Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Đình
Ngày gửi: 15h:30' 08-11-2009
Dung lượng: 703.0 KB
Số lượt tải: 975
Phòng GD&ĐT Chiªm Hãa
TRƯỜNG THCS VÜnh Léc
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG
MÔN : LỊCH SỬ
GIÁO VIÊN: hµ thÞ ®×nh
Tiết 28 – Bài 23
TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
Lệnh Tổng Khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh lịch sử nào?
1, Hoàn cảnh lịch sử:
Quốc tế: Chiến tranh thế giới hai đến hồi kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện.
Trong nước:
+ Quân Nhật hoang mang, chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim rệu rã
+ Quần chúng qua cao trào kháng nhật cứu nước đang sục sôi cách mạng
=> Như vậy, thời cơ ngàn năm có một để Tổng khởi nghĩa đã xuất hiện
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
1. Hoàn cảnh lịch sử:
2. Chủ trương của Đảng:
Trước tình hình đó Đảng đã có chủ trương gì?
- Ngày 14 - 15/8/1945 Đảng cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước.
+ Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc thành lập.
+ Ra quân lệnh số 1.
- Ngày 16/8/1945 Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào.
- Tán thành lệnh tổng khởi nghĩa.
- Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.
- Lập Uỷ ban dân tộc giải phóng.
Em có suy nghĩ gì về chủ trương của Đảng ?
=> Quyết định tổng khởi nghĩa nhanh chóng, kịp thời
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Đình Tân Trào nơi diễn ra Đại Hội
Quốc dân 16/8/45
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
II. Giành chính quyền ở Hà Nội
Từ khi Nhật đảo chính Pháp lực lượng cách mạng ở thủ đô Hà Nội như thế nào ?
Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội diễn ra như thế nào?
- Sau ngày Nhật đảo chính không khí cách mạng rất sôi nổi
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
H39. Cuộc mít tinh tại nhà hát lớn Hà Nội (19-8-1945)
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
II. Giành chính quyền ở Hà Nội
Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi có ý nghĩa gì ?
- Sau ngày Nhật đảo chính không khí cách mạng rất sôi nổi
- Ngày 19/08/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội
=> Có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám trong cả nước.
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
II. Giành chính quyền ở Hà Nội
III. Giành chính quyền trong cả nước
Em hãy tường thuật diễn biến của tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước?
- Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
- Ngày 14 đến ngày 18/8 nhiều xã huyện đã giành chính quyền.
- Ngày 23/8 nhân dân Huế khởi nghĩa thắng lợi.
- Ngày 25/8 nhân dân Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi.
- Ngày 28/8 các tỉnh còn lại giành được chính quyền.
- Ngày 30/8 vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Một số hình ảnh về cách mạng tháng Tám năm 1945
Ngọ Môn – Huế nơi vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị chiều 30/08/1945
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Một số hình ảnh về cách mạng tháng Tám năm 1945
Giành chính quyền ở Sài Gòn ngày 25/08/1945
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc Lập (2/9/1945)
Một số hình ảnh về cách mạng tháng Tám năm 1945
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Một số hình ảnh về cách mạng tháng Tám năm 1945
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Bài 23. Tổng khởi nghĩa háng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
III. Giành chính quyền trong cả nước
Em có nhận xét gì về cuộc tổng khởi nghĩa ? (Lực lượng, diễn biến)
Khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa
Đặc điểm của cách mạng tháng Tám:
- Lực lượng chính trị là chủ yếu có lực lượng vũ trang hỗ trợ
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
II. Giành chính quyền ở Hà Nội
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám
? ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945?
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
II. Giành chính quyền ở Hà Nội
III. Giành chính quyền trong cả nước
? Nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất?
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám
Ý nghĩa lịch sử:
a- Đối với trong nước:
- Là một biến cố vĩ đại, đã phá tan xiềng xích nô lệ hơn 80 năm của Pháp - Nhật và lật nhào ngai vàng phong kiến tồn tại hàng ngàn năm.
- Nước Việt Nam trở thành 1 quốc gia độc lập, từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân đất n­ớc.
- Mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc (Kỷ nguyên độc lập tự do)
b- Đối với quốc tế:
- Là thắng lợi đầu tiên của 1 dân tộc nhược tiểu tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.
- Là nguồn cổ vũ đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám
2. Nguyên nhân thành công:
- Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam
- Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương và của lành tụ Hồ Chí minh (là nhân tố quyết định thắng lợi)
- Có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
II. Giành chính quyền ở Hà Nội
III. Giành chính quyền trong cả nước
1. ý nghĩa lịch sử
? Nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất?
Củng cố:
Niên biểu sự kiện chính của cách mạng tháng Tám
Bài tập:
Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?
mục I. sgk.
- Đọc nội dung, trả lời các câu hỏi, quan sát kênh hình trong sgk.
- Sưu tầm lịch sử địa phương.
+ Đại biểu quốc hội đầu tiên ở Chiêm Hoá (Châu K Thiện) là ai?
Hướng dẫn chuẩn bị bài 24
No_avatar

tks nhé

 

No_avatar

co^ giup e nhung bai phia sau nhe

 

No_avatar

giúp e trả lời câu hỏi ở phần bt với

Xấu hổ

 
Gửi ý kiến