Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 12. Sự nổi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Tấn Hùng (THCS Mỹ Long)
Người gửi: Ngô Thanh Tuấn
Ngày gửi: 00h:02' 08-01-2010
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 836
Số lượt thích: 0 người
1
VẬT LÝ 8
Người thực hiện: NGUYỄN TẤN HÙNG
Trường THCS MỸ LONG
Bài giảng điện tử dự thi GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học: 2009 - 2010
Bài 13
SỰ NỔI
2
Hãy cho biết phương và chiều của lực đẩy Ac-Si-Met khi nhúng vật vào trong chất lỏng?
Lực đẩy Ac-Si-Met có phương thẳng đứng và chiều từ dưới hướng lên trên.
3
Nêu công thức tính độ lớn lực đẩy Ac-Si-Met? Nêu chú thích và đơn vị từng đại lượng trong công thức?
FA = d.V
FA: Lực đẩy Ac-si-met (N/m2)
d: trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
V: thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)
4
5
SỰ NỔI
Bài 12 :
6
I.Điều kiện để vật chìm, vật nổi:
Một vật ở trong lòng chất lỏng sẽ chịu tác dụng của những lực nào?
Có thể xảy ra ba trường hợp:
a) FA > P b) FA = P c) FA < P
7
Vật sẽ. . . . . . . . . .
Vật sẽ. . . . . . . . . . .
Vật sẽ. . . . . . . . . . . . .
Hãy biểu diễn các véc tơ lực đẩy Acsimet và trọng lực P (bằng các mũi tên) vào các vật được thả trong chậu nước như hình vẽ.
Chọn các cụm từ sau:
đứng yên (lơ lửng)
chuyển động xuống dưới (chìm xuống)
chuyển động lên trên (nổi lên)
để điền vào chỗ trống phía dưới mỗi hình.
8
I.Điều kiện để vật chìm, vật nổi:
Khi:
Vật nổi lên
9
I.Điều kiện để vật chìm, vật nổi:
Khi:
Vật lơ lửng
10
I.Điều kiện để vật chìm, vật nổi:
Khi:
Vật chìm xuống
11
Vật sẽ nổi lên
Vật sẽ lơ lửng
Vật sẽ chìm xuống
Hãy biểu diễn các véc tơ lực đẩy Acsimet và trọng lực P (bằng các mũi tên) vào các vật được thả trong chậu nước như hình vẽ.
Chọn các cụm từ sau:
đứng yên (lơ lửng)
chuyển động xuống dưới (chìm xuống)
chuyển động lên trên (nổi lên)
để điền vào chỗ trống phía dưới mỗi hình.
12
I.Điều kiện để vật chìm, vật nổi:
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng:
C3. Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?
13
I.Điều kiện để vật chìm, vật nổi:
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng:
C4. Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước. So sánh về độ lớn trọng lượng P của nó và lực đẩy Ac-si-met.
14
C5. Độ lớn của lực đẩy Acsimet được tính bằng biểu thức FA= d.V Trong đó:
d là trọng lượng riêng của chất lỏng còn V là gì? Chọn câu trả lời không đúng
A. Thể tích phần nước bị gỗ chiếm chỗ
B. Thể tích của cả miếng gỗ
C. Thể tích phần gỗ chìm trong nước
D.Thể tích phần gạch chéo trong hình
15
C6. Biết P = dv.V (dv là trọng lượng riêng của vật)
FA= dl.V (dl là trọng lượng riêng của chất lỏng)
Chứng minh rằng:
Vật chìm xuống khi dv > dl
Giải
Vật chìm xuống 
P > FA
Hay
dv.V > dl.V
Nên
dv > dl
Tương tự: vật nổi lên khi
dv < dl
vật lơ lửng khi
dv = dl
*Giải thích vấn đề nêu ra ở đầu bài
16
C7- Tại sao con tàu bằng thép rất nặng mà lại nổi, còn hòn bi thép nhẹ hơn thì lại chìm ?
17
-Hòn bi thép đặc có d thép > d nước nên hòn bi chìm
Con tàu bằng thép, không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng trống,
d con tàu < d nước nên tàu nổi.
18
C8. Thả hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?
Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m3 và của thép là 78000N/m3.
19
C9.Hai vật M và N có cùng thể tích, cùng nhúng ngập trong nước. Vật M chìm, vật N lơ lửng.
Gọi: PM, FAM là trọng lượng và lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật M
PN, FAN là trọng lượng và lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật N
Hãy so sánh:
=
<
=
>
20
Người có thể nằm trên mặt biển chết mà không bị chìm
21
Thậm chí có thể nằm trên mặt biển đọc báo.
22
Có 2 ly nước chanh đường, không nếm em hãy cho biết ly nào ngọt hơn?
23
Nhúng một vật vào chất lỏng thì :
- Vật nổi lên khi FA > P
- Vật lơ lửng trong chất lỏng khi FA = P
- Vật chìm xuống khi FA < P
Cho biết điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật
lơ lửng trong chất lỏng ?
24
* Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính bởi công thức nào?
Trong đó:
V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng (không phải là thể tích cả vật).
d là trọng lượng riêng của chất lỏng.
FA = d.V
25
* Về nhà :
Học bài.
Làm bài tập 12.1 ; 12.2 ; 12.3 ; 12.6.
Xem trước bài 13 : Công cơ học
26
27
28
Tàu ngầm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓