Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §16. Ước chung và bội chung

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Trung Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:41' 04-07-2008
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
Tập hợp các ước chung của 4 và 6 kí hiệu là: ƯC (4,6).
Ta có :ƯC (4,6) ={1;2}
Đ
S
Các số 0, 12 , 24,...vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. Ta nói chúng là các bội chung của 4 và 6.
Ta kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là BC (4, 6 ).
Ta có : BC (4, 6) ={0; 12; 24; 36; ...}
6 ? BC (3, 1 ) hoặc 6?BC(3,2) hoặc 6? BC (3,3) hoặc 6? BC (3,6).
?1.Khẳng định sau đúng hay sai?
; 8 ƯC (32, 28).
8 ƯC (16, 40) đúng vì 16 8 và 40 8
8 ƯC (32, 28) sai vì 32 8 nhưng 28 8
8 ƯC (16, 40) đúng vì 16 8 và 40 8
.

?1.Khẳng định sau đúng hay sai?

1.Ước chung
2.Bội chung
Ví dụ: Tìm tập hợp A các bội của 4 và tập hợp B các bội của 6, ta có:
A={0; 4;8; 12; 16; 20; 24; 28; ...}
B ={0; 6; 12; 18; 24; ...}
Các số 0, 12 , 24,...vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. Ta nói chúng là các bội chung của 4 và 6.
Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó .
Ta kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là BC(4, 6 ).
Ta có : BC (4, 6) ={0; 12; 24; 36; ...}
1.Ước chung
2.Bội chung
Ví dụ: Tìm tập hợp A các bội của 4 và tập hợp B các bội của 6, ta có:
A={0; 4;8; 12; 16; 20; 24; 28; ...}
B ={0; 6; 12; 18; 24; ...}
Các số 0, 12 , 24,...vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. Ta nói chúng là các bội chung của 4 và 6.
Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó .
Ta kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là BC(4, 6 ).
Ta có : BC (4, 6) ={0; 12; 24; 36; ...}
BC (4, 6) =
BC (4, 6) =
BC (4, 6) =
BC (4, 6) =
BC (4, 6) =
BC (4, 6) =
BC (4, 6) =
BC (4, 6) =
BC (4, 6) =
{3;5}
{3;5}
{3;5}
{3;5}
{3;5}
{3;5}
{3;5}
{3;5}
{3;5}
 
Gửi ý kiến