Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §1. Làm quen với số nguyên âm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
Ngày gửi: 19h:26' 19-12-2009
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
CHàO MừNG CáC THầY CÔ GIáO
Chúc các em có một giờ học tốt
Kiểm tra bài cũ
Thực hiện các phép tính sau trong tập hợp số tự nhiên:
a) 2 + 5
b) 2.5
c) 5 – 2
d) 2 – 5
= 7
= 10
= 3
Không thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên!
=
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
-30C có nghĩa là gì?
Vì sao ta cần đến số có dấu “-” đằng trước?
*
Nhiệt độ trên nhiệt kế là 20°C.
Nhiệt độ nước đá đang tan là 0°C.
Nhiệt độ dưới 00C được viết với dấu “ –” đằng trước.
Nhiệt độ 10 độ dưới 0°C được viết -10°C.
(Đọc là âm mười độ C hoặc trừ mười độ C.)
0
20
40
-40
oC
50
30
10
-30
-10
-20
chỉ nhiệt độ dưới 0°C

Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
?1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Hà Nội : 18°C
Hồ Gươm
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
Cổng Ngọ Môn
Huế: 20°C
?1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
?1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Chợ Bến Thành
TP. Hồ Chí Minh: 25°C
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
?1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Vạn Lý trường thành
Bắc Kinh : - 2°C
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
?1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Điện Cremlin
Mát-xcơ-va : - 7°C
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
?1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Pa-ri: 0°C
Tháp Eiffel
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
?1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Niu-yoóc: 2°C
Tượng nữ thần tự do
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
?1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
250C
-70C
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
+ chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ví dụ: Thềm lục địa của Việt Nam -65m.
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m
*

D? cao trung bình thấp hơn mực nước biển được viết với dấu "-" đằng trước.
Ta nói: Độ cao trung bình của cao nguyên Đắc Lắc là 600m.
Cao nguyên Đắc Lắc
Số
tự
nhiên
Số nguyên âm

Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
+ chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ví dụ: Thềm lục địa của Việt Nam cao -65m.
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m
?2. Đọc độ cao các địa điểm sau:
Phan-xi-păng cao 3143m.
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
+ chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ví dụ: Thềm lục địa của Việt Nam cao -65m.
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m
?2. Đọc độ cao các địa điểm sau:
Đáy vịnh Cam Ranh cao -30m.
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
+ chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ví dụ: Thềm lục địa của Việt Nam cao – 65m.
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m
+ chỉ số tiền nợ.
Cậu còn nợ tớ 10000đ
đấy nhé!
Vậy là mình có
-10000đ.
Ví dụ: Bạn An có –10 000 đồng.
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
+ chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ví dụ: Thềm lục địa của Việt Nam cao -65m.
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m
+ chỉ số tiền nợ.
Ví dụ: Bạn An có –10 000 đồng
?3. Đọc và giải thích các câu sau
a) Ông Bảy có – 150 000 đồng.
Nghĩa là:
ông Bảy nợ 150 000 đồng.
b) Bà Năm có 200 000 đồng.
Nghĩa là:
Bà Năm có 200 000 đồng.
c) Cô Ba có – 30 000 đồng.
Nghĩa là :
Cô Ba nợ 30 000 đồng.
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
+ chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ví dụ: Thềm lục địa của Việt Nam cao -65m.
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m
+ chỉ số tiền nợ.Ví dụ: Bà Ba có –30 000 đồng
II. Trục số
*
Trục số
-1
-2
-3
-4
-5
Tia số
Chiều dương:
Chiều âm:
Điểm gốc
từ trái sang phải (chiều mũi tên).
từ phải sang trái.
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : -1, -2 , -3,…
gọi là các
số nguyên âm.
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
+ chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
+ chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ví dụ: Thềm lục địa Việt Nam cao -65m.
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m
+ chỉ số tiền nợ.Ví dụ: Bà Ba có –30 000 đồng
II. Trục số
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
-4
Điểm gốc: điểm 0 (không).
* Chú ý:
Ta cũng có thể vẽ trục số theo chiều dọc.
-Chiều dương: từ trái sang phải (chiều mũi tên).
-Chiều âm: từ phải sang trái.
*
B
A
Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình sau biểu diễn những số nào ?
0
3
-5
-6
-2
1
5
C
D
?4
Ô số may mắn
TRÒ CHƠI
1
2
3
4
5
6
Đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế sau:
a) -30C (Trừ ba độ C hay âm ba độ C)
b) -20C (Trừ hai độ C hay âm hai độ C)
c) 20C (hai độ C)
Đáp án
1
Đọc nhiệt độ ở hai nhiệt kế và cho biết: Trong hai nhiệt kế a và b nhiệt độ nào cao hơn?
a) Âm 30C; b) Âm 20C.
Nhiệt độ ở nhiệt kế b cao hơn nhiệt độ ở nhiệt kế a.
Đáp án
2
Bạn có một món quà
3
Món quà của bạn là 1 tràng vỗ tay!!!
Món quà của bạn là một gói kẹo!!!
Món quà của bạn là chiếc hộp bí mật!!!
Hãy chọn 1 hộp quà:
Bạn có một món quà
4
Món quà của bạn là 1 tràng vỗ tay!!!
Món quà của bạn là một gói kẹo!!!
Món quà của bạn là chiếc hộp bí mật!!!
Hãy chọn 1 hộp quà:
0
B
A
C
D
Bài 2: Các điểm A,B,C,D ở trục số biểu diễn những số nào?
-4
-2
2
6
5
Bài 3. Chọn đáp án đúng
a) Điểm P cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm P biểu diễn số:
A. - 3
B. 3
C. 2
D. - 4
b) Điểm Q cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều dương nên điểm Q biểu diễn số:
A. - 3
B. 3
C. 2
D. - 4
c) Điểm R cách điểm 1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm R biểu diễn số:
A. 4
B.-2
C. 3
D. -3
P
P
Q
R
6
Tổng kết toàn bài
1. Các số nào được gọi là các số nguyên âm ?
2.Trong thực tế người ta dùng số nguyên âm khi nào?
a) Để chỉ nhiệt độ dưới 0°C.
b) Để chỉ độ cao dưới mực nước biển.
c) Để chỉ số tiền nợ.
Hướng dẫn về nhà
1. Đọc Sách giáo khoa để hiểu rõ các ví dụ có các số nguyên âm.
2. Tập vẽ thành thạo trục số.
BTVN: 1; 2; 3; 4; 5-SGK (trang 68)
 
Gửi ý kiến