Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Rung chuông vàng - Lớp 4

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thành Nam
Ngày gửi: 15h:05' 01-01-2010
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 3460
Số lượt thích: 1 người (Vũ Đưc Kiên)
A. 1000

Câu 1: Số liền sau của 99 999 là:
B. 10 000

C. 100 000
D. 1000 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A. 1000

Câu 1 : Số liền sau của 99 999 là:
B. 10 000

C. 100 000
D. 1000 000
C. 100 000
Câu 2 :Nước Việt Nam bao gồm những phần đất
nào dưới đây?
A Chỉ có đất liền
B Đất liền và vùng biển.
C Đất liền,các hải đảo,vùng biển và vùng trời bao trùm lên các bộ phận đó.
D Chỉ có các hải đảo
Câu 2 :Nước Việt Nam bao gồm những phần đất
nào dưới đây?
A Chỉ có đất liền
B Đất liền và vùng biển.
C Đất liền,các hải đảo,vùng biển và vùng trời bao trùm lên các bộ phận đó.
D Chỉ có các hải đảo
C Đất liền,các hải đảo,vùng biển và vùng trời bao trùm lên các bộ phận đó.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3: Nhạc cụ nào dưới đây là nhạc cụ độc đáo ở Tây Nguyên?
B. Đàn ghi-ta
C. Đàn bầu
Đàn tơ – rưng
D. Đàn tính
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3: Nhạc cụ nào dưới đây là nhạc cụ độc đáo ở
Tây Nguyên?
B. Đàn ghi-ta
C. Đàn bầu
Đàn tơ – rưng
D. Đàn tính
Đàn tơ – rưng
Câu 4: Giá trị của chữ số 4 trong số 34 597 692 là:
A. 4 000 000
B. 400 000
C. 40 000
D. 4 000
Câu 4: Giá trị của chữ số 4 trong số 34 597 692 là:
A. 4 000 000
B. 400 000
C. 40 000
D. 4 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A. 4 000 000
Câu 5 : Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Trung du?

A. Thái Bình
B. Phú Thọ
C. Hà Nội
D. Hà Giang
Câu 5 : Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Trung du?

A. Thái Bình
B. Phú Thọ
C. Hà Nội
D. Hà Giang
B. Phú Thọ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 6 : Dãy từ nào chỉ có từ ghép trong mỗi dãy từ sau ?
A. Mải miết , xa xôi, phẳng lặng.
B. Lặng lẽ, lẳng lặng, lẳng lơ.
C. Châm chọc, phẳng lặng, mong muốn.
Câu 6: Dãy từ nào chỉ có từ ghép trong mỗi dãy từ sau?
A. Mải miết , xa xôi, phẳng lặng.
B. Lặng lẽ, lẳng lặng, lẳng lơ.
C. Châm chọc, phẳng lặng, mong muốn.
C. Châm chọc, phẳng lặng, mong muốn.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 7 : Trong các loại thức ăn sau, loại thức ăn nào giàu đạm nhất ?
A. Rau xanh
B. Thịt bò
C. Gạo
D. Hoa quả
Câu 7 : Trong các loại thức ăn sau, loại thức ăn nào giàu đạm nhất ?
A. Rau xanh
B. Thịt bò
C. Gạo
D. Hoa quả
B. Thịt bò
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 8: 2 dm2 5cm2 = cm2
Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 25
B. 250
C. 2005
D 205
Câu 8: 2 dm2 5cm2 = cm2
Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 25
B. 250
C. 2005
D 205
D.205
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 9: Hai chiến thắng của quân dân ta thời Tiền Lê chống quân Tống diễn ra ở hai địa điểm là ?

A. Hát Môn, Luy Lâu.
B. Mê Linh, Cổ Loa.
C. Mê Linh, Gia Viễn.
D. Bạch Đằng, Chi Lăng.
Câu 9: Hai chiến thắng của quân dân ta thời Tiền Lê chống quân Tống diễn ra ở hai địa điểm là ?

A. Hát Môn, Luy Lâu.
B. Mê Linh, Cổ Loa.
C. Mê Linh, Gia Viễn.
D. Bạch Đằng, Chi Lăng.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D. Bạch Đằng, Chi Lăng.
Câu 10: Bài Cò lả là dân ca vùng nào?
A. Vùng núi phía Bắc
B. Vùng đồng bằng Bắc Bộ.
C. Vùng nam Trung Bộ.
D. Tây Nguyên.
Câu 10: Bài Cò lả là dân ca vùng nào?
A. Vùng núi phía Bắc
B. Vùng đồng bằng Bắc Bộ.
C. Vùng nam Trung Bộ.
D. Tây Nguyên.
B. Vùng đồng bằng Bắc Bộ.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 11: Dãy từ nào chỉ có động từ trong mỗi dãy từ sau?
A. Giảng dạy, mạnh khoẻ , nhỏ nhắn.
B. Giội rửa, sửa chữa, học tập.
C. Róc rách , trầm ngâm, vàng óng
D. Róc rách , học tập, vàng óng
Câu 11: Dãy từ nào chỉ có động từ trong mỗi dãy từ sau?
A. Giảng dạy, mạnh khoẻ , nhỏ nhắn.
B. Giội rửa, sửa chữa, học tập.
C. Róc rách , trầm ngâm, vàng óng
D. Róc rách , học tập, vàng óng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B. Giội rửa, sửa chữa, học tập.
Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
5phút 10 giây = ……..giây
B.510 giây
C. 310 giây
D. 110 giây
A. 60 giây.
Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
5phút 10 giây = ……..giây
B.510 giây
C. 310 giây
D. 110 giây
A. 60 giây.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C. 310 giây
Câu 13 : Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long vào năm nào ?
A. Năm 1000.
B. Năm 1009.
C. Năm 1010.
D. Năm 1012.
Câu 13 : Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long vào năm nào ?
A. Năm 1000.
B. Năm 1009.
C. Năm 1010.
D. Năm 1012.
C. Năm 1010.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 14: Đồng bằng Bắc Bộ có diện tích lớn thứ mấy của nước ta?
A. Thứ nhất .
B. Thứ hai.
C. Thứ ba.
D. Th? tu.
Câu 14: Đồng bằng Bắc Bộ có diện tích lớn thứ mấy của nước ta?
A. Thứ nhất .
B. Thứ hai.
C. Thứ ba.
D. Th? tu.
B. Thứ hai.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 15: Tính chất nào sau đây không
phải là tính chất của nước?
A. Trong suốt
B.Không màu
C. Không có hình dạng nhất định
D. Có mùi thơm
Câu 15: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của nước?
A. Trong suốt
B.Không màu
C. Không có hình dạng nhất định
D. Có mùi thơm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D. Có mùi thơm
Câu 16: Số trung bình cộng của các số
tròn chục từ 10 đến 90 là :
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70
Câu 16: Số trung bình cộng của các số tròn chục từ 10 đến 90 là :
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70
B. 50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 17 : Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?
D. Lâm Viên
Kon Tum
Gia Lai
Đắk Lắk
Câu 17 : Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?

A. Kon Tum
B. Gia Lai
C. Đắk Lắk
D. Lâm Viên
D. Lâm Viên
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 18: Kết quả của biểu thức sau là :

1 x 2 x 3 x 4 x 5x (2009x2008x 2010)x (126-2 x 63) =…..

A. 22 457 000
B. 52 687 005
C. 60 278 000
D. 0
Câu 18: Kết quả của biểu thức sau là :

1 x 2 x 3 x 4 x 5x (2009x2008x 2010)x (126-2 x 63) =…..

A. 22 457 000
B. 52 687 005
C. 60 278 000
D. 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D. 0
Câu 19 : Muối là chất dinh dưỡng cần thiết cho
cơ thể. Trong cuộc sống hằng ngày ta nên ăn muối
như thế nào ?
D. Ăn có mức độ.
Ăn ít
Ăn hạn chế
Ăn nhiều
Câu 19 : Muối là chất dinh dưỡng cần thiết cho
cơ thể. Trong cuộc sống hằng ngày ta nên ăn
muối như thế nào ?
D. Ăn có mức độ.
Ăn ít
Ăn hạn chế
Ăn nhiều
B.Ăn hạn chế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 20 : Trong truyện Sơn Tinh , Thuỷ Tinh ở
lớp 2 . Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào?
A. Ai là người tài giỏi nhất sẽ được lấy Mị Nương
B. Giao hẹn ai mang đủ lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương
C. Ai là người giàu có nhất sẽ được lấy Mị Nương
D. Ai là người có chức quyền cao nhất sẽ được lấy Mị Nương
Câu 20 : Trong truyện Sơn Tinh , Thuỷ Tinh ở lớp 2 . Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào?
A. Ai là người tài giỏi nhất sẽ được lấy Mị Nương
C. Ai là người giàu có nhất sẽ được lấy Mị Nương
D. Ai là người có chức quyền cao nhất sẽ được lấy Mị Nương
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B. Giao hẹn ai mang đủ lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương
B. Giao hẹn ai mang đủ lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương
Câu 21: trong hình vẽ dưới đây có mấy cặp đường thẳng song song ?
A. 8
B. 2
C. 10
D. 6
Câu 21: trong hình vẽ dưới đây có mấy cặp đường thẳng song song ?
A. 8
B. 2
C. 10
D. 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C. 10
Câu 22 : Câu sau đây thuộc kiểu câu gì?
A. Ai(cái gì, con gì) – là gì.
Bác kim giờ cẩn thận nhích từng bước.
B. Ai(cái gì, con gì) – làm gì.
C. Ai(cái gì, con gì) – thế nào.
Câu 22: Câu sau đây thuộc kiểu câu gì?
A. Ai(cái gì, con gì) – là gì.
Bác kim giờ cẩn thận nhích từng bước.
B. Ai(cái gì, con gì) – làm gì.
C. Ai(cái gì, con gì) – thế nào.
C. Ai(cái gì, con gì) – thế nào.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 23 : Các triều đại : Ngô, Đinh, Tiền Lê ,Lí , Trần ra đời theo thứ tự thời gian:
A. Ngô, Đinh, Tiền Lê ,Lí , Trần
B. Tiền Lê ,Lí , Trần , Đinh, Tiền Lê.
C. Trần ,Ngô, Đinh , Lí .
C. Tiền Lê ,Ngô, Đinh, Trần , Lí .
Câu 23: Các triều đại : Ngô, Đinh, Tiền Lê ,Lí , Trần ra đời theo thứ tự thời gian:
A. Ngô, Đinh, Tiền Lê ,Lí , Trần
B. Tiền Lê ,Lí , Trần , Đinh, Tiền Lê.
D. Trần ,Ngô, Đinh , Lí .
C. Tiền Lê ,Ngô, Đinh, Trần , Lí .
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A. Ngô, Đinh, Tiền Lê ,Lí , Trần
Câu 24: Trong hình vẽ dưới đây có tam giác ?
A. 8
B. 12
C. 11
D. 14
Câu 24: Trong hình vẽ dưới đây có tam giác ?
A. 8
B. 12
C. 11
D. 13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D. 13
Câu 25 : Bộ phận chủ ngữ của câu dưới đây là:
Những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn ngày ấy giờ đã trở thành những kĩ sư, bác sĩ,
công nhân lành nghề:
A. Những đứa trẻ
B. Những đứa trẻ thông minh .
D. Những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn ngày ấy .
C. Những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn .
Câu 25: Bộ phận chủ ngữ của câu dưới đây là:
Những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn ngày ấy giờ đã trở thành những kĩ sư, bác sĩ,
công nhân lành nghề:
A. Những đứa trẻ
B. Những đứa trẻ thông minh .
D. Những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn ngày ấy .
C. Những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn .
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A. Hoàng Long.
Câu 26: Bài hát " Khan qung th?m mói vai em " là của nhạc sỹ nào ?
B. Ngụ Ng?c Bỏu.
C. Lưu Hữu Phước.
D. Phong Nhó
A. Hoàng Long.
Câu 26: Bài hát " Khan qung th?m mói vai em " là của
nhạc sỹ nào ?
B. Ngụ Ng?c Bỏu.
C. Lưu Hữu Phước.
D. Phong Nhó
B. Ngụ Ng?c Bỏu.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
lớp 4
chuông
Năm học 2009 - 2010
rung chuông vàng
rung chuông vàng 2009
rung
vàng
2009-2010
lớp 5
lớp 4
chuông
Năm học 2009 - 2010
rung chuông vàng
rung chuông vàng 2009
rung
vàng
2009-2010
lớp 5
No_avatar

 Nháy mắt cam on violet

 

No_avatar

co ji ma cam on

 

No_avatar

ư cam ơn cai con khiKhông biết ngượng

 

No_avatar

xoc lo tet ga luon

 

No_avatarf

cam on violet da giup toiMỉm cười

 

No_avatar

hay phet nhi

No_avatar

Xấu hổXấu hổXấu hổXấu hổ

No_avatarf

cam on violet da giup toi thi rung chung vanh dau cam on ratttttttttttttttt nhiu


 

 

 
Gửi ý kiến