Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Xicloankan

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thanh
Ngày gửi: 16h:10' 22-07-2008
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 227
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT TIỂU CẦN
TỔ CHUYÊN MÔN : HOÁ - SINH
TIẾT : HOÁ HỌC
TỔ HÓA - SINH
Xin kính chào quý Thầy - Cô đến dự giờ thăm lớp
Lớp 11A 3
Kiểm tra bài cũ:
Viết PTHH của phản ứng giữa propan với :
+ Clo ?Dẫn xuất mono clo
+ Tách H2
+ Crăckinh
+ Oxi (oxi hoá hoàn toàn) ?


Kiểm tra bài cũ
Giải
CH3 - CHCl - CH3 + HCl
CH3-CH2-CH3 +
CH3 -CH2 - CH2Cl + HCl

HCH2 -HCH - CH3
CH3 -HCH - CH3
C3H8 +
as
57%
43%
Cl2
5000 C, xt
CH2 -CH= CH2
+ H2
5000C ,Pt
CH4 +
CH2 = CH2

t0
CO2 +
H2O

O2
3
4
5
I .Cu trĩc - ng phn -Danh php.
II. Tnh cht
1. Tính chất vật lí
2. Tính chất hoá học
III. iỊu ch - ng dơng.
I. Cu trĩc - ng phn - Danh php
C3H6
C4H8
C5H10
C6H12
xiclopropan

xiclobutan
xiclopentan
xiclohexan
1. Cấu trúc phân tử của 1 số monoxicloankan
- Thế nào là
xicloankan ?
- Cho biết công thức chung của mono xicloankan ?
- Nhận xét về cấu trúc của các monoankan ?
Nghiên cứu CTPT , CTCT và mô hình xicloankan
SGK
Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch vòng
1 vòng : monoxicloankan CnH2n (n ? 3)
Nhiều vòng : polixiloankan
Trừ xiclopropan , ở phân tử xicloankan các nguyên
tử C không cùng nằm trên 1 mặt phẳng
I. Cu trĩc - ng phn - Danh php
1. Cấu trúc phân tử của 1 số monoxicloankan
1,3-ủimetyl Xiclopentan
Metyl xiclohexan
VD : Một số monoxicloankan
Metyl xiclo butan
1
2
3
4
5
2. Đồng phân và cách gọi tên
monoxicloankan
a) Quy tắc
- Hãy rút ra quy tắc gọi tên của các mono xicloankan ?
Dựa vào cách gọi tên của 1 số mono xicloankan sau
Xiclopropan ;

1,3-ủimetyl Xiclopentan
Metyl xiclohexan
VD : Một số monoxicloankan
Metyl xiclo butan
1
2
3
4
5
2. Đồng phân và cách gọi tên
a) Quy taộc monoxicloankan
Mạch vòng là mạch chính

Đánh số sao cho toồng các số chỉ vị trí các mạch nhánh là nhỏ nhất

Gọi tên:
Số chỉ vị trí - Tên nhánh + Xiclo +
Tên mạch chính + an
Hãy viết CTCT của 1 số đồng phân xicloankan có CTPT trên ?

Cho CTPT
C6H12
b) VD: C6H12
Xiclohexan
1,2-đimetylxiclobutan
1
metylxiclopentan

1,1,2-trimetylxiclo

propan
2
3
4
1
2
3
2. Đồng phân và cách gọi tên
a) Quy taộc monoxicloankan
II.TÍNH CHẤT:
1. Tính chất vật lý

Nghiên cứu đặc
điểm cấu tạo của monoxicloankan cho biết những đặc điểm nào giống và đặc
điểm nào khác
so với ankan ?

Khác
- Ankan : Mạch hở
- Xicloankan :
Mạch vòng
Giống
Chỉ có liên kết đơn
Cho biết những tính chất hoá học của xiclo ankan ?
Từ đặc điểm cấu tạo của xiclo ankan nói trên .
Khác
Phản ứng cộng mở vòng của :
C3H6 và C4H8
Giống
Phản ứng thế , tách và cháy
2. Tính chất hoá học.
a. Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan
+ H2
Ni,800C
HCH2CH2CH2H (n-propan)
+ Br2
BrCH2CH2CH2Br
(1,3 - ủibrom propan)
+ HBr
HCH2CH2CH2Br
(1- Brom propan)
2. Tnh cht ho hc.
Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan
Xiclobutan chỉ cộng với H2:
+ H2
Xicloankan vòng 5,6 cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng trong những điều kiện trên.
Ni,1200C
CH3CH2CH2CH3
n-butan
b. Phản ứng thế.
Cl
cloxiclopentan
as
+ Br2
Br
t0
bromxiclohexan
+ Cl2
+ HCl
+ HBr
2. Tnh cht ho hc.
Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan
Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan
c. Phản ứng ôxi hoá
CnH2n +

C6H12 +
H=-3947,5 kJ
Xicloankan không làm mất màu dung dịch KMnO4
H2O
t0
CO2 +
O2
H<0
t0

O2
H2O
CO2 +
VD:
b. Phản ứng thế.
2. Tnh cht ho hc.
6
6
9
n
n
III. iỊu ch v ng dơng.
1. Điều chế.
Tách trực tiếp từ quá trình chưng cất dầu mỏ

CH3[CH2]4CH3
t0,xt
+ H2

Từ ankan :
2.ứng dụng.
Làm nhiên liệu
Làm dung môi
Làm nguyên liệu để điều chế các chất khác. VD:
to,xt
+ 3H2
III. iỊu ch v ng dơng.
1. Điều chế.
Thực hiện các phản ứng :
CH3CH2CH3
CH3CH2CH2Br
1
2
3
- Quy tắc gọi tên các mono xicloankan
Số chỉ vị trí - Tên nhánh + Xiclo +Tên mạch chính + an
- Tính chất hoá học.
+ Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan
+ Phản ứng thế.
+ Phản ứng ôxi hoá
Bài : 1, 2, 3, 4, 5 , 6
Trang 150, 151 sách giáo khoa.


Giáo viên Cùng Học sinh
lớp 11 A 3


Xin chúc quý thầy - cô
dồi dào sức khoẻ
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác