Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Bình Dương
Ngày gửi: 16h:54' 23-11-2009
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 455
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục BUỉ ẹAấNG
Trường th NGHểA TRUNG
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ THỦY
Tập đọc lớp 5
Bài cũ:
Học thuộc lòng bài thơ :
Hạt gạo làng ta.
Nêu nội dung của bài?
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
Hà Đình Cẩn
Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Một học sinh đọc toàn bài.
Đọc tiếp nối theo đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu đến dành cho khách quý .
Đoạn 2: Từ Y Hoa đến bên..sau khi chém nhát dao.
Đoạn 3: Từ Già Rok ..xem cái chữ nào .
Đoạn 4 : Phần còn lại
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
Tập đọc:
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009

Luyện đọc Tìm hiểu bài
Buôn
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009

Luyện đọc Tìm hiểu bài
Buôn
Nghi thức
Gùi
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Yêu cầu học sinh đọc theo nhóm cặp đôi
Giáo viên đọc bài :
Chú ý giọng đọc phù hợp với nội dung các đoạn văn :trang nghiêm ở đoạn dân làng đón cô giáo với những nghi thức long trọng ; vui, hồ hởi ở đoạn dân làng xem
cô giáo viết chữ.
Tìm hiểu bài:
Cả lớp đọc thầm đoạn1.
-Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì?
Thứ hai , ngày 2 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Thứ hai , ngày 2 tháng 11 năm 2009

Luyện đọc Tìm hiểu bài
Buôn
Nghi thức
Gùi
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Cô giáo đến buôn để mở trường dạy học.
Cả lớp đọc thầm đoạn 2.
-Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009

Luyện đọc Tìm hiểu bài
Buôn
Nghi thức
Gùi
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
- Cô giáo đến buôn để mở trường dạy học.
- Họ đến chật nhà,mặc áo quần đi hội, trải đường đi bằng lông thú , trưởng buôn đón khách ở giữa nhà sàn.
Ý 1: Sự đón tiếp trang trọng và chân tình của người dân Chư Lênh đối với cô giáo.
Cả lớp đọc thầm 2 đoạn còn lại.
-Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý "cái chữ" ?
-
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009

Luyện đọc Tìm hiểu bài
Buôn
Nghi thức
Gùi
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Ý 1: Sự đón tiếp trang trọng và chân tình của người dân Chư Lênh đối với cô giáo.
-Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ , mọi người im phăng phắc khi xem cô giáo viết.
-Tình cảm của người dân Tây Nguyên
với cô giáo, với cái chữ nói lên điều gì?
-
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009

Luyện đọc Tìm hiểu bài
Buôn
Nghi thức
Gùi
Ý 2: Tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với cái chữ và cô giáo.
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ , mọi người im phăng phắc khi xem cô giáo viết.
Người dân rất ham học, ham hiểu biết , người dân Tây Nguyên hiểu rằng:
chữ viết mang lại sự ấm no hiểu biết cho mọi người.
Ý 1: Sự đón tiếp trang trọng và chân tình của người dân Chư Lênh đối với cô giáo.
Hãy nêu nội dung chính của bài?
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Nội dung: Tình caûm cuûa ngöôøi daân Taây Nguyeân yeâu quyù coâ giaùo ,bieát troïng vaên hoaù, mong muoán cho con em cuûa daân toäc mình ñöôïc hoïc haønh ,thoaùt khoûi ngheøo naøn laïc haäu.
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
Tập đọc: BUOÂN CHÖ LEÂNH ÑOÙN COÂ GIAÙO
Luyện đọc diễn cảm
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy ,trải lên sàn nhà.
Mọi người im phăng phắc . Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lòng ngực mình . Quì hai gối lên sàn ,
cô viết hai chữ thật to, thật đậm : " Bác Hồ" .
Y Hoa viết xong ,bổng bao nhiêu tiếng cùng hò reo :
-Ôi, chữ cô giáo này ! Nhìn kìa!
-A ,chữ ,chữ cô giáo !
im phăng phắc
nghe rõ cả
tiếng đập trong lòng
to
đậm : " Bác Hồ"
hò reo :
Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Giờ học đến đây đã kết thúc !
Kính chúc ban giám khảo sức khoẻ !
Chúc các em học tốt!
 
Gửi ý kiến