Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Người Đẹp
Ngày gửi: 07h:00' 11-10-2008
Dung lượng: 223.0 KB
Số lượt tải: 1665
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Bích Vân)
Mỗi chiếc máy hay sản phẩm thường bao gồm nhiều chi tiết máy có các chức năng khác nhau được lắp ghép với nhau tạo thành.
Trong sản xuất, muốn làm ra một chiếc máy (sản phẩm), trước hết phải chế tạo ra các chi tiết máy theo các bản vẽ chi tiết, sau đó mới tiến hành lắp ráp các chi tiết máy đó lại theo bản vẽ lắp để tạo thành chiếc máy.
Vậy, bản vẽ chi tiết là bản vẽ như thế nào, bao gồm những nội dung gì?
BÀI 9: BẢN VẼ CHI TIẾT
I. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT
30
Yêu cầu kĩ thuật
Làm tù cạnh
Mạ kẽm
Bản vẽ ống lót
028
016
30
Yêu cầu kĩ thuật
Làm tù cạnh
Mạ kẽm
Hình cắt
Hình chiếu cạnh
Hình biểu diễn
028
016
Bản vẽ ống lót
BÀI 9: BẢN VẼ CHI TIẾT
I. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT
BẢN VẼ CHI TIẾT
Hình biểu diễn
Kích thước
Yêu cầu kĩ thuật
Khung tên
Sơ đồ nội dung bản vẽ chi tiết
? Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định chi tiết máy.
BÀI 9: BẢN VẼ CHI TIẾT
I. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT
? Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định chi tiết máy.
II. ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT
Trình tự đọc bản vẽ
30
Yêu cầu kĩ thuật
Làm tù cạnh
Mạ kẽm
Bản vẽ ống lót
028
016
BÀI 9: BẢN VẼ CHI TIẾT
I. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT
? Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định chi tiết máy.
II. ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT
Thế nào là bản vẽ chi tiết? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
Bản vẽ chi tiết mô tả chi tiết máy và các thông tin cần thiết để xác định chi tiết máy gồm các hình chiếu, hình cắt, các kích thước, các yêu cầu kĩ thuât và khung tên.
Bản vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật dùng trong việc chế tạo và kiểm tra chi tiết.
Câu hỏi 1:
Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:
Đọc nội dung trong khung tên.
Phân tích các hình chiếu, hình cắt.
Phân tích kích thước.
Đọc yêu cầu kĩ thuật.
Mô tả hình dáng và cấu tạo của chi tiết, công dụng của chi tiết đó.
Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết?
Câu hỏi 2:
 
Gửi ý kiến