Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Bản vẽ cơ khí

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày gửi: 19h:59' 25-11-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 155
Số lượt thích: 0 người
Bài:9
BẢN VẼ CƠ KHÍ
Quan sát hình biểu diễn sau
1. Tấm đế
2. Giá đỡ
3. Vít
4. Trục
6. Con lăn
5. Đai ốc
I. BẢN VẼ CHI TIẾT
1. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT
Nội dung của bản vẽ chi tiết là gì?
Trình tự đọc bản vẽ chi tiết như thế nào?
Trình tự đọc
Nội dung chính
Giá đỡ (hình 9.1)
Khung tên
Hình biểu diễn
Kích thước
Yêu cầu kĩ thuật
Tổng hợp
- Tên gọi chi tiết
- Vật liệu
- Tỉ lệ
- Tên gọi hình chiếu
- Vị trí hình cắt
- Kích thước chung của chi tiết
- Kích thước định hình của chi tiết
- Kich thước định vị của chi tiết
- Gia công khác
- Xử lí bề mặt
Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết
- Giá đỡ
- Thép
- 1:2
- Hình chiếu bằng
- Hình cắt ở hình chiếu đứng và ở hình chiếu cạnh
- 100
- 12, 2 lỗ Ø 12, 1 lỗ Ø 25
- 50, 38
- Làm tù cạnh
- Mạ kẽm
- Giá đỡ hình chữ V vuông
- Dùng để đỡ trục và con
lăn trong bộ giá đỡ
Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
Kiểm tra
2 lỗØ12
100
100
100
12
R15
R3
Ø25
Yêu cầu kĩ thuật
1. Làm tù cạnh
2. Mạ kẽm
GIÁ ĐỠ
Người vẽ
Vật liệu
Thép
Tỉ lệ
Bài số
1: 2
09:01
Trường THPT Bắc Bình
Lớp 11A
A
A
B
B
A-A
B-B
Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết
2. CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT
Chuẩn bị:
- Nghiên cứu kỹ công dụng, yêu cầu kỹ thuật của chi tiết, quan hệ lắp ghép với các chi tiết khác, cách hoạt động của chi tiết ở trong máy.
- Phân tích hình dạng, kết cấu của chi tiết để chọn phương án biểu diễn (chọn các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, …), chọn khổ giấy, tỷ lệ bản vẽ.
BƯỚC 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên
Bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng các đường trục và đường bao hình biểu diễn.
BƯỚC 2: Vẽ mờ
Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên trong của các bộ phận, hình cắt và mặt cắt…
B
B
A
A
A-A
B-B
BƯỚC 3: Tô đậm
Kiểm tra, sửa chữa sai sót, tẩy xóa những nét không cần thiết, vẽ kí hiệu vật liệu và tô đậm.
Kiểm tra
2 lỗØ12
100
100
100
12
R15
R3
Ø25
Yêu cầu kĩ thuật
1. Làm tù cạnh
2. Mạ kẽm
GIÁ ĐỠ
Người vẽ
Vật liệu
Thép
Tỉ lệ
Bài số
1: 2
09:01
Trường THPT Bắc Bình
Lớp 11A
A
A
B
B
A-A
B-B
BƯỚC 4: Ghi phần chữ
Ghi kích thước, các yêu cầu kĩ thuật và nội dung khung tên…
Kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
2 lỗ Ø12
100
100
12
R15
R3
Ø25
2 lỗØ12
100
100
12
R15
R3
Ø25
Nội dung của bản vẽ lắp là gì?
Trình tự đọc bản vẽ lắp như thế nào?
II. BẢN VẼ LẮP
Trình tự đọc
Nội dung chính
Bộ giá đỡ (hình 9.4)
Khung tên
Bảng kê
Hình biểu diễn
Kích thước
Phân tích chi tiết
- Tên gọi sản phẩm
- Tỉ lệ
- Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết
Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Kích thước chung
Kích thước lắp giữa các chi tiết
Kích thước xác định khoảng
các giữa các chi tiết.
Vị trí của các chi tiết
- Bộ giá đỡ
- 1:2
Hình chiếu bằng
- Hình cắt ở hình chiếu đứng và ở hình chiếu cạnh
- 290, 112, 100
M6x24
164,50
Tổng hợp
Trình tự tháo, lắp
- Công dụng của sản phẩm
Tấm đỡ
- Giá đỡ
- Vít M6x24
Giá đỡ đặt trên tấm đỡ
Vít M6x24 cố định giá đỡ và tấm đỡ
Tháo: 3-2-1, lắp: 1-2-3
- Đỡ trục và con lăn
Bản vẽ lắp dùng để làm gì?
BỘ GIÁ ĐỠ
Người vẽ
Vật liệu
Tỉ lệ
1: 2
Thép
Bài số
09:02
Trường THPT Bắc Bình
Lớp 11A
Kiểm tra
TT
1
2
3
Chi tiết
Tấm đỡ
Giá đỡ
Vít M6x24
Số lg
1
2
4
Vật liệu
Thép
Thép
Thép
Ghi chú
Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết với nhau
CÁC CHI TIẾT ĐƯỢC THÁO RỜI
Ghi chú
Bài số
09:02
1
2
3
Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.
Bản vẽ lắp dùng để làm gì? Trình tự đọc bản vẽ lắp.
Củng cố
 
Gửi ý kiến