Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Doãn Thế Anh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:26' 02-12-2009
Dung lượng: 583.0 KB
Số lượt tải: 859
Số lượt thích: 0 người
GV: DOÃN THỊ THÚY HỒNG
SINH HỌC 8
TRƯỜNG THCS HỢP CHÂU
Thực chất biến đổi lí học trong khoang miệng là gì? Hãy giải thích câu thành ngữ “ Nhai kĩ no lâu” theo nghĩa đen về mặt sinh học?
Kiểm tra bài cũ
Khi ta ăn cháo hay sữa, các loại thức ăn này được biến đổi trong khoang miệng như thế nào?
TIẾT 27: THỰC HÀNH
TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM
TRONG NƯỚC BỌT
A
B
C
D
Hồ
tinh
bột
Nước
Bọt
Hồ
tinh
bột
Hồ
tinh
bột
TIẾT 27 :TH - TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT
I. Tiến hành thí nghiệm
A
B
C
D
Nước
Bọt
TIẾT 27 :TH - TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT
HCl 2%
Nước
Bọt
Đun
Sôi
Nước
Bọt
Nước

I. Tiến hành thí nghiệm
Bước 1:Chuẩn bị
2ml hồ tinh bột
Cho vào mỗi ống nghiệm 2ml hồ tinh bột.
Cho tiếp vào:
+ Ống A: 2ml nước lã
+ Ống B: 2ml nước bọt
+ Ống C: 2ml nước bọt đã đun sôi
+ Ống D: 2ml nước bọt + vài giọt dd HCl 2%
TIẾT 27 :TH - TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT
370
A
B
C
D
Quan sát
Và ghi
Nhận xét
Vào Bảng
26 – 1
SGK
I. Tiến hành thí nghiệm
Bước 2: Tiến hành
TIẾT 27 :TH - TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT
Trong hơn
Không đổi
Không đổi
Không đổi
Nước lã không có Enzim biến đổi tinh bột nên độ trong không đổi
Nước bọt có Enzim biến đổi tinh bột thành đường
Nước bọt đun sôi đã làm mất hoạt tính của Enzim biến đổi tinh bột
Dd HCl 2% đã làm giảm độ pH nên Enzim trong nước bọt không hoạt động được
I. Tiến hành thí nghiệm
Từ kết quả thí nghiệm hãy nêu nhận xét về điều kiện hoạt động của Enzim trong nước bọt? (Độ pH, nhiệt độ)
Enzim trong nước bọt hoạt động ở ĐK: Nhiệt độ là 370C (Nhiệt độ cơ thể), pH là 7,2 (Môi trường kiềm)
TIẾT 27 :TH - TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT
II. Kiểm tra kết quả thí nghiệm
Lô I
Lô II
IỐT
IỐT
IỐT
IỐT
Stro me
Stro me
Stro me
Stro me
TIẾT 27 :TH - TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT
II. Kiểm tra kết quả thí nghiệm
B2
Lô I
Lô II
Quan sát thí nghiệm rồi ghi kết quả vào bảng 26 -2 SGK
Tinh bột + iôt màu xanh
Đường Mantôzơ + Strôme màu đỏ
TIẾT 27 :TH - TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT
II. Kiểm tra kết quả thí nghiệm
Có màu xanh
Có màu xanh
Có màu xanh
Có màu đỏ gạch
Không có màu xanh
Không có màu đỏ gạch
Không có màu đỏ gạch
Không có màu đỏ gạch
Nước lã không có enzim biến đổi tinh bột thành đường.
Nước bọt có enzim Amilaza biến đổi tinh bột thành đường.
Enzim trong nước bọt bị đun sôi không còn khả năng biến đổi tinh bột thành đường.
Enzim trong nước bọt không hoạt động ở pH axit nên tinh bột không bị biến đổi thành đường.
Dựa vào kết quả TNo hãy cho biết enzim trong nước bọt có tên là gì? Có tác dụng gì đối với tinh bột?
Enzim trong nước bọt có tên là Amilaza, có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường.
1. Enzim trong nước bọt có tên là gì? Có tác dụng gì với tinh bột?
1. Enzim trong nước bọt có tên là Amilaza, có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường.
TIẾT 27 :TH - TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT
III. Thu hoạch
2. Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong đk pH và nhiệt độ nào?
2. Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong đk pH kiềm(7,2) và nhiệt độcơ thể(370C)
3. So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường?
3. So sánh kết quả giữa ống nghiệm B với ống nghiệm A cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường.
4. So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhận xét về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt?
- So sánh kết quả giữa ống nghiệm B với ốngnghiệm C cho phép ta nhận xét enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở t0 = 370C
- So sánh kết quả giữa ống nghiệm B với ốngnghiệm D cho phép ta nhận xét enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở độ pH kiềm (7,2)
Hướng dẫn về nhà
Học bài
Làm bài thu hoạch ra giấy
giờ sau nộp.
Đọc và chuẩn bị trước bài:
Tiêu hóa ở dạ dày
 
Gửi ý kiến