Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §2. Tập hợp các số nguyên

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Công
Ngày gửi: 19h:32' 11-12-2009
Dung lượng: 359.7 KB
Số lượt tải: 1425
Số lượt thích: 0 người
TRI
THỨC

SỨC
MẠNH
HỌC,
HỌC
NỮA,
HỌC
MÃI
Giáo viên: NGUYỄN CÔNG PHONG
Môn: Số 6
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 1: Lấy ví dụ thực tế trong đó có số nguyên âm
và giải thích ý nghĩa của số nguyên âm đó.
Câu hỏi 2: - Hãy vẽ một trục số nằm ngang.
- Chỉ ra những số nguyên âm, những số tự nhiên.
Tiết 41: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
Các số tự nhiên :
0;
1; 2; 3; …
Các số nguyên dương :
-1; -2; -3; …
Các số nguyên âm :
Tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên.
Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.
…;-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;…}
Z
=
Số 0
Tiết 41: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
Bài 6 SGK tr.70
Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?
-4  N; 4  N; 0  Z; 5  N; -1  N; 1  N.
4  N
5  N
0  Z
- 4  N
1  N
-1  N
Sai
Sai
Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
Z= ?..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;.?
Tiết 41: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
-Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.
-Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.
 Chú ý:
Z= ?..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;.?
Bài 7 SGK tr.70
Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “ + “ và dấu “ – “ biểu thị điều gì?
 Nhận xét:
Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau.
Tiết 41: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
-Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.
-Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.
 Chú ý:
Z= ?..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;.?
 Nhận xét:
Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau.
Nếu điểm A cách điểm mốc M về phía Bắc 3km được biểu thị là +3km, thì điểm B cách M về phía Nam 2km sẽ được biểu thị là -2km.
Ví dụ
?1
Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình.
Điểm C: +4km
Điểm D: -1km
Điểm E: -4km
Tiết 41: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
 Chú ý:
Z= ?..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;.?
 Nhận xét:
?2
Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột cách mặt đất 2m. Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị tuột xuống dưới :
2m
4m
Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét trong mỗi trường hợp a), b)?
Trường hợp a)
Trường hợp b)
Cả hai trường hợp ốc sên đều cách điểm A là 1 mét.
Tiết 41: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
 Chú ý:
Z= ?..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;.?
 Nhận xét:
?3
Nếu coi A là điểm gốc và các vị trí phía trên điểm A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm phía dưới điểm A được biểu thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của ?2 bằng bao nhiêu?
Trường hợp a)
Trường hợp b)
-1
+1
m
m
A
0
1 và -1 là hai số đối nhau
Tiết 41: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
 Chú ý:
Z= ?..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;.?
 Nhận xét:
2. Số đối
3
2
1
-3
-2
-1
-Trên trục số hai điểm 1 và -1 cách đều điểm 0 và nằm về hai phía của điểm 0 nên ta nói 1 và -1 là hai số đối nhau hay 1 là số đối của -1; -1 là số đối của 1
Hai số đối nhau là hai số có điểm biểu diễn cách đều điểm 0 và nằm về hai phía của điểm 0.
*Nhận xét: Số đối của 0 chính là 0
?4
Tìm số đối của mỗi số sau: 7; -3; 0
Số đối của 7 là -7
Số đối của -3 là 3
Số đối của 0 là 0
1
6
2
5
3
4
Phát biểu trên đúng. Vì các phần tử của tập hợp N* chính là các số nguyên dương.
Có người phát biểu: “tập hợp Z gồm các phần tử của tập hợp N*, số 0 và các số nguyên âm”. Phát biểu trên đúng hay sai ? Vì sao ?
Đáp án
Số nguyên thường dùng để biểu thị các đại lựơng như thế nào ?
Số nguyên thường dùng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau.
Đáp án
Trên trục số, hai số đối nhau khác 0 có đặc điểm gì ?
Trên trục số, hai số đối nhau cách đều điểm gốc 0 và nằm về hai phía điểm gốc 0.
Đáp án
Tập hợp N* , tập hợp N và tập hợp Z quan hệ như thế nào?
N* ? N ? Z
Đáp án
Tìm số đối của: 5; -6; +2; -18.
Đáp án
Số đối của 5 là -5.
Số đối của -6 là 6.
Số đối của +2 là -2.
Số đối của -18 là 18.
Đáp án
Tập hợp Z gồm những số nào ?
Tập hợp Z gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.
TRÒ CHƠI:
“NHÀ TOÁN HỌC BÍ ẨN”
Đội A
Đội B
30
10
20
40
50
10
60
20
30
50
40
60
0
0
R.Đề-Các (Rene Descartes :1596 – 1650).
Ông là người Pháp, sinh tại Hà Lan, thuộc một gia đình quý tộc.
Đề-Các là nhà toán học đầu tiên của nhân loại đưa ra phương pháp xác định tọa độ của một điểm bằng hệ trục vuông góc mà các em sẽ được làm quen trong chương trình toán – 7, đó là “hệ tọa độ Đề-Các”.
Nói đến số nguyên âm, từ TK III trước Công Nguyên các số âm xuất hiện trong bộ sách “Toán thư cửu chương” của Trung Quốc. Khi đó số dương được hiểu như số “tiền lãi”, số “tiền có” còn số âm được hiểu như số “tiền lỗ”, số “tiền nợ”. Khi đó còn chưa có dấu “-”, người Trung Quốc dùng màu mực khác để viết các số chỉ số tiền nợ, tiền lỗ để phân biệt với các số tiền có, tiền lãi.

Đến TK XVII Đề-Các mới đề nghị biểu diễn số âm trên trục số vào bên trái điểm 0 và từ đó số âm dần có quyền bình đẳng với số dương.
Tiết 41: TẬP HỢP SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
 Chú ý:
Z= ?..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;.?
 Nhận xét:
2. Số đối
3. Về nhà
Hoàn thiện các bài tập trong sách giáo khoa: bài 8, 9, 10 tr.70, 71
Làm bài tập 9 đến 16 sách bài tập
No_avatarf
Bai cua ban hay . Nhung no la file pptx minh khong mo đuoc . Bây giờ mình phải làm sao?
No_avatar

Không nhất thiết phải cài Office 2007. Cô chỉ việc cài gói Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats của Microsoft (37Mb) là sẽ đọc được tất cả các file của office 2007, sau đó Cô Save As lại định dạng 2003 nếu cần :

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en

 

No_avatarf
ne bai giang nay hs de hieu lam ha!!!Cười
No_avatar

sao không ghi chữ to chữ nhỏ quá

 

 
Gửi ý kiến