Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 13. Sóng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Ngoan (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:08' 17-05-2008
Dung lượng: 629.0 KB
Số lượt tải: 564
Số lượt thích: 0 người
SÓNG
XUÂN QUỲNH
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Toùm taét taùc phaåm “Maûnh traêng cuoái röøng” cuûa Nguyeãn Minh Chaâu? Keå teân moät soá taùc phaåm cuûa nhaø vaên? Neâu xuaát xöù truyeän ngaén treân?
-Toùm taét taùc phaåm ( 5 ñieåm)
-Keå teân 3 taùc phaåm ( 2 ñieåm)
-Xuaát xöù ( 3 ñieåm)
2. Phaân tích tình huoáng truyeän, chuû ñeà vaø ngheä thuaät truyeän?
Tình huống truyện ( 4 điểm)
Chủ đề ( 3 điểm)
Nghệ thuật (3 điểm)3. Phân tích nhân vật Nguyệt ?
Vẻ đẹp ngọai hình ( 3 điểm)
Vẻ đẹp tâm hồn:
+ Trong đơn vị: ( 2 điểm)
+Trong chiến đấu ( 3 điểm)
+Trong tình yêu ( 2 điểm)
GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tác giả:

- Xuân Quỳnh: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh ( 1942-1988)
-Quê: Hà Tây
-Năm 1955 gia nhập đoàn ca múa nhạc trung ương - diễn viên múa
-Năm 1963 chuyển sang viết báo, làm thơ.
-Năm 1980 công tác ở nhà xuất bản và là uỷ viên BCH Hội nhà văn
Việt Nam
-Tác phẩm tiêu biểu: Hoa dọc chiến hào, Tự hát, Hoa cỏ may…
=>XQ là một nữ sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ
SÓNG BIỂN
2. Tác phẩm “Sóng”:
a.Xuất xứ:
“Sóng” được XQ sáng tác vào 1967 tại biển Diêm Điền.Bài thơ được in trong tập “Hoa dọc chiến hào” xuất bản năm 1968.
b. Bố cục: 3 phần
-Phần 1 (Khổ 1,2): Hình tượng sóng - biểu tượng tình yêu của người
phụ nữ
-Phần 2 ( Khổ 3->8) : Những đặc điểm của tình yêu
-Phần 3 (còn lại): Ý nghĩa cao đẹp của tình yêu –Khát vọng tình yêu
vĩnh hằng
II. PHÂN TÍCH:
1.Hình tượng sóng - Biểu tượng tình yêu của người phụ nữ:
“Döõ doäi …laëng leõ”
=>Nghệ thuật tương phản, nhân hoá :
Dữ dội >< Dịu êm
Ồn ào>< Lặng lẽ
<=>Diễn tả taâm trạng phức tạp của ngöôì con gaùi ñang yeâu


“ Soâng không hiểu nổi mình
Muốn tìm ra tận bể”
=>Con sông không muốn ở mãi nơi chật hẹp muốn tìm ra bể rộng cũng là tìm thấy chính mình
<=>Thông qua hình tượng sóng XQ muốn thể hiện khát vọng tình yêu vĩnh hằng của nhân loại mà đặc biệt là của tuổi trẻ
“ Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ”


2.Những đặc điểm của tình yêu:

“ Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?”
=> Đi tìm nguyên nhân với nhu cầu cần giải thích điểm khơi nguồn của tình yêu

" Sóng bắt đầu từ gió .
Khi nào ta yêu nhau?"
=> Bằng trực cảm của mình nữ sĩ đã phát hiện ra quy luật của tình yêu: Tình cảm có lý lẽ riêng mà lý trí không thể giải thích được.
“Con sóng dưới lòng sâu..
Cả trong mơ còn thức”

=>Tình yêu đi liền với nỗi nhớ. Noù bao trùm taát cả chiếm đầy cõi lòng từ ngày sang đêm và cả “trong mơ”. Đó là nỗi lòng thật sự của cô gái.

“Daãu xuoâi veà phöông Baéc…
Duø muoân vôøi caùch trôû”


=>Một sự khẳng định mạnh bạo khát khao tình yêu chung thuỷ . Người phụ nữ nghó tình yêu dù có trãi qua thử thách thì “ Con nào cũng tới bờ”.


<=>Qua hình ảnh sóng đôi “ em” và “sóng” tâm trạng, sắc thái tình cảm được khắc hoạ đậm nét
3. Ý nghia tình yêu -khát v?ng tình yêu vinh h?ng:
XQ có lo âu nhưng không thất vọng ngược lại cố gắng giữ gìn tốt hơn tình yêu của mình.
“ Cuoäc ñôøi tuy daøi theá ..
Ñeå ngaøn naêm coøn voã”
=> Khao khát được sống hết mình cho tình yêu và muốn tình yêu sẽ vĩnh hằng với thời gian. Đó cũng là khát vọng về một tình yêu lớn – tình yêu quê hương đất nước.4. Nghệ thuật:
-Sử dụng nhiều từ tương phản, các biện pháp ẩn dụ, nhân hoá, so sánh… làm nổi bật tâm trạng nhân vật “em”.
-Xaây dựng hình ảnh “soùng” vaø “em” xen keõ ñể bổ sung yù nghĩa cho nhau.
III. CHỦ ĐỀ:
Thông qua hình tượng “sóng”, bài thơ thể hiện tình yêu vĩnh hằng, cao đẹp là khát vọng muôn đời của tuổi trẻ nói chung và người phụ nữ nói riêng.
* CỦNG CỐ:
Nêu vài nét chính về tác giả Xuân Quỳnh và tác phẩm “Sóng”?
Phân tích những biểu hiện của tình yêu trong bài thơ “ Sóng”?
* DẶN DÒ:
1.Học thuộc lòng bài thơ “Sóng” và bài học
2.Soạn bài mới: “Ôn tập VHVN 1945-1975”
-VHVN có những nội dung cơ bản nào?
-Kể tên những tác phẩm trong SGK văn học 12 tập 1 giai đoạn 1945-1975?
-VHVN 1945-1975 có những thể loại nào?
-Chú ý ôn lại nội dung chính, nghệ thuật của từng tác phẩm.
No_avatarf
em thay bai nay chua di sau nhieu cho lam !
No_avatar
em thấy bài này chưa làm rõ được hính tưởng của sóng, nói chung bài này rất sơ sài
 
Gửi ý kiến