Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Đạt
Ngày gửi: 22h:35' 14-10-2008
Dung lượng: 380.0 KB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 0 người
Môn toán lớp 5
Kiểm tra bài cũ
Tính giá trị biểu thức:
29.8 x 0.2 + 13.4
192.4 x 2 x 4.7
= 5,96 + 13,4
= 19,36
= 384,8 x 4,7
= 1808,56
Bài 1 Chuyển thành phép nhân rồi tính:
a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg
= 6,75kg x 3
= 20,25kg
b) 7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 x3
= 7,14m2 x (1 + 1 + 3)
= 7,14m2 x5
= 35,7m2
c) 9,26dm3 x 9 + 9,26dm3
= 9,26dm3 x (9 + 1)
= 9,26dm3 x 10
= 92,6dm3
Bài 2 Tính:
a) 3,125 + 2,075 x 2
b) (3,125 + 2,075) x 2
= 3,125 + 4,15
= 7,275
= 5,2 x 2
= 10,4
Bài3: Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77515000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,3% thì đến năm 2001 số dân của nước ta là bao nhiêu người ?
Bài giải
Số dân nước ta tăng thêm trong năm 2001 là:
77515000 : 100 x 1,3 = 1007695 (người)
Số dân nước ta tính đến cuối năm 2001 là:
1007695 + 77515000 = 78522695 (người)
Đáp số: 78522695 người
Bài 4: Một thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,2km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến B. Tính độ dài quãng sông AB
Bài giải
Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng là:
22,6 + 2,2 = 24,8 (km/giờ)
Thuyền máy đi từ bến A đến bến B hết 1giờ 15phút hay 1,25giờ
Độ dài quãng sông AB là:
24,8 x 1,25 = 31 (km)
Đáp số: 31km
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian
S = v x t
 
Gửi ý kiến