Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thúy
Ngày gửi: 16h:51' 11-11-2009
Dung lượng: 335.0 KB
Số lượt tải: 354
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THÚY
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP
LỊCH SỬ 8
TIẾT 21. BÀI 14:
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917
Tiết 21. Bài 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH.
? Thảo luận nhóm: Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại. (theo mẫu)

Gợi ý: Cho thời gian, điền sự kiện và kết quả (ý nghĩa) tương ứng
Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
1640-1688
Cách mạng
tư sản Anh
Anh công nhận nền độc lập của các thuộc địa. Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ (USA).
Lật đổ chế độ phong kiến, mở
đường cho chủ nghĩa tư bản
phát triển.
1775-1783
CT giành độc lập
của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
1789-1794
Cách mạng
tư sản Pháp
Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến,
mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.
2-1848
Tuyên ngôn của
Đảng Cộng sản
ra đời
Nêu qui luật phát triển của xã hội
loài người và sự thắng lợi của chủ
nghĩa xã hội. Vai trò của giai cấp
tư sản trong việc lật đổ chế độ tư
bản, xây dựng xã hội mới.
1818
-
1849
Phong trào
cách mạng
ở Pháp và Đức
Giai cấp vô sản xác định được sứ
mệnh của mình, có sự đoàn kết
quốc tế trong phong trào công nhân.
1868
Minh Trị
Duy Tân
Đưa Nhật Bản chuyển sang giai đoạn CNTB và chuyển sang CNĐQ
1871
Công xã Pa-ri
Là cuộc cách mạng vô sản đầu
tiên trên thế giới, lật đổ chính
quyền giai cấp tư sản
1911
Cách mạng
Tân Hợi
Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ
chế độ phong kiến ở Trung Quốc
ảnh hưởng đến phong trào giải
phóng dân tộc Châu Á.
1914-1918
Chiến tranh
thế giới thứ nhất
Là cuộc chiến tranh đế quốc phi
nghĩa, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến tình hình TG sau chiến tranh.
10-1917
Cách mạng
tháng mười Nga
Cuộc cách mạng vô sản thắng lợi
đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời kì lịch sư thế giới hiện đại.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
Nêu những nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại?
Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

2. Sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.

3. Phong trào đấu tranh của công nhân quốc tế.

4. Sự phát triển của văn học, nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật.

5. Chiến tranh thế giới thứ nhất.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
1. Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
? Kể tên những cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1871?
Cách mạng tư sản Hà Lan.
Cách mạng tư sản Anh.
Cách mạng tư sản Pháp.
Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Đấu tranh thống nhất Italia.
- ... ... ... ... ...
Vận động thống nhất Đức.
? Mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản đó là gì?
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
1. Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
* Mục tiêu:
- Lật đổ chế độ phong kiến
- Mở đường cho chủ nghĩa
tư bản phát triển.
Các cuộc cách mạng đó
có đạt được mục tiêu không?
Hãy chỉ rõ điều dó?
Đạt được
Chủ nghĩa tư bản -> được xác lập trên
phạm vi thế giới.
? Các cuộc cách mạng tư sản được tiến hành dưới nhiều
hình thức khác nhau, song đều có chung một
nguyên nhân. Đó là nguyên nhân nào?
Nguyên nhân: Sự kìm hãm của chế độ phong kiến với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa .
? Biểu hiện quan trọng nhất chứng tỏ sự phát triển
cực thịnh của chủ nghĩa đế quốc?
* Sự phát triển: Hình thành các tổ chức độc quyền
-> Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh
chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
BÀI TẬP CỦNG CỐ:
(THẢO LUẬN THEO BÀN)

- Em hãy chọn 5 sự kiện
mà em cho là tiêu biểu nhất
của lịch sử thế giới cận đại.
- Giải thích vì sao em chọn
những sự kiện đó?
Năm sự kiện lịch sử tiêu biểu:

* Cách mạng tư sản Hà Lan.
* Cách mạng tư sản Pháp.
* Sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
* Chiến tranh thế giới thứ nhất.
* Sự thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga.
- Chuẩn bị phần còn lại (4 nội dung chính).
- Làm bài tập 2, 3 (sgk).
DẶN DÒ
GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THÚY
XIN CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
2. Sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
No_avatar

chào quý thầy cô và các bạn cho mình hỏi  1 vấn đề nhé:

 

No_avatar

Theo các bạn thì số lượng các cuộc chiến tranh từ thời cận đại(1640-1917) đến hiện đại (1918-1991) có xu hướng giảm đi hay tăng lên.
Yêu cầu:thống kê số cuộc chiến tranh thời cận đại đến hiện đại.
Thể hiện số cuộc chiến tranh,các quốc gia tham gia vào cuộc chiến.
Phát biểu riêng của mình về nhận định đề bài(tăng hay giảm như thế nào,tại sao,suy nghĩ của bản thân về điều đó).

gium MR tràn mai vói xin chân thành cảm ơn

No_avatar

co the  ma deo bik ak ng u nhu cho

sao ma ng u the ha con l o  o z  

No_avatar
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ 
VÀ CÁC EM HỌC SINH
GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THÚY
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP
LỊCH SỬ 8
TIẾT 21. BÀI 14:
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917
Tiết 21. Bài 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH.
? Thảo luận nhóm: Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại. (theo mẫu)

Gợi ý: Cho thời gian, điền sự kiện và kết quả (ý nghĩa) tương ứng
Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
1640-1688
Cách mạng 
tư sản Anh
Anh công nhận nền độc lập của các thuộc địa. Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ (USA).
Lật đổ chế độ phong kiến, mở
đường cho chủ nghĩa tư bản
phát triển.
1775-1783
CT giành độc lập 
của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
1789-1794
Cách mạng 
tư sản Pháp
Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, 
mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.
2-1848
Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản
ra đời
Nêu qui luật phát triển của xã hội 
loài người và sự thắng lợi của chủ
nghĩa xã hội. Vai trò của giai cấp 
tư sản trong việc lật đổ chế độ tư
bản, xây dựng xã hội mới.
1818
-
1849
Phong trào 
cách mạng 
ở Pháp và Đức
Giai cấp vô sản xác định được sứ
mệnh của mình, có sự đoàn kết 
quốc tế trong phong trào công nhân.
1868
Minh Trị 
Duy Tân
Đưa Nhật Bản chuyển sang giai đoạn CNTB và chuyển sang CNĐQ
1871
Công xã Pa-ri
Là cuộc cách mạng vô sản đầu 
tiên trên thế giới, lật đổ chính 
quyền giai cấp tư sản
1911
Cách mạng 
Tân Hợi
Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ 
chế độ phong kiến ở Trung Quốc
ảnh hưởng đến phong trào giải 
phóng dân tộc Châu Á.
1914-1918
Chiến tranh 
thế giới thứ nhất
Là cuộc chiến tranh đế quốc phi 
nghĩa, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến tình hình TG sau chiến tranh.
10-1917
Cách mạng 
tháng mười Nga
Cuộc cách mạng vô sản thắng lợi
đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời kì lịch sư �thế giới hiện đại.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
Nêu những nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại?
Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

2. Sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.

3. Phong trào đấu tranh của công nhân quốc tế.

4. Sự phát triển của văn học, nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật.

5. Chiến tranh thế giới thứ nhất.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
1. Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
? Kể tên những cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1871?
Cách mạng tư sản Hà Lan.
Cách mạng tư sản Anh. 
Cách mạng tư sản Pháp.
Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Đấu tranh thống nhất Italia.
- ... ... ... ... ... 
Vận động thống nhất Đức. 
? Mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản đó là gì?
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
1. Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
* Mục tiêu: 
- Lật đổ chế độ phong kiến
- Mở đường cho chủ nghĩa 
tư bản phát triển.
Các cuộc cách mạng đó
có đạt được mục tiêu không?
Hãy chỉ rõ điều dó? 
Đạt được
Chủ nghĩa tư bản -> được xác lập trên 
phạm vi thế giới.
? Các cuộc cách mạng tư sản được tiến hành dưới nhiều 
hình thức khác nhau, song đều có chung một 
nguyên nhân. Đó là nguyên nhân nào?
Nguyên nhân: Sự kìm hãm của chế độ phong kiến với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa .
? Biểu hiện quan trọng nhất chứng tỏ sự phát triển 
cực thịnh của chủ nghĩa đế quốc?
* Sự phát triển: Hình thành các tổ chức độc quyền 
-> Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh 
chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
BÀI TẬP CỦNG CỐ:
(THẢO LUẬN THEO BÀN)

- Em hãy chọn 5 sự kiện 
mà em cho là tiêu biểu nhất 
của lịch sử thế giới cận đại. 
- Giải thích vì sao em chọn 
những sự kiện đó?
Năm sự kiện lịch sử tiêu biểu:

* Cách mạng tư sản Hà Lan.
* Cách mạng tư sản Pháp.
* Sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
* Chiến tranh thế giới thứ nhất.
* Sự thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga.
- Chuẩn bị phần còn lại (4 nội dung chính).
- Làm bài tập 2, 3 (sgk).
DẶN DÒ
GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THÚY
XIN CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ 
VÀ CÁC EM HỌC SINH 
2. Sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

 

 

 

 

 

No_avatar
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ 
VÀ CÁC EM HỌC SINH
GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THÚY
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP
LỊCH SỬ 8
TIẾT 21. BÀI 14:
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917
Tiết 21. Bài 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH.
? Thảo luận nhóm: Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại. (theo mẫu)

Gợi ý: Cho thời gian, điền sự kiện và kết quả (ý nghĩa) tương ứng
Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
1640-1688
Cách mạng 
tư sản Anh
Anh công nhận nền độc lập của các thuộc địa. Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ (USA).
Lật đổ chế độ phong kiến, mở
đường cho chủ nghĩa tư bản
phát triển.
1775-1783
CT giành độc lập 
của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
1789-1794
Cách mạng 
tư sản Pháp
Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, 
mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.
2-1848
Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản
ra đời
Nêu qui luật phát triển của xã hội 
loài người và sự thắng lợi của chủ
nghĩa xã hội. Vai trò của giai cấp 
tư sản trong việc lật đổ chế độ tư
bản, xây dựng xã hội mới.
1818
-
1849
Phong trào 
cách mạng 
ở Pháp và Đức
Giai cấp vô sản xác định được sứ
mệnh của mình, có sự đoàn kết 
quốc tế trong phong trào công nhân.
1868
Minh Trị 
Duy Tân
Đưa Nhật Bản chuyển sang giai đoạn CNTB và chuyển sang CNĐQ
1871
Công xã Pa-ri
Là cuộc cách mạng vô sản đầu 
tiên trên thế giới, lật đổ chính 
quyền giai cấp tư sản
1911
Cách mạng 
Tân Hợi
Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ 
chế độ phong kiến ở Trung Quốc
ảnh hưởng đến phong trào giải 
phóng dân tộc Châu Á.
1914-1918
Chiến tranh 
thế giới thứ nhất
Là cuộc chiến tranh đế quốc phi 
nghĩa, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến tình hình TG sau chiến tranh.
10-1917
Cách mạng 
tháng mười Nga
Cuộc cách mạng vô sản thắng lợi
đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời kì lịch sư �thế giới hiện đại.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
Nêu những nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại?
Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

2. Sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.

3. Phong trào đấu tranh của công nhân quốc tế.

4. Sự phát triển của văn học, nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật.

5. Chiến tranh thế giới thứ nhất.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
1. Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
? Kể tên những cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1871?
Cách mạng tư sản Hà Lan.
Cách mạng tư sản Anh. 
Cách mạng tư sản Pháp.
Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Đấu tranh thống nhất Italia.
- ... ... ... ... ... 
Vận động thống nhất Đức. 
? Mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản đó là gì?
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
1. Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
* Mục tiêu: 
- Lật đổ chế độ phong kiến
- Mở đường cho chủ nghĩa 
tư bản phát triển.
Các cuộc cách mạng đó
có đạt được mục tiêu không?
Hãy chỉ rõ điều dó? 
Đạt được
Chủ nghĩa tư bản -> được xác lập trên 
phạm vi thế giới.
? Các cuộc cách mạng tư sản được tiến hành dưới nhiều 
hình thức khác nhau, song đều có chung một 
nguyên nhân. Đó là nguyên nhân nào?
Nguyên nhân: Sự kìm hãm của chế độ phong kiến với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa .
? Biểu hiện quan trọng nhất chứng tỏ sự phát triển 
cực thịnh của chủ nghĩa đế quốc?
* Sự phát triển: Hình thành các tổ chức độc quyền 
-> Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh 
chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
BÀI TẬP CỦNG CỐ:
(THẢO LUẬN THEO BÀN)

- Em hãy chọn 5 sự kiện 
mà em cho là tiêu biểu nhất 
của lịch sử thế giới cận đại. 
- Giải thích vì sao em chọn 
những sự kiện đó?
Năm sự kiện lịch sử tiêu biểu:

* Cách mạng tư sản Hà Lan.
* Cách mạng tư sản Pháp.
* Sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
* Chiến tranh thế giới thứ nhất.
* Sự thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga.
- Chuẩn bị phần còn lại (4 nội dung chính).
- Làm bài tập 2, 3 (sgk).
DẶN DÒ
GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THÚY
XIN CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ 
VÀ CÁC EM HỌC SINH 
2. Sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
 
Gửi ý kiến