Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Quang hợp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 19h:54' 17-11-2009
Dung lượng: 407.0 KB
Số lượt tải: 962
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Lê Khánh Uyên)
Giáo án Sinh hoc 6
Bi 21:Quang hợp
Người thực hiện : Nguyễn thị Ngọc Dung
Lớp sinh - kĩ
Người hướng dẫn : Thạc sĩ Nguyễn thị Thắng
*Cây xanh có khả năng tự chế tạo chất hữu cơ để nuôi cơ thể.
*Bộ phận nào chế tạo ra chất hữu cơ ở cây xanh ?

Lá cây chế tạo được chất gì ? trong điều kiện nào?
Để trả lời câu hỏi trên ta xét thí nghiệm sau:
I/ Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng.* Mời các em quan sát thí nghiệm sau :

Thí nghiệm
? Qua quan sát thí nghiệm , em hãy nêu các bước tiến hành thí nghiệm này ?
- Các bước tiến hành thí nghiệm :

+ Bước 1 : Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối trong 2 ngày. Sau đó dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt.

+Bước 2 : Đem chậu cây đó để dưới ánh sáng của bóng điện 500W ( hoặc để nơi có ánh sáng gắt ) từ 4 - 6 h .


- Bu?c 3 : Ng?t lỏ , b? bang den - cho vo c?n 90 dun sụi cỏch th?y d? t?y h?t di?p l?c - r?a b?ng nu?c ?m .

- Bu?c 4: B? lỏ dú vo c?c d?ng thu?c th? tinh b?t ( dung d?ch i?t ) ta thu được kết quả.
I/ Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng.
? Qua quan sỏt t?ng bu?c thớ nghi?m hãy th?o lu?n nhúm tr? l?i cỏc cõu h?i sau :

1. T?i sao ph?i dua ch?u cõy vo trong t?i 2 ngy ?

2. T?i sao ph?i b?t lỏ b?ng bang den khi dua lỏ ra ngoi sỏng ?

3. So sỏnh ph?n lỏ khụng b? b?t v ph?n lỏ b? b?t bang den cú k?t qu? th? no ?
Đáp án:
1. Phải cho chậu cây vào trong tối 2 ngày để cây rút hết chất đã được tạo ra ngoài sáng.

2. Phải bịt băng đen để cho ánh sáng không lọt vào .

3. PhÇn l¸ kh«ng bÞ bÞt b¨ng ®en cã mµu xanh tÝm.
? Phần nào của lá có thể tạo ra được tinh bột ?
- Ch? cú ph?n khụng b? b?t bang den t?o du?c tinh b?t .

? Điều kiện để lá có thể tạo ra tinh bột là gì ?
- Lá phải được chiếu sáng .
? Khi có ánh sáng , lá cây chế tạo ra chất gì ?
- Lá chế tạo ra tinh bột .

? Qua thÝ nghiÖm trªn , em rót ra ®­îc kÕt luËn g× ?


* KÕt luËn : L¸ c©y chÕ t¹o ®­îc tinh bét ngoµi ¸nh s¸ng.

II/ Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột.

* Chú ý : Trong không khí , khí ô xy là khí có khả năng duy trì sự cháy .

* Mời các em quan sát thí nghiệm sau :


- ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh chÊt khÝ th¶i ra trong qu¸ tr×nh l¸ chÕ t¹o tinh bét :
? Một em hãy nhắc lại các bước làm thí nghiệm ở hình 21.2.

- Bước 1: Lấy vài cành rong đuôi chó ( cây thủy sinh ) cho vào 2 cốc thủy tinh A và B ®ùng ®Çy n­íc.
- Bước 2:§ổ đÇy nước vào hai ống nghiệm sau đó úp mçi èng nghiÖm ®ã vµo mét cµnh rong trong mçi cèc ( sao không cho không khí lọt vào).

- Bước 3: để cốc A vào chỗ tối,cốc B
vào chỗ có nắng to(hoặc dưới ánh ®Ìn 500 w) khoảng 6 giờ đång hồ.
* Quan sát kết quả sau 6h ở cả hai cốc A và B , cho biết :

? Hiện tượng gì xảy ra ở hai ống nghiệm A và B ?

- ống nghiệm ở cốc B có bọt khí nổi lên còn cốc A thì không.
(?) Cốc A và cốc B , cốc nào thực hiện được hiện được quá trình quang hợp?

-Trả lời :Chỉ có cốc B mới xẩy ra hiện tượng Quang hợp.

? Vây khí thải ra trong quá trình quang hợp là khí nào?* Mời các em quan sát tiếp thí nghiệm hình 21.2C
- Nội dung thí nghiệm :L?y ngún tay b?t ch?t d?u ?ng nghi?m , l?t ngu?c ?ng nghi?m l?i sau dú dua nhanh que diờm g?n t?t vào mi?ng ?ng nghi?m.


(?)Quan sát thí nghiệm và cho biết que đóm có hiÖn t­îng gì?

- Trả lời :que đóm bùng cháy. Điều ®ó chøng tỏ trong ống nghiệm có khí oxy.

(?)Từ thí nghiệm trên ta rút ra kết luận sinh học gì?
- Kết luËn : C©y xanh quang hợp thải ra khí oxy.
(?) Cµnh rong trong cèc nµo chÕ t¹o ®­îc tinh bét ? V× sao ?
- Cµnh rong ë cèc B chÕ t¹o ®­îc tinh bét v× nã quang hîp trong ®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng .

* Liên hệ : Tại sao chúng ta cần phải trồng nhiều cây xanh ?

- Vì cây xanh quang hợp thải ra khí ô xy cần thiết cho sự sống.

(?) Chúng ta phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường tránh ô nhiễm do khí thải độc hại ?

- Cần phát động các phong trào trồng cây , bảo vệ và trồng rừng...Có như vậy mới có bầu không khí trong lành , tránh ô nhiễm , đảm bảo lượng ô xy cung cấp cho con người và các sinh vật khác .
Kiểm tra đánh giá.
* Kết luận chung :
- Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.

- Trong qúa trình chế tạo tinh bột , lá nhả khí ô xy ra môi trường ngoài .

Trả lời câu hỏi (Trong SGK):

1.Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính .người ta thường thả thêm vào bể kính các loại rong?
- Qu¸ tr×nh quang hîp cña rong sÏ t¹o ra khÝ « xy cung cÊp cho c¸ .

2 .Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

- V× ë n¬i cã ®ñ ¸nh s¸ng c©y míi cã thÓ quang hîp ®Ó t¹o ra chÊt h÷u c¬ ( tinh bét ) ®Ó nu«i c¬ thÓ .
Dặn Dò

1 . Học lại kiến thức bài 21 ( tiết 1 )

2. Nghiên cứu trước thí nghiệm hình 21.4 và 21.5 SGK trang 71.
Cảm ơn các em đã đóng góp ý kiến.
No_avatar

cam on ma bai cung hay lam doXấu hổ

No_avatarf

lần sau mà đăng thì nho thay co đăng cả power point ve loi giai trong SBT sinh hoc nhe! Bản cũ ý!Không biết ngượng

No_avatar

hay


 
Gửi ý kiến