Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 29. Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Diễm
Ngày gửi: 13h:44' 19-11-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 207
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quí thầy cô đến dự giờ
Trường THPT Trần Văn Hoài
lớp 10A1
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Muốn tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quy ta trượt hai lực trên giá của chúng tới điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

Câu 1 : Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực đồng quy?
Câu 2: Nêu điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của 3 lực không song song?
+ Ba lực phải đồng phẳng, giá của chúng đồng quy
+ Hợp của hai lực cân bằng với lực thứ ba .
Quy tắc đòn bẫy
Ác-si-mét
Người Hy Lạp
Hãy cho tôi một điểm tựa,
tôi sẽ nâng cả Trái Đất lên!
BÀI 18
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
MOMEN LỰC
vd 1 : Tác dụng lực có giá đi qua trục quay.
Đĩa không quay
vd 2 : Tác dụng lực có giá không qua trục quay
vd 2 : Tác dụng lực có giá không qua trục quay
Đĩa quay
Nhận xét tác dụng của lực lên vật có trục quay cố định

Các lực có giá đi qua trục quay thì không có tác dụng làm quay vật.

Các lực có giá không đi qua trục quay thì có tác dụng làm quay vật.
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
MOMEN LỰC
BÀI 18
I. CÂN BẰNG…
MOMEN LỰC
II. QUI TẮC
MOMEN LỰC
CỦNG CỐ
Cân bằng của một vật có trục quay cố
định. Momen lực.
1. Thí nghiệm
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
MOMEN LỰC
BÀI 18
I. CÂN BẰNG…
MOMEN LỰC
II. QUI TẮC
MOMEN LỰC
CỦNG CỐ
Cân bằng của một vật có trục quay cố
định. Momen lực.
2. Momen lực
Momen lực đối với một trục quay là đại
lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của
lực và được đo bằng tích của lực với cánh
tay đòn của nó.
Biểu thức :
F: độ lớn của lực ( N )
d: cánh tay đòn (m)
M: mômen lực
(N.m)
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
MOMEN LỰC
BÀI 18
I. CÂN BẰNG…
MOMEN LỰC
II. QUI TẮC
MOMEN LỰC
CỦNG CỐ
II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục
quay cố định ( hay qui tắc momen lực)
1. Qui tắc
Muốn cho một vật có trục quay cố định ở
trạng thái cân bằng, thì tổng các momen
lực có xu hướng làm vật quay theo chiều
kim đồng hồ phải bằng tổng các momen
lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều
kim đồng hồ.
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
MOMEN LỰC
BÀI 18
I. CÂN BẰNG…
MOMEN LỰC
II. QUI TẮC
MOMEN LỰC
CỦNG CỐ
II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục
quay cố định ( hay qui tắc momen lực)
2. Chú ý
Qui tắc momen còn được áp dụng cho cả
trường hợp 1 vật không có trục quay cố định
Ví dụ như: đòn bẩy, cuốc chim
d1

d2
d1

d2
F1d1=F2d2
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
MOMEN LỰC
BÀI 18
I. CÂN BẰNG…
MOMEN LỰC
II. QUI TẮC
MOMEN LỰC
CỦNG CỐ
Củng cố
1/ Khi nào một lực tác dụng vào vật có trục quay cố định sẽ :
* làm vật quay
* không làm vật quay
2/Định nghĩa và biểu thức momen lực?
3/Điều kiện cân bằng của một vật
có trục quay cố định là gì ?
Bài tập vận dụng :
Một thanh AB = 60cm đồng chất quay được quay O.Tác dụng vào đầu A một lực F1= 12N.
a.Tính momen của lực F1?
Chọn chiều quay kim đồng hồ là chiều dương
a) M1 = F1(-d1) = F1.(-AO)= 12.(-0,2)= - 2,4 Nm
Giải :
b.Khối lượng thanh AB là m=200g.Tính momen của trọng lực tác dụng lên vật?
b) MP = Pd2 = P.OG = mg OG= 0,2.10.0,2= 0,4Nm
d1
d2
G
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Làm các bài tập: 3, 4, 5 SGK trang 103
Xem và trả lời câu hỏi bài 19: Qui tắc hợp lực song song cùng chiều
Trục quay
d
 
Gửi ý kiến