Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §8. Quy tắc dấu ngoặc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nghuyễn Mộng Thúy
Ngày gửi: 10h:10' 21-01-2010
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 1129
Số lượt thích: 2 người (nguyễn lê hiếu, Võ Phong Vũ)
1
GV: TRẦN THỊ NGỌC BÍCH
PHÒNG GD & ĐT THUẬN AN
TRƯỜNG THCS TÂN THỚI
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự thao giảng môn Toán lớp 6
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI CHĂM NGOAN
2
KIỂM TRA BÀI CŨ:

Phát biểu quy tắc trừ hai số nguyên. Áp dụng tính :
a) 15 - (- 7) = ?
b) (-19) - (-6) = ?
Quy tắc: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.
a) 15 - (-7) = 15 + 7 = 22
b) (-19) - (-6) = (-19) + 6 = -13
Hãy cẩn thận khi dấu “ - ” đứng trước dấu ngoặc !!!
3
Em hãy nêu cách tính giá trị biểu thức sau :
15 + ( 47 – 5 + 26 ) – ( 47 + 26 )
Làm thế nào bỏ được các dấu ngoặc này để việc tính toán được thuận lợi hơn?
Bài 8 : QUY TẮC DẤU NGOẶC
4
a/ Số đối của 2 là
?1/83,sgk .
a) Tìm số đối của: 2, ( -5 ), 2 + ( -5 )
b) So sánh số đối của tổng 2 +( -5 ) với tổng các số đối của 2 và ( -5 ).
Số đối của (-5) là
Số đối của [2+(-5)] là
-2
-(-5) = 5
Ta có: [2+(-5)] =
-3
-[2+(-5)] = - (-3) = 3
1. Quy tắc dấu ngoặc:
5
b/ Tính

= 3
= 3
So sánh:
=
Nhận xét:
Số đối của một tổng bằng tổng các số đối
-(a+b+c) = (-a)+(-b)+(-c)
-[2+(-5)]
-2+5
-[2+(-5)]
-2+5
6
?2/83,sgk . Tính và so sánh kết quả của:
a/
7 + (5 -13) 7 + 5 +(- 13 )

So sánh:
=
Nhận xét: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên
7
+ 5 +(-13)
7+( 5 - 13)
= 7 + [5+(-13)]
= 7 +(-8)
= -1
= 12 + (-13)
= -1
7
b/ Tính
12 – ( 4 – 6 ) 12 – 4 + 6
= 12 -

= 8 + 6
=
Nhận xét: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc: dấu “+” thành dấu
“-” và dấu “-” thành dấu “+”
So sánh:
[+4+(-6)]
= 12 - (-2)
= 12 + 2
= 14
= 14
12 - (4 - 6)
12 – 4 + 6
8
Quy tắc dấu ngoặc:
Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “–” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc : dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.
Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.
Ví dụ: Tính nhanh
324 + [112 - (112 + 324)]
= 324 + [112 - 112 - 324]
= 324 - 324
= 0


b) ( -257) - [(-257 + 156) - 56]
= -257 - [ - 257 + 156 - 56]
= -257 + 257 -156 +56
= -100
9
?3 Tính nhanh.
a/ (768-39) - 768
= 768 - 39
( )
b/ (-1579) - (12 -1579)

+(-768)
= 768
[ ]

+ (-39)
-39
=
+(-768)
=
(-1579)
+1579
- 12
-12
=
10
2. Tổng đại số
Một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên được gọi là một tổng đại số
Chú ý: Nếu không sợ nhầm lẫn ta có thể nói gọn tổng đại số là tổng
11
Trong một tổng đại số ta có thể :
Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.
a - b - c = - b + a - c = - b - c +a
Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước ngoặc là dấu “-” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.
a - b - c = ( a - b) - c = a - ( b + c)
Vd: a – b + c – d = a + c – b – d = ( a + c ) – ( b + d )
315 – 60 – 40 = 315 – ( 60 + 40 ) = 315 – 100 = 215
12
Thảo luận nhóm.
Tính giá trị biểu thức sau :
15 + ( 47 – 5 + 26 ) – ( 47 + 26 )
13
Đáp án :
15 + ( 47 – 5 + 26 ) – ( 47 + 26 )
= 15 + 47 – 5 + 26 – 47 – 26
= 15 – 5 + ( 47 – 47 ) + ( 26 – 26 )
= 15 – 5
= 10
14
BT 60 trang 65 SGK : Bỏ dấu ngoặc rồi tính
a) ( 27 + 65 ) + ( 346 – 27 – 65 )
b) (42 – 69 + 17) - (42 + 17) .

Đáp án:
( 27 + 65 ) + ( 346 – 27 – 65 )
= 27 + 65 + 346 – 27 – 65
= 346 + ( 27 – 27 ) + ( 65 – 65 )
= 346
b) ( 42 – 69 + 17 ) – ( 42 + 17 )
= 42 – 69 + 17 – 42 – 17
= - 69 + ( 42 – 42 ) + ( 17 – 17 )
= - 69
15
Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc quy tắc dấu ngoặc.
Làm bài tập về nhà:
57; 58; 59 trang 85 SGK,
89; 91; 93 SBT.
16
No_avatar

Co nay co ho va ten giong y me minh.................!TRẦN THỊ NGỌC BÍCH Mỉm cười

No_avatar

Minh cung la hoc sinh nen minh chep het luon, hoc cai bai nay minh cha hieu cai gi ca..............! Ha...ha... Thank you very much.....................Mỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cười

No_avatar

1hay wa

No_avatar

Mỉm cười dễ mà

No_avatar

Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $

 
Gửi ý kiến