ đầu...thiên niên kỷ mới
*Thân bài: Tiếp theo ...hội nhập .
*Kết bài: Phần còn lại.
II/ PHÂN TÍCH:
1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới:
Hãy xác định hệ thống luận cứ trong văn bản ?
Gồm 3 luận cứ
a/ Vai trò của con người trong hành trang vào thế kỷ mới .
b/ Nhiệm vụ của con người VN trước mục tiêu của đất nước
- c/ Những điểm mạnh ,yếu của con người VN cần nhận thức rõ
Trong các luận cứ đã nêu luận cứ nào quan trọng ? Vì sao ?
Vai trò của con người trong hành trang vào thế kỷ mới là quan trọng . Vì nó mở ra hướng lập luận cho cả bài .
I / TÌM HIỂU CHUNG :1/ Tác giả :
2/ Tác phẩm :
3/ Đọc & tìm hiểu chú thích:
4 / Bố cục : 3 phần.
II/ PHÂN TÍCH:
1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới:
Vai trò của con người trong hành trang vào thế kỷ mới là quan trọng . Vì nó mở ra hướng lập luận cho cả bài .
Để làm rõ luận cứ trên, tác giả đưa ra những lý lẽ nào ?
Con người là động lực phát triển của lịch sử
Trong nền kinh tế tri thức  vai trò con người quan trọng
Chuẩn bị hành trang tri thức, khoa học, công nghệ, tư tưởng, lối sống ...
I / TÌM HIỂU CHUNG :1/ Tác giả :
2/ Tác phẩm :
3/ Đọc & tìm hiểu chú thích:
4 / Bố cục : 3 phần.
II/ PHÂN TÍCH:
1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới:
2) Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước
Trong thế kỷ mới nước ta hướng tới những mục tiêu nào? & thực hiện những nh/vụ nào ?
Bối cảnh : Kế hoạch phát triển hội nhập sâu rộng
Mục tiêu: Đẩy mạnh công nghiệp hóa - tiếp cận kinh tế tri thức - Thoát khỏi kinh tế nghèo nàn.
I / TÌM HIỂU CHUNG :1/ Tác giả :
2/ Tác phẩm :
3/ Đọc & tìm hiểu chú thích:
4 / Bố cục : 3 phần.
II/ PHÂN TÍCH:
1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới:
2) Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước
3/ Những cái mạnh cái yếu của con người Việt Nam.
Những điểm mạnh, yếu có quan hệ như thế nào với nhiệm vụ đưa đất nước đi lên ?
- Thông minh nhạy bén những cái mới nhưng kĩ năng thực hành còn hạn chế
- Cần cù sáng tạo nhưng công nghệ thấp
- Đoàn kết trong đấu tranh nhưng đố kị nhau trong làm ăn.
- Hạn chế trong thói quen, ít giữ chữ tín
I / TÌM HIỂU CHUNG :1/ Tác giả :
2/ Tác phẩm :
3/ Đọc & tìm hiểu chú thích:
4 / Bố cục : 3 phần.
II/ PHÂN TÍCH:
1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới:
2) Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước
3/ Những cái mạnh cái yếu của con người Việt Nam.
Cách nêu & phân tích của tác giả có gì đặc biệt ?
- Phân tích cụ thể thấu đáo, nêu song song hai mặt & luôn đối chiếu giữa xây dựng & phát triển.
Nhận xét về trình tự lập luận của tác giả khi nêu điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam? Tác giả đã kết thúc hệ thống luận cứ theo cách nào ?
I / TÌM HIỂU CHUNG :1/ Tác giả :
2/ Tác phẩm :
3/ Đọc & tìm hiểu chú thích:
4 / Bố cục : 3 phần.
II/ PHÂN TÍCH:
1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới:
2) Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước
3/ Những cái mạnh cái yếu của con người Việt Nam.
Nhận xét về trình tự lập luận của tác giả khi nêu điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam? Tác giả đã kết thúc hệ thống luận cứ theo cách nào ?
Tính hệ thống chặt chẽ, có định hướng của các luận cứ . Tôn trọng sự thực, nhìn nhận khách quan-giúp mọi người tránh được tâm lý ngộ nhận, đề cao quá mức tự thõa mãn, không có ý thức học hỏi, cản trở sự phát triển của đất nước hiện nay.
I / TÌM HIỂU CHUNG :1/ Tác giả :
2/ Tác phẩm :
3/ Đọc & tìm hiểu chú thích:
4 / Bố cục : 3 phần.
II/ PHÂN TÍCH:
1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới:
2) Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước
3/ Những cái mạnh cái yếu của con người Việt Nam.
III/ TỔNG KẾT:
Em hãy nêu cách lập luận & đặc điểm phẩm chất cũng như tồn tại của con người Việt Nam ?
Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ giản dị có tính thuyết phục
Về nội dung: Nhận thức được vai trò to lớn của con người về hành trang, mục tiêu, nhiệm vụ khi bước vào thế kỉ mới.
Nhận thức được những mặt mạnh, mặt yếu từ đó có ý thức rèn luyện thành công dân tốt
IV/ LUYỆN TẬP:
Bài tập 1
Những dẫn chứng thực tế về điểm mạnh, yếu trong nhà trường như:
- Cá nhân, bạn bè: một số bạn lười học.
- Ích kỉ, không có ý thức
- Xây dựng tinh thần tập thể chưa cao
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
* Tự nhìn nhận bản thân mình để sửa chữa
* Chuẩn bị bước vào thế kỷ mới em sẽ làm gì ?
* Chuẩn bị bài :Các thành phần phụ chú (tt)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓