Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §12. Hình vuông

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Kết hợp với nhiều tác giả
Người gửi: Trịnh Ngọc Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:30' 06-11-2009
Dung lượng: 656.0 KB
Số lượt tải: 405
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 8/4
2cạnh đối
Song song
Góc vuông
2 góc kề một đáy bằng nhau
2 đường chéo bằng nhau
Hai cạnh bên
Song song
- Các cạnh đối song song
- Các cạnh đối bằng nhau
- Hai cạnh đối song song và bằng nhau
- Các góc đối bằng nhau
- 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
-2 cạnh kề bằng nhau
- 2 đường chéo vuông góc
- 1 đường chéo là đường phân giác của một góc
1 góc vuông
2đường chéo bằng nhau
1 góc vuông
Hai cạnh bên
Song song
3 góc vuông
?
4 cạnh bằng nhau
Tiết 22: Bài 12 Hình vuông
1. Định nghĩa:
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
-Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
- Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.
- Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
4
2/ Tính chất:
Hình chữ nh?t
Cạnh
- Các cạnh đối song song
- Các cạnh đối bằng nhau
Cạnh
- Các cạnh đối song song
- Các cạnh bằng nhau
Góc
- Các góc bằng nhau (=900)
 Góc
- Các góc đối bằng nhau
Đường chéo
- Hai đường chéo cắt nhau
tại trung điểm mỗi đường
- Hai đường chéo bằng nhau
Đường chéo
- Hai đường chéo cắt nhau
tại trung điểm mỗi đường
- Hai đường chéo vuông góc với nhau
- Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc
Hình vuông
Cạnh:
- Các cạnh đối song song
- Các cạnh bằng nhau.
Góc:
- Các góc bằng nhau và bằng 90o.
Đường chéo:
Hai đường chéo bằng nhau ,vuông góc nhau ,cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
-Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc
Hình thoi
Đường chéo của hình vuông có những tính chất gì?
Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
( OA = OC = OB = OD)
Bằng nhau. ( AC = BD)
- Vuông góc với nhau. ( AC
BD tại O)
- Là đường phân giác của các góc tương ứng.
?1
A
B
C
D
O
6
BÀI 80/108/SGK
Tìm taâm ñoái xöùng vaø truïc ñoái xöùng cuûa hình vuoâng
d1
d2
d3
d4
Có 4 trục đối xứng
o
Tâm đối xứng
Bài tập
3. Daáu hieäu nhaän bieát
1. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông
2.Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.
4. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông
5. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông
3.Hình chữ nhật có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.
Hình a: OA = OB = OC = OD =>
ABCD là hình chữ nhật
Có AB = BC
Hình b: Tứ giác là hình thoi, không phải là hình vuông
Hình c: ON = OQ = OM = OP =>
MNPQ là hình chữ nhật
Hình d: RU = RS = ST = TU =>
URST là hình Thoi
11
Dặn dò
Làm bài tập 81,82, 84, 85 (SGK/108 và 109)
Tiết sau luyện tập, sửa các bài tập trên.
Về học định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
 
Gửi ý kiến