Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thanh Quế
Ngày gửi: 12h:28' 10-05-2008
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 657
Số lượt thích: 1 người (Đào Xuân Hà)
X. MÀNG SINH CHẤT
1. Thành phần hóa học
- Lipít, prôtêin, cacbonhidrat
Thành phần hóa học của màng sinh chất ?
Quan sát hình 17.2/sgk và mô tả các thành phần của màng sinh chất ?
Photpholipit, prôtêin xuyên màng, prôtêin bám màng, côlestêrôn, cacbonhidrat,glycôprôtêin,glycôlipit, khung xương tế bào, các sợi của nền ngoại bào
2. Mô hình cấu trúc màng sinh chất
Tính chất của màng tế bào ?

* Tính mềm dẻo và tính ổn định
Cách sắp xếp của các phân tử lipit,cacbonhidrat, prôtêin trong màng tế bào ?
* Các phân tử prôtêin xen kẽ với các phân tử photpholipit và gắn với các phân tử cacbonhidrat
Mô hình cấu trúc của màng tế bào là gì ?
* Theo mô hình khảm- động
Bằng thí nghiệm nào người ta biết được màng sinh chất có cấu trúc khảm - động ?
Bằng thí nghiệm lai tế bào của chuột với tế bào ở người. Tế bào chuột có các prôtêin trên màng đặc trưngcó thể phân biệt được với các prôtêin trên màng sinh chất của tế bào người. Sau khi lai tạo, người ta thấy các phân tử prôtêin của tế bào chuột và tế bào người nằm xen kẽ nhau
Mô hình khảm động của màng tế bào được thể hiện như thế nào ?
- Thể khảm : thể hiện ở sự phân bố rải rác các phân tử prôtêin trong khung, xuyên qua khung, nằm ở rìa trong hay rìa ngoài khung photpholipit
- Tính động :Cấu trúc của các phân tử photpholipit kép,có đầu ưa nước quay ra ngoài, đầu kỵ nước quay vào trong, giúp chúng có thể tự quay, dịch chuyển ngang hay dịch chuyển trên dưới
A B
A: photpholipit có đuôi kỵ nước no : MSC có tính bền vững
B : photpholipit có đuôi kỵ nước chưa no : MSC có tính lỏng lẻo
3. Chức năng của màng sinh chất
Quan sát hình 17.1/ sgk và đọc thông tin ở mục X. Hoàn thành phiếu học tập sau :
. Hng ro th?m d?i v?i prơtin
. V?n chuy?n th? d?ng cc ch?t qua mng t? bo
.Vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào


. Ghp n?i cc t? bo trong m?t mơ

. Nơi định vị của nhiều loại enzim

. Tang cu?ng s? ?n d?nh c?a mng

. Các tế bào nhận biết nhau và nhận biết tế bào lạ

. Tiếp nhận và dẫn truyền thông tin vào tế bào
Hãy chú thích vào các mục 1, 2, 3, 4 của hình sau ?
1. Lớp photpholipit
2. Prôtêin bám màng
4. Prôtêin xuyên màng
3. Côlestêrôn
XI. Các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất
1. Thành tế bào
a. Thành tế bào thực vật
- Vị trí
* Bên ngoài màng sinh chất
- Cấu trúc
* Xenlulôzơ
- Chức năng
* Bảo vệ tế bào
* Xác định hình dạng, kích thước của tế bào

Quan sát hình 17.2/sgk và cho biết về vị trí, cấu trúc và chức năng của thành tế bào thực vật ?
Quan sát hình 17.2/sgk và cho biết về vị trí, cấu trúc và chức năng của thành tế bào thực vật ?
Bản chất của xenlulôzơ là gì ?
Thành tế bào của tế bào nhân thực có ở những giới sinh vật nào ?
Giới thực vật và giới nấm
Đường đa - mạch thẳng
Thành tế bào thực vật và thành tế bào vi khuẩn khác nhau như thế nào ?
Thành tế bào thực vật là xenlulôzơ, không nhuộm màu được
Thành tế bào vi khuẩn là peptiđôglican, bắt màu khi nhuộm
Khi bóc màng xenlulôzơ thì tế bào thực vật có còn sống được không ?
* Chúng vẫn sống và sinh sản được. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật in vitrô
b. Thành tế bào nấm
Tế bào nấm có thành kitin,
Thành tế bào nấm được cấu tạo như thế nào ?
Bản chất của thành kitin là gì ?
2.Chất nền ngoại bào:
Hãy quan sát hình và cho biết về vị trí , thành phần, chức năng của chất nền ngoại bào ?
2.Chất nền ngoại bào:
- Vị trí
* Nằm ngoài màng tế bào
- Thành phần
* Sợi glicôprôtêin kết hợp với các chất vô cơ và hữu cơ khác nhau
- Chức năng
* Gúp các tế bào liên kết với nhau tạo nên mô hình nhất định
* Gúp tế bào thu nhận thông tin
Hãy quan sát hình và cho biết về vị trí , thành phần, chức năng của chất nền ngoại bào ?
So sánh cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực ?

Peptiđôglican
Kitin
Xenlulôzơ
Chỉ có ribôxôm,hạt dự trữ
1 pt ADN vòng, không có màng nhân
Chứa nhiễm sắc thể, có màng nhân
Chứa nhiễm sắc thể, có màng nhân
Chứa nhiễm sắc thể, có màng nhân
Có đầy đủ các bào quan
Có đầy đủ các bào quan,có thêm không bào, lục lạp
Có đầy đủ các bào quanKhông
Chọn câu trả lời đúng :
1.Loaïi lipit được tìm thấy trong cấu trúc màng tế bào là :
a. Photpholilit
b. Glicolipit
c. Côlestêrôn
d. Cả a, b và c đều đúng
2. Thành tế bào của nhóm sinh vật nào có thành phần hóa học là xenlulôzơ ?
a. Động vật - Thực vật
b. Động vật – vi khuẩn
c. Thực vật - một số Nấm
d. Thực vật- một số Động vật
3. Màng sinh chất có vai trò gì ?
a. Ngăn cách tế bào với môi trường ngoài
b. Bảo vệ khối sinh chất của tế bào
c. Thực hiện trao đổi chất với môi trường
d. Cả a, b, c đều đúng
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
No_avatar

bai giang rat hay

can nhieu bai giang nhu the nay de cac ban hoc sinh tham khao

 

No_avatar

bài giảng hay .nhiều kiến thức mở rộng cần cố gắng phát huy

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓