Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng
Ngày gửi: 13h:36' 27-12-2009
Dung lượng: 17.9 MB
Số lượt tải: 1049
Số lượt thích: 0 người
Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
HỌC SINH THỰC HIỆN: LÊ MINH HIẾU – LỚP: 12A3
Bài 21:
I.
Nền nông nghiệp nhiệt đới
a) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới:
Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao địa hình ảnh hưởng rất căn bản đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp.
Sự phân hóa của các điều kiện địa hình và đất trồng cho phép và đồng thời đòi hỏi áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng:
- Ở trung du và miền núi, thế mạnh là các cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.
- Ở đồng bằng thế mạnh là các cây trồng ngắn ngày, thâm canh tăng vụ và nuôi trồng thủy sản.
I.
Nền nông nghiệp nhiệt đới
Một số loại cây lâu năm thường được trồng ở trung du
I.
Nền nông nghiệp nhiệt đới
Một số loại gia súc thường nuôi ở trung du
I.
Nền nông nghiệp nhiệt đới
Một số loại cây ngắn ngày thường được trồng ở đồng bằng
I.
Nền nông nghiệp nhiệt đới
Hoạt động nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng
I.
Nền nông nghiệp nhiệt đới
a) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới:
Tính chất nhiệt đới gió mùa của thiên nhiên nước ta làm cho việc phòng chống thiên tai, dịch bệnh đối với vật nuôi luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng.
Sâu hại cây trồng
Dịch bệnh ở vật nuôi
Heo bị mắc bệnh heo tai xanh
Hàng loạt heo chết vì cúm A/H1N1
I.
Nền nông nghiệp nhiệt đới
b) Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới:
Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp.
Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng.
Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn ở nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản.
Đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu (gạo, cà phê, cao su, hoa quả…)
I.
Nền nông nghiệp nhiệt đới
Một số mặt hàng xuất khẩu
I.
Nền nông nghiệp nhiệt đới
Một số mặt hàng xuất khẩu
II.
PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP HiỆN ĐẠI SẢN XuẤT HÀNG HÓA GÓP PHẦN NÂNG CAO HiỆU QuẢ CỦA NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI
Đặc điểm của nông nghiệp hiện nay:
Có sự tồn tại song song nền nông nghiệp tự cấp tự túc, sản xuất theo lối cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật hiện đại.
Chuyển từ nông nghiệp tự cấp tự túc sang nông nghiệp hàng hóa.
Dựa vào kiến thức SGK, hãy lập bảng so sánh giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa theo mẫu
II.
PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP HiỆN ĐẠI SẢN XuẤT HÀNG HÓA GÓP PHẦN NÂNG CAO HiỆU QuẢ CỦA NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI
Tự cấp tự túc. Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng
Nông dân quan tâm nhiều đến thị trường, năng suất, lợi nhuận
Nhỏ
Công cụ thủ công
Sản xuất nhỏ, manh mún, đa canh.
Năng suất LĐ thấp
Những vùng có điều kiện SX nông nghiệp còn khó khăn
Lớn
Sử dụng nhiều máy móc hiện đại
SX hàng hóa, chuyên môn hóa. Liên kết nông-công-dịch vụ
Năng suất LĐ cao
Những vùng có truyền thống sản xuất hàng hóa, thuận lợi về giao thông, gần TP.
III.
KINH TẾ NÔNG THÔN NƯỚC TA ĐANG CHUYỂN DỊCH RÕ NÉT
a) Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn:
Khu vực kinh tế nông nghiệp bao gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy sản.
Các hoạt động phi nông nghiệp (công nghiệp – xây dựng, dịch vụ) ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn trong kinh tế nông thôn.
Năm 2001
Năm 2006
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU HỘ NÔNG THÔN THEO NGÀNH SẢN XUẤT CHÍNH
Hãy nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta.
 ???
III.
KINH TẾ NÔNG THÔN NƯỚC TA ĐANG CHUYỂN DỊCH RÕ NÉT
b) Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế
Các doanh nghiệp nông-lâm nghiệp và thủy sản.
Các hợp tác xã nông-lâm nghiệp và thủy sản.
Kinh tế hộ gia đình.
Kinh tế trang trại.

c) Cơ cấu kinh tế nông thôn đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa và đa dạng hóa, trên con đường công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
Đẩy mạnh chuyên môn hóa nông nghiệp, hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn, kết hợp nông nghiệp với công nghiệp chế biến, hướng mạnh ra xuất khẩu.
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn thể hiện ở:
Thay đổi tỉ trọng của thành phần tạo nên cơ cấu.
Các sản phẩm chính trong nông-lâm-thủy sản và các sản phẩm phi nông nghiệp khác.
Thank you very much!!!
No_avatarf

cảm ơn nhiều lắm.....

 

No_avatarf

cảm ơn nhiều lắm.....

 

 
Gửi ý kiến