Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hà
Ngày gửi: 22h:37' 15-06-2008
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 605
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT CỬA ÔNG
Người thực hiện : Nguyễn Thị Hà
GV:Trường THPT Cửa Ông
----------
Hình 2.3:Áp suất rễ.
Hãy giải thích các hiện tượng sau ?
Tiết 2
Người thực hiện:GV Nguyễn Thị Hà
Trường THPT Cửa Ông
B
7
Con đường
gian bào
1
Biểu bì
2
Lớp vỏ
3
Nội bì
4
Trung trụ
5
Mạch
gỗ
6
Đai Caspari
8
Con đường
tế bào chất
Kiểm tra bài cũ:
Em hãy chú thích vào các
vị trí trên hình?

Trong cây có những dòng vận chuyển vật chất nào?

Trong cây có các dòng vận chuyển
vật chất:
-Dòng mạch gỗ (Dòng đi lên)
vận chuyển nước và các ion khoáng.
-Dòng mạch rây (Dòng đi xuống)
vận chuyển các chất hữu cơ.
Hãy chỉ ra
?
và ion khoáng
Nước ,ion khoáng
- Là những tế bào chết, gồm quản
bào và mạch ống.
-Đầu tế bào này gắn với đầu tế bào kia tạo thành ống dài.
-Lỗ bên của tế bào này xếp sát với lỗ bên của tế bào kia.
-Thành của mạch gỗ được linhin
hóa - >bền chắc và chịu nước.
-Tế bào mạch rây là những tế bào sống ,gồm ống rây và tế bào kèm.
-Các ống rây nối với nhau qua bản rây thành ống dài.
Cấu tạo của mạch gỗ
Cấu tạo của mạch rây
Hãy nêu cấu tạo của dòng mạch
gỗ,cấu tạo của dòng mạch rây
để thấy sự phù hợp giữa cấu tạo
và chức năng vận chuyển của chúng?
Thành phần của dịch mạch gỗ
Gồm chủ yếu là
nước,muối khoáng
và một số chất hữu cơ như: axit amin, amit, vitamin, các hoocmôn được tổng hợp ở rễ.
Gồm chủ yếu là các chất
hữu cơ như : saccarôzơ, aa, vitamin , các hoocmôn và một số ion khoáng được sử dụng lại.
-Đặc biệt chứa nhiều
ion K+ -> dịch mạch có pH
từ 8,0 – 8,5.
Hãy chỉ ra thành phần của dịch
mạch gỗ và dịch mạch rây ?
Là sự phối hợp của
ba lực:
+Lực đẩy (áp suất rễ).
+Lực hút do thoát hơi
nước ở lá.
+Lực liên kết các phân
tử nước với nhau và
với các tế bào thành
mạch gỗ.
Là sự chênh lệch
áp suất thẩm thấu
giữa cơ quan cho (lá)
và cơ quan nhận
(rễ ,...........).
Dòng mạch gỗ
Dòng mạch rây
Củng cố

Quan sát hình vẽ và chú
thích cho các số 1 và 2.
1
2
Câu 1
Củng cố
Chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 2. Mạch gỗ gồm:
a. Ống rây và tế bào kèm
b.Quản bào và ống rây.
c. Quản bào và mạch ống.
d.Tế bào kèm và ống rây
Câu 3. Mạch gỗ có cấu tạo thuận lợi cho sự di
chuyển của nước và ion khoáng là do:
a.Lực cản thấp nhờ cấu tạo ống rỗng.
b.Thành tế bào mạch gỗ được linhin hóa.
c.Gồm các tế bào sống.
d.Cả a và b.
c
d
Củng cố
Câu 4. Dịch mạch rây có độ pH là:
a.8,0 – 8,5.
b.7,5 – 8,0.
c.8,5 – 9,0.
d.9,0 – 9,5.

Câu 5. Động lực của dòng mạch rây là:
a.Lực đẩy (áp suất rễ ).
b.Lực hút do thoát hơi nước ở lá.
c.Lực liên kết giữa các phân tử nước.
d.Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa
cơ quan cho và cơ quan nhận.
a
d
Bài về nhà:
1.Trả lời:Trong cây có các dòng vận chuyển
nào? ý nghĩa của các dòng vận chuyển đó?
2.Trả lời các câu hỏi sách giáo khoa.
3.Nghiên cứu trước bài mới.
No_avatar
co oi co lam phan tra loi cuoi sach nhe co
 
Gửi ý kiến