Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trung Hiếu (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:21' 05-01-2010
Dung lượng: 14.3 MB
Số lượt tải: 676
Số lượt thích: 1 người (Tuyết Nga Vđ)
BÀI 27
VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP.
MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM TRUNG HIẾU
TỔ CHUYÊN MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI
TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN
1
NỘI DUNG

I - Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp
1. Vai trò
2. Đặc điểm
II – Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
1. Nhân tố tự nhiên
2. Nhân tố kinh tế xã hội.
III – Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
1. Trang trại
2. Thể tổng hợp nông nghiệp
3. Vùng nông nghiệp2
I – VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG NGHIỆP
1. Vai trò
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
- Cung cấp lương thực – thực phẩm.
- Vai trò quan trọng, không thay thế được
- Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ
?/ Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm những ngành nào?
?/ Nông nghiệp có vai trò gì đối với đời sống và sản xuất?
Trồng trọt
Chăn nuôi
?/ Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chiến lược hàng đầu?
Lí do:
Phải giải quyết nhu cầu LTTP cho người dân trong nước
Trình độ sản xuất xã hội còn thấp
Tận dụng tối đa những thế mạnh để phát triển kinh tế
NỘI DUNG

I - Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp
1. Vai trò
2. Đặc điểm
II – Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
1. Nhân tố tự nhiên
2. Nhân tố kinh tế xã hội.
III – Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
1. Trang trại
2. Thể tổng hợp nông nghiệp
3. Vùng nông nghiệp3
I – VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG NGHIỆP
2. Đặc điểm
c. Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ.
b. Đối tượng của sx Nông nghiệp là Cây trồng và Vật nuôi.
a. Đất trồng là TLSX chủ yếu và không thể thay thế.
d. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
?/ Nông nghiệp có những đặc điểm gì?
=> Đặc điểm điển hình nhất của nông nghiệp là tính mùa vụ
e. Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.
?/ Vậy đối với các đặc điểm này thì chúng ta cần phải chú ý điều gì trong quá trình tác động?
4
ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu
Đối tượng lao động là cây trồng vật nuôi
Sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ
SX nông nghiệp phụ thuộc vào ĐKTN
Nông nghiệp ngày nay trở thành ngành sx hàng hóa
Duy trì và nâng cao độ phì của đất.
Sử dụng đất hợp lí và tiết kiệm
Hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học, quy luật tự nhiên
Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí.
Tăng vụ, xen canh, gối vụ.
Phát triển ngành nghề dịch vụ
Đảm bảo đầy đủ 5 yếu tố: Nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí, dinh dưỡng
Hình thành các vùng nông nghiệp
Đẩy mạnh chế biến nông sản
NỘI DUNG

I - Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp
1. Vai trò
2. Đặc điểm
II – Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
1. Nhân tố tự nhiên
2. Nhân tố kinh tế xã hội.
III – Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
1. Trang trại
2. Thể tổng hợp nông nghiệp
3. Vùng nông nghiệp5
II – CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
?/ Có những nhóm nhân tố nào ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp?
Có 2 nhóm: nhóm nhân tố tự nhiên và nhóm nhân tố KTXH
Nhóm nhân tố tự nhiên
1. Nhóm nhân tố tự nhiên
Đất
Khí hậu - nước
Sinh vật
Loài cây, con
Đồng cỏ
Nguồn thức ăn tự nhiên.
- Chế độ nhiệt, ẩm, mưa.
Các điều kiện thời tiết
Nước trên mặt, nước ngầm
Quỹ đất
Tính chất đất
Độ phì
?/ Các nhân tố này ảnh hưởng như thế nào tới phát triển và phân bố nông nghiệp?
NỘI DUNG

I - Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp
1. Vai trò
2. Đặc điểm
II – Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
1. Nhân tố tự nhiên
2. Nhân tố kinh tế xã hội.
III – Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
1. Trang trại
2. Thể tổng hợp nông nghiệp
3. Vùng nông nghiệp6
II – CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Nhóm nhân tố tự nhiên
Đất
Khí hậu - nước
Sinh vật
Cơ sở để tạo nên các giống cây trồng vật nuôi, cơ sở thức ăn cho gia súc.
Ảnh hưởng tới thời vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khả năng xen canh tăng vụ, tính ổn định hay bấp bên của sản xuất nông nghiệp.
Ảnh hưởng tới quy mô sản xuất, cơ cấu và phân bố cây trồng, vật nuôi, năng suất.
NỘI DUNG

I - Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp
1. Vai trò
2. Đặc điểm
II – Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
1. Nhân tố tự nhiên
2. Nhân tố kinh tế xã hội.
III – Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
1. Trang trại
2. Thể tổng hợp nông nghiệp
3. Vùng nông nghiệp7
II – CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Nhóm nhân tố KT-XH
2. Nhân tố Kinh tế – xã hội
Dân cư lao động
Các QH sở hữu ruộng đất
Tiến bộ Khoa học – Kĩ thuật
Cơ giới hóa
Thủy lợi hóa
Hóa học hóa
Cách mạng xanh và công nghệ sinh học
Quan hệ sở hữu Nhà nước, tập thể, tư nhân về ruộng đất
Lực lượng sx trực tiếp
Nguồn tiêu thụ nông sản
?/ Các nhân tố này ảnh hưởng như thế nào tới phát triển và phân bố nông nghiệp?
Thị trường tiêu thụ
Trong nước.
Ngoài nước
NỘI DUNG

I - Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp
1. Vai trò
2. Đặc điểm
II – Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
1. Nhân tố tự nhiên
2. Nhân tố kinh tế xã hội.
III – Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
1. Trang trại
2. Thể tổng hợp nông nghiệp
3. Vùng nông nghiệp8
II – CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Nhóm nhân tố KT-XH
Dân cư lao động
Các QH sở hữu ruộng đất
Tiến bộ Khoa học – Kĩ thuật
Giúp chủ động trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng.
Ảnh hưởng tới con đường phát triển nông nghiệp, các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
Ảnh hưởng tới cơ cấu và sự phân bố cây trồng
Thị trường tiêu thụ
Ảnh hưởng tới giá cả nông sản, điều tiết sản xuất và hướng chuyên môn hóa.
9
III – MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
?/ Tổ chức sx nông nghiệp theo các hình thức khác nhau nhằm mục đích gì?
Tạo ra những tiền đề cần thiết nhằm sử dụng hợp lí các điều kiện tự nhiên, KT-XH của các nước, các vùng
?/ Có những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu nào?
Ngoài 3 hình thức cơ bản trên, tùy theo trình độ phát triển của sx nông nghiệp, còn có những hình thức khác như: Hộ gia đình, hợp tác xã, nông trường quốc doanh
10
CỦNG CỐ
1. Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong đời sống và sản xuất?
11
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
- Cung cấp lương thực – thực phẩm.
- Vai trò quan trọng, không thay thế được
- Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ
CỦNG CỐ
2. Hãy nêu đặc điểm của ngành nông nghiệp? Đặc điểm điển hình nhất của sx nông nghiệp là gì?
12
- Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ.
- Đối tượng của sx Nông nghiệp là Cây trồng và Vật nuôi.
- Đất trồng là TLSX chủ yếu và không thể thay thế.
- Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
- Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.
13
Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài
Chuẩn bị trước bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
Ôn tập lại dần các kiến thức cơ bản đã học trong kì I
DẶN DÒ
14
Xin trân trọng cảm ơn
các thầy cô giáo
và toàn thể các em
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓