Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hiền
Ngày gửi: 16h:37' 14-01-2010
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 398
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ TIẾT DẠY MINH HOẠ
Chuyên đề môn Toán - Lớp 5
Bài : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
GV thực hiện: Phạm Thị Hiền
Đơn vị: Tiểu học Nguyễn Minh Chấn
Tháng 12 năm 2009
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Bài giải:
Tỉ số phần trăm của tiền bán rau và tiền vốn là:
52500 : 42000 = 1,25 = 125 %
b) Phần trăm tiền lãi là:
125 % - 100 % = 25 %
Đáp số: a) 125 % ; b) 25 %
Tính: 17% + 18,2 % =


18,1% x 5 =
;
35,5 %
90,5 %
Bài 3/76: Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn mua rau.
Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52500 đồng.Hỏi:
a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó
số học sinh nữ chiếm 52,5 %. Tính số học sinh nữ của
trường đó.
Số HS toàn trường : 800 HS
Số HS nữ chiếm : 52,5 %

Số HS nữ : … HS ?
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
100% số HS toàn trường là 800 HS
1% số HS toàn trường là …HS ?
52,5% số HS toàn trường là …HS ?
Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5 %. Tính số học sinh nữ của trường đó.
1 % số học sinh toàn trường là:
800 : 100 = 8 (học sinh)
52,5 % số học sinh toàn trường là:
8 x 52,5 =
Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:
800 : 100 x 52,5 = 420
hoặc 800 x 52,5 : 100 = 420
100 % số HS toàn trường là bao nhiêu em ?
420 (học sinh)
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Muốn tìm 52,5 % của 800 ta có thể lấy 800
chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800
nhân với 52,5 rồi chia cho 100.
Trong thực hành tính có thể viết:
800 x 52,5
100
thay cho 2 cách viết: 800 : 100 x 52,5
hoặc 800 x 52,5 : 100
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
b/ Bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5 % một tháng.
Một người gửi tiết kiệm 1000 000 đồng. Tính số tiền
lãi sau một tháng.
Tóm tắt:
100 đồng : lãi 0,5 đồng
1000 000 đồng : lãi …. đồng?
Bài giải:
Số tiền lãi sau một tháng là:
1 000 000 : 100 x 0,5 = 5000 (đồng)
Đáp số: 5000 đồng
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
* Luyện tập:
Bài tập 1: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học
sinh 10 tuổi chiếm 75 %, còn lại là học sinh 11 tuổi.
Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Bài giải:
Số học sinh 10 tuổi là:
32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)
Số học sinh 11 tuổi là:
32 – 24 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh

Lớp học có: 32 HS
HS 10 tuổi: 75 %
HS 11 tuổi: ... HS ?
Tóm tắt:
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
* Luyện tập:
Bài tập 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5 % một tháng . Một
người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng
cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu ?
Bài giải:
Số tiền lãi gửi tiết kiệm sau 1 tháng là:
5000 000 : 100 x 0,5 = 25000 (đồng)
Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:
5000 000 + 25000 = 5025000 (đồng)
Đáp số: 5025000 (đồng)


TRÒ CHƠI
TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNG
5
4
3
2
1
0
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Để tính 50 % của 2500 ta có thể tính:

A. 2500 : 50 x 100

B. 2500 : 100 x 50

C. 2500 x 100
50
TRÒ CHƠI
TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNG
5
4
3
2
1
0
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 2: 10 % của 1500 là:

A. 150

B. 15

C. 105
TRÒ CHƠI
TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNG
5
4
3
2
1
0
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 3: 4 % của 1200 là:

A. 300

B. 480

C. 48
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
( Xem sách trang 76 )
Dặn dò:
Về nhà làm bài tập 3
Bài sau: Luyện tập
KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ GIÁO SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
CHÀO TẠM BIỆT !
 
Gửi ý kiến