Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:30' 01-12-2009
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 716
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo và các em học sinh !
LỊCH SỬ LỚP 4
Chào Mừng Quý Thầy Cô Về Dự Giờ Thăm Lớp
Trình bày: Trần Thị Yến
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN GIO LINH
- Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?
- Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng lại đất nước?
Lịch sử:
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:
Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn “ Thời Trần … của ông cha ta.” và trả lời câu hỏi:
- Vì sao nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê?
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Làm việc cá nhân
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:
- Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.
- Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng
khó khăn thường gây ra lũ lụt.
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:
Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.
Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng
khó khăn thường gây ra lũ lụt.
2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn “ Nhà Trần rất quan tâm … triều đại đắp đê. ” thảo luận và trả lời câu hỏi ở phiếu:
- Chiến dịch đắp đê diễn ra năm nào? Tìm các sự kiện trong bài nói lên sự quan tâm đến đê điều của nhà Trần?
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Hoạt động nhóm 4
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:
Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.
Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng
khó khăn thường gây ra lũ lụt.
2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:
- Nam 1248 m? chi?n d?ch d?p dí.
- D?t ra l? m?i ngu?i d?u ph?i tham gia d?p dí, vua Tr?n cung trng nom vi?c d?p dí, d?t ch?c Hă dí s?.
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:
Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.
Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng
khó khăn thường gây ra lũ lụt.
2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:
- Năm 1248 mỏ chiến dịch đắp đê.
- Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê, vua Trần cũng trông nom việc đắp đê, đặt chức Hà đê sứ.
3. Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần:
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn còn lại thảo luận 2 câu hỏi sau:
Nhà Trần đã thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê?
Hệ thống đê điều đó đã giúp gì cho sản xuất và đời sống của nhân dân ta?
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Thảo luận nhóm đôi
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:
Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.
Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng
khó khăn thường gây ra lũ lụt.
2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:
- Nam 1248 m? chi?n d?ch d?p dí.
- D?t ra l? m?i ngu?i d?u ph?i tham gia d?p dí, vua Tr?n cung trng nom vi?c d?p dí, d?t ch?c Hă dí s?.
3. Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần:
- H? th?ng dí di?u d?c theo nh?ng con sng chnh du?c xđy d?ng.
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn còn lại thảo luận 2 câu hỏi sau:
Nhà Trần đã thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê?
Hệ thống đê điều đó đã giúp gì cho sản xuất và đời sống của nhân dân ta?
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Thảo luận nhóm đôi
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:
Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.
Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng
khó khăn thường gây ra lũ lụt.
2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:
- Năm 1248 mở chiến dịch đắp đê.
- Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê, vua Trần cũng trông nom việc đắp đê, đặt chức Hà đê sứ.
3. Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần:
- Hệ thống đê điều dọc theo những con sông chính được xây dựng.
- Góp phần làm cho nông nghiệp phát triển.
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
- Em hãy kể tóm tắt về một cảnh lũ lụt mà em được chứng kiến hoặc được biết qua các phương tiện thông tin?
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Liên hệ
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
Cảnh lũ lụt diễn ra ở miền Trung
Xem xong đoạn phim trên em có suy nghĩ gì?
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
Lịch sử:
Nhă Tr?n vă vi?c d?p dí
- Ở địa phương ta nhân dân đã làm gì để chồng lũ lụt?
- Là học sinh chúng ta có ý thức bảo vệ đê điều như thế nào?
Liên hệ
Th? ngăy thâng 12 nam 2009
Hồ chứa nước thuỷ điện rào quán - quảng trị
đập thuỷ lợi trúc kinh - quảng trị
đập xã hướng tân - quảng trị
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
vµ c¸c em häc sinh!
 
Gửi ý kiến