Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sự tích bánh trưng bánh dày

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Viết Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:02' 24-12-2009
Dung lượng: 850.0 KB
Số lượt tải: 247
Số lượt thích: 0 người

Truyện: Sự tích bánh chưng bánh dày
Độ tuổi:5-6 tuổi
Giáo viên :Vũ Thị Yến
Trường MN Hoa Hồng -LG
I.Yêu cầu:
Kiến thức: trẻ hiểu nội dung câu truyện: Lang Liêu chăm chỉ cần cù trồng cấy làm thành bấnh chưng bánh dày được vua truyền ngôi báu.
Giải thích sự tích bánh chưng bánh dày
Kỹ năng: Trẻ thể hiện được ngữ điệu của các nhân vật. Nhớ được trình tự câu chuyện.
Giáo dục trẻ biết khiêm tốn, Chăm chỉ lao động
II.ChuÈn bÞ: ®µn, Tranh truyÖn ,g¹o nÕp,
III. TiÕn hµnh:
1- H¸t :”S¾p ®Õn tÕt råi”Trß chuyÖn vÒ ND bµi h¸t vÒ c¸c mãn ¨n cña d©n téc trong dÞp tÕt Nguyªn §¸n
-Giíi thiÖu tªn truyÖn,
2,KÓ diÔn c¶m:
LÇn 1 b»ng lêi
LÇn 2 kÓ kÕt kîp tranh minh ho¹.
3,TrÝch dÉn, gi¶ng gi¶i, ®µm tho¹i.
-Cô vừa kể câu chuyện gì.
-Trong truỵên có những nhân vật nào?
-Nhân dịp lễ mừng thọ vua gọi các con trai đến làm gì?
-Để có được của ngon vật lạ dâng lên vua các con của vua làm gì?
Lang Liêu giải thích về hình dạng của bánh chưng và bánh dày như thế nào?
Để làm được bánh đó Lang Liêu phải Làm những công việc gì?
Vì sao vua lại truyền ngôi báu cho Lang Liêu?
--Cháu yêu nhân vật nào? Vì sao?
-Giáo dục trẻ chăm chỉ cần cù yêu lao động.
4,Dạy trẻ kể lại truyện:
-Kể cùng cô theo tranh,
5,Kết thúc:Cho trẻ tập gói bánh chưng cho dịp tết
 
Gửi ý kiến