Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Giáo án GDCD 10 co phim
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày gửi: 21h:16' 23-08-2008
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 1159
GIÁO ÁN TẬP GIẢNG

Bài 1- sgk hiện hành

THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng12/2006
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG BÀI:
1/ Thế giới quan và phương pháp luận
a/Triết học - vai trò của triết học
b/ thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm
c/ phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình.
2/ Chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.
a/ Triết học và vai trò của triết học.
Để nhận thức và cải tạo thế giới, nhân loại đã xây dựng nện nhiều môn khoa học Mỗi môn học có một đối tượng nghiên cứu riêng biệt.trong đó có triết học.
1/Thế giới quan và phương pháp luận
a/ HCL+NaOH=NaCL+H2O
b/ Rắn là loài bò sát không chân
c/Thế giới vật chất luôn vận động và phát triển.
d/ Kinh nghiệm lịch sử ngàn đời của dân tộc ta là dựng nước phải đi đôivới giữ nước.
Những câu nào sau đây thuộc về lĩnh vưc triết học? Tại sao?
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
a/ Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội.
b/ Gà là một con vật thuộc họ nhà chim.
c/ Tín là giữ lòng tin của mọi người.
d/ Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và có một góc vuông.
Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về ......và vị trí của.......
trong thế giới đó.
thế giới
con người
So sánh đối tượng nghiên cứu của triết học và các môn khoa học cụ thể?
Cho các sự vật hiện tượng sau:gà, sư tử, vượn, người.
Chỉ ra đối tượng nghiên cứu của từng môn khoa học đối với các sự vật nói trên.(bằng cách nối cột a với cột b)
Cột a:
Hoá học

Sinh học

Lịch sử

Triết học
cột b:

-Các sự vật trên có tuổi thọ khác nhau
-Trọng lượng của loài vượn
-Các chất hữu cơ có trong lông động vật.

-Phát triển là khuynh hướng chung của mọi sự vật hiện tượng.

Những quy luật của triết học được khái quát từ các quy luật cuả KH cụ thể, nhưng bao quát hơn, chi phối các môn khoa học cụ thể nên nó trở thành thế giới quan, phương pháp luận chung của khoa học.
Vai trò của triết học: Triết học có vai trò là thế giới quan và phương pháp luận chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.

b/ Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm.
Theo em, thế giới quan là gì? ( thảo luận)
Nhóm 1: Nêu những quan niệm về con người, về thế giới mà em biết?
Nhóm 2:Nêu những quan niệm về sự sáng tạo con người?
Nhóm 3:Quan niệm về sự sáng tạo thế giới?
Thực hiện những công việc sau:
Quan niệm về con người, thế giới:(nhóm 1)
- Trời tròn, đất vuông
- Trái đất là trung tâm của vũ trụ.
- diện tích trái đất là nước
- Thế giới do chúa sáng tạo ra.
Quan niệm về sự sáng tạo con người:(nhóm 2)
+ Theo đạo Thiên chúa:do chúa sáng tạo.
+ Theo truyền thống người Việt: Con rồng cháu tiên.
+ Theo khoa học :do vượn người tiến hóa.
Quan niệm về sự sáng tạo thế giới(nhóm3)
+ Do thần Trụ Trời sáng tạo.
+ Do bà Nữ Oa sáng tạo.
+ Do ông trời sáng tạo..
- Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.
Nội dung vấn đề cơ bản của triết học là gì?
Nội dung vấn đề cơ bản của triết học gồm 2 mặt:
Mặt 1:Trả lời cho câu hỏi: giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?
Mặt 2: Trả lời câu hỏi,con người có thể nhận thức được thế giới khách quan hay không?
Căn cứ vào câu trả về mặt thứ nhất trong vấn đề cơ bản của triết học mà các hệ thống thế giới quan được xem là duy vật hay duy tâm(CNDV-CNDT)?
Em hãy nêu những ví dụ về thế giới quan duy tâm?
Em hãy nêu những ví dụ về thế giới quan duy vật?
Thế giới quan duy tâm cho rằng ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên.
Thế giới quan duy vật cho rằng vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan không do ai sáng tạo ravà không ai có thể tiêu diệt được.
+Giàu sang có số, sống chết có mệnh.
+Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.
+ Học tài thi phận..
Phân biệt thế giới quan duy vật và thế giới quan trong các ví dụ sau:
+Có thực mới vực đươc đạo.
+ Có bột mới gột nên hồ
Trong hoạt động thực tiễn và nhận thức, bên cạnh việc phải có TGQ khoa học dẫn đường, con người phải cần đến cả PPL khoa học dẫn đường nữa. Như Ph.Becon từng nói: "phương pháp như chiếc đèn soi đường cho khách lữ hành soi đượng trong đêm tối."
Thuật ngữ phương pháp bắt nguồn từ tiếng Hy lạp, có nghĩa chung nhất là cách thức đạt tới mục đích đặt ra. Trong quá trình pháp triển của khoa học, những cách thức này dần dần được xây dựng thành hệ thống chặt chẽ về phương pháp gọi là phương pháp luận.
Phương pháp luận có nhiều loại:
- Phương pháp luận chung cho từng môn học.
- Phương pháp luận chung nhất, bao quát nhất trong các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy đó là phương pháp luận triết học.
c/ Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình.
Phương pháp luận là khoa học về phương pháp, về những phương pháp nghiên cứu.

?Phương pháp luận có mấy loại? Nêu định nghĩa của mỗi loại?
Thực hiện các ví dụ sau theo sự hướng dẫn?
Phương pháp luận siêu hình xem xét sụ vật hiện tượng một cách_________________________________, không vận động, không pháp triển, áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác.
phiến diện, chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập
Phương pháp luận biện chứng xem xét sự vật hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giưă chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng.
Phương pháp luận nào là phương pháp luận đúng đắn?
PHÂN TÍCH YẾU TỐ BIỆN CHỨNG TRONG CÁC VÍ DỤ SAU: (CHIA 4 TỔ)
a/ Câu nói của Hê raclít: "không ai tắm hai lần trên một dòng sông"
b/ Bông hoa đang nở.
c/ Loài người trải qua 5 hình thái KT-XH.
d/ Học sinh ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
Hoàn thành bảng so sánh sau:
EM ĐỒNG Ý VỚI QUAN ĐIỂM NÀO SAU ĐÂY? TẠI SAO?
a/ Cơ thể con người là những bộ phận được lắp ráp lại với nhau giống như một cỗ máy.
b/ Cô giáo thông qua quá trình rèn luyện suốt năm học để đánh giá đạo đức HS.
c/ Bạn Tân đánh nhau với bọn cướp để cứu người bị nạn. Bạn An nhìn thấy bạn
Tân đánh nhau, vội kết luận bạn Tân là người xấu
2/ Chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống nhất hữu cơ giữa chủ nghĩa duy vật và phương pháp luận biên chứng.
Trước khi triết học Mác ra đời, do hạn chế của điều kiện lịch sử, nhận thức khoa học và lập trường giai cấp, nhiều nhà triết học chưa đạt được sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.
Duy vật
Siêu hình
Phơ bách
Duy tâm
Biện chứng
Hê ghen
Duy vật
Biện chứng
C.Mác, Ănghen
Trong triết học Mác, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng có sự thống nhất hữu cơ với nhau.
Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng gắn bó với nhau không tách rời
No_avatarf
bai giang tuong doi day du nhung minh cho rang hay them nhieu vi du de chung minh
No_avatar
bài này hay lắm
No_avatar
cô có thể giải thích câu nói cua hê ra clit không ạ
Avatar

bai giang rat hayCười nhăn răng

 

No_avatar

oh cũn hơi khó hiểu nhưng bàigiãng rất hay chax dc cô dạy chax bài này hiểu rất chắc!!!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓