Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Phân thức đại số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Bang
Ngày gửi: 19h:50' 18-12-2009
Dung lượng: 571.0 KB
Số lượt tải: 600
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô về dự giờ
Đại số 8
Gv thực hiện : Nguyễn Hữu Bang
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
A. Lý thuyết:
I. Khái niệm và tính chất của phân thức đại số :
1.- Định nghĩa phân thức đại số ?
- Cho VD vÒ ph©n thøc ®¹i sè?
- Một đa thức có phải là một phân thức đại số không?
- Mỗi đa thức cũng được coi là một phân thức .
- Mỗi số thực a là một phân thức.
- Một số thực bất kì có phải là một phân thức đại số không?

Phân
Thức
đại số
Đa
thức
R
2. Định nghĩa hai phân thức đại số bằng nhau ?
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
A. Lý thuyết:
I. Khái niệm và tính chất của phân thức đại số :
3. Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức đại số ?
1.
? Vận dụng tính chất hãy giải thích sự bằng nhau của hai phân thức trên .
4.Để rút gọn phân thức
-Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung.
-Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
4 .Nêu quy tắc rút gọn phân thức?
Rút gọn phân thức:
=
=
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
A. Lý thuyết:
I. Khái niệm và tính chất của phân thức đại số :
=
Ta có :
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
4. Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau:
- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung.
- Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức
- Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thứcvới nhân tử phụ tương ứng.

4. Muốn quy đồng mậu thức của nhiều phân thức có mậu thức khác nhau ta làm thế nào ?
A. Lý thuyết:
I. Khái niệm và tính chất của phân thức đại số :
- Quy đồng mậu thức của hai phân thức :
Ta có :
=> MTC :
II. Các phép toán trên tập hợp các phân thức đại số
1.Phép cộng:
a)Cộng hai phân thức cùng mẫu thức
6. - Phát biểu quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức ?
b)Cộng hai phân thức khác mẫu thức
-Quy đồng mẫu thức
-Cộng hai phân thức có cùng mẫu thức
vừa tìm được
- Phát biểu quy tắc cộng hai phân thức không cùng mẫu ?
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
A. Lý thuyết:
I. Khái niệm và tính chất của phân thức đại số :
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
với
II. Các phép toán trên tập hợp các phân thức đại số
1.Phép cộng:
A. Lý thuyết:
I. Khái niệm và tính chất của phân thức đại số :
2.Phép trừ:
a) Phân thức đối của : là
b) Phép trừ :
3) Phép nhân :
4) Phép chia :
7. - Hai phân như thế nào gọi là đối
nhau ?
TL : Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0
8. Phát biểu quy tắc trừ hai phân thức đại số .
9. Phát biểu quy tắc nhân hai phân thức đại số.
TL: Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử với nhau, các mẫu với nhau.
11. Phát biểu quy tắc chia hai phân thức đại số .
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
A. Lý thuyết:
II. Các phép toán trên tập hợp các phân thức đại số
I. Khái niệm và tính chất của phân thức đại số :
I. Khái niệm và các tính chất của phân thức đại số:
1. Phân thức đại số là biểu thức có dạng ,với A,B là những đa thức và B khác đa thức o.
2. Hai phân thức bằng nhau:
nếuA.D=B.C

3. Tính chất cơ bản:
Nếu M 0 thì

Nếu N là ntc thì:
II. Các phép toán trên tập hợp các phân thức đại số
1.Phép cộng:
-Quy đồng mẫu(nếu cần)
-Cộng tử với tử,mẫu với mẫu

2.Phép trừ:

3.Phép nhân:


4.Phép chia:
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
A. Lý thuyết:
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
A. Lý thuyết:
B. Bài tập:
Bài 57a(tr61-sgk) : Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau :
Cách 1: Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau :
Cách 2 : Rút gọn phân thức :
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
A. Lý thuyết:
B. Bài tập:
Bài 58a(tr 62-sgk) : Thực hiện các phép tính sau :
- Nêu thứ tự thực hiện phép toán trong biểu thức ?
- TL : Quy đồng mẫu , làm phép tính trừ trong ngoặc trước, tiếp theo làm tính chia.
Ta có:
Đại số: Tiết 36 Ôn tập chương II (t1)
A. Lý thuyết:
B. Bài tập:
Hướng dẫn về nhà
- Ôn lại các khái niệm, quy tắc các phép toán trên tập hợp các phân thức đại số
- Làm các bài tập còn lại ở phần ôn tập chương
- Tiết sau tiếp tục ôn tập chương II
Xin chân thành cảm ơn
qúy thầy cô và các em học sinh
No_avatar

on tap chuong II T2 o dau vay? Tiet 1 chua giai het phan sau ma!!!!???? co ai chi giup voi

 
Gửi ý kiến