Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: St
Người gửi: Ngô Sĩ Trụ
Ngày gửi: 09h:35' 06-01-2010
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Em hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau:
Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể gồm các chất:
a) Khí ôxy và các chất dinh dưỡng b) Nước và muối khoáng c) Chất dinh dưỡng và muối hkoáng d) Khí ôxy, chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng
2. Cơ thể thải ra môi trường ngoài gồm các chất
a) Khí cacbonic, nước tiểu b) Nước tiểu, phân c) Khí cacbonic, phân d) Khí cacbonic, nước tiểu và phân
3. Những hệ cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường
a) Hệ tiêu hoá, hệ hô hấp
b) Hệ tuần hoàn, hệ bài tiết
c) Hệ vận động, hệ bài tiết
d) Cả a và b đều đúng
Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

I .Bài tiết
- Khái niệm :Bài tiết là việc thải Loại các chất cặn bã và các chất độc hại khác ra khỏi cơ thể
Các sản Phẩm bài tiết và cơ quan thực hiện
(Bảng 38- sgk).Các sản phẩm này sinh ra từ quá
Trình trao đổi chất của TB
Thứ ngày tháng năm
Chương VII : bài tiết
- Vai trò Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể
II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
Bài tập : - Thế nào là bài tiết ?
- Nêu các sản phẩm bài tiết chủ yếu và các cơ quan đảm nhiệm ?
- Cơ quan bài tiết nào là quan trọng nhất vì sao ?

* Làm bài tập trắc nghiệm ( chọn đáp án đúng nhất )
Lọc và thải các chất độc hại đối với cơ thể
b. Đảm bảo cho các thành phần môi trường trong ổn định.
c. Giúp cho cơ thể tránh bị nhiễm độc
d. Cả a, b và c.
Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
I .Bài tiết
- Khái niệm Bài tiết là việc thải Loại các chất cặn bã và các chất độc hạikhác ra khỏi cơ thể
Các sản Phẩm bài tiết và cơ quan thực hiện
( Bảng 38- sgk)
Thứ ngày tháng năm
Chương VII : bài tiết
- Vai trò : Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể?
II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
* Thảo luận 4 học sinh : Làm lệnh / SGK vào vở BT
* Đáp án : 1. a 3. d
2. a 4. d
Hệ bài tiết gồm những cơ quan nào ? Chức năng của mỗi cơ quan ?
Tại sao thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu?
Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
I .Bài tiết
- Khái niệm Bài tiết là việc thải Loại các chất cặn bã và các chất độc hạikhác ra khỏi cơ thể
Các sản Phẩm bài tiết và cơ quan thực hiện
( Bảng 38 - sgk)
Thứ ngày tháng năm
Chương VII : bài tiết
- Vai trò Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể?
II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
Thận phải
Thận trái
ống dẫn nước tiểu
Bóng đái
ống đái
Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
I .Bài tiết
- Khái niệm : Bài tiết là việc thải Loại các chất cặn bã và các chất độc hạikhác ra khỏi cơ thể
Các sản Phẩm bài tiết và cơ quan thực hiện
(Bảng 38- sgk0
Thứ ngày tháng năm
Chương VII : bài tiết
- Vai trò: Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể?
II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
Cho biết vị trí của Thận trong cơ thể và cấu tạo ngoài của Thận?
Cấu tạo trong của Thận gồm những bộ phận nào?
Phần tuỷ
Phần vỏ
Bể thận
ống dẫn nước tiểu
Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
I .Bài tiết
- Khái niệmBài tiết là việc thải Loại các chất cặn bã và các chất độc hạikhác ra khỏi cơ thể


Các sản Phẩm bài tiết và cơ quan thực hiện
( Bảng 38-sgk)
Thứ ngày tháng năm
Chương VII : bài tiết
-Vai trò : Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể?

II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
Mỗi đơn vị chức năng của Thận gồm những bộ phận nào? Và chức năng của mỗi đơn vị chức năng của Thận?
Cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan: Thận, ống dẫn nước tiểu,bóng đái ống đái
Cấu tạo của Thận gồm phần vỏ và phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng với các ống góp, bể thận
Có khoảng 2 triệu đơn vị chức năng.mỗi đơn vị chức năng của thận gồm: Cầu thận,nang cầu thận, ống thận
+ Kết luận chung SGK/124
Kiểm tra đánh giá
* Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
1. Dẫn nước tiểu từ thận xuống bóng đái là chức năng của
A. ống dẫn nước tiểu
B. Thận
C. Bóng đái
D. ống đái
2. Lọc máu và tạo thành nước tiểu là chức năng của:
A. Cầu thận
B. ống thận
C. Đơn vị chức năng của thận
D. Thận
3. Cấu tạo là một búi mao mạch dày đặc
A. Nang cầu thận
B. Cầu thận
C. ống thận
D. Thận
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc bài và hoàn thiện các câu hỏi trong vở bài tập theo nội dung nghiên cứu
- Đọc mục: Em có biết ? / SGK(125)
- Nghiên cứu bài mới: + Đọc kĩ nội dung bài : Bài tiết và nước tiểu.
Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc
Xin kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe
Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi.
 
Gửi ý kiến