Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 37. Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thanh Hải
Ngày gửi: 07h:49' 22-01-2010
Dung lượng: 440.0 KB
Số lượt tải: 1781
Số lượt thích: 0 người
Môn sinh học 8
Phan Thị Thanh Hải
Trường THCS Văn Lang
Việt Trì – Phú Thọ
Kiểm tra bài cũ
Khẩu phần ăn là gì?
Nguyên tắc lập khẩu phần ăn?
- KhÈn phÇn lµ l­îng thøc ¨n cung cÊp cho c¬ thÓ trong mét ngµy
- Nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn:
+ §¸p øng ®ñ nhu cÇu dinh d­ìng cña c¬ thÓ
+ §¶m b¶m c©n ®èi c¸c thµnh phÇn vµ gi¸ trÞ dinh d­ìng cña thøc ¨n
+ §¶m b¶o cung cÊp ®ñ n¨ng l­îng
I. Mục tiêu
- Nắm vững các bước tiến hành lập khẩu phần ăn.
- Dựa trên một khẩu phần ăn trong bài tính lượng calo cung cấp cho cơ thể điền vào bảng 37.3 để xác định mức độ đáp ứng của cơ thể.
- Biết xây dưng khẩu phần ăn hợp lí cho bản thân.
II. Nội dung và cách tiến hành
Các bước tiến hành lập khẩu phần ăn:
- Bước 1 kẻ bảng tính toán theo mẫu 37.1
Thực hành: phân tích một khẩu phần ăn cho trước
Tiết 38
I. Mục tiêu
II. Nội dung và cách tiến hành
Các bước tiến hành lập khẩu phần ăn:
- Bước 1: kẻ bảng tính toán theo mẫu 37.1
Thực hành: phân tích một khẩu phần ăn cho trước
Tiết 38
- Bước 2: Điền tên thực phẩm, điền số lượng vào cột A
+ Xác định lượng thải bỏ A1 =A x tỉ lệ % thải bỏ.
+ Xác định lượng thực phẩm ăn được: A2=A-A1
- Bước 3: Tính giá trị của từng loại thực phẩm và điền thành phần dinh dưỡng.
Thực hành: phân tích một khẩu phần ăn cho trước
Tiết 38
Ngô
tươi
200
90
A1 =200 x 45% = 90
A2 =200 -90 = 110
110
- Bước 3: Tính giá trị của từng loại thực phẩm và điền thành phần dinh dưỡng.
Thực hành: phân tích một khẩu phần ăn cho trước
Tiết 38
Ngô
tươi
200
90
110
Pr = 4,1 x A2 : 100
= 4,1 x 110: 100 = 4,51
4,51
L = 2,3 x A2 : 100
= 2,3 x 110: 100 = 2,53
4,53
G = 39,6 x A2 : 100
= 39,6 x 110: 100 = 43,56
43,56
Q = 196 x A2 : 100
= 196 x 110: 100 = 216
126
- Bước 3: Tính giá trị của từng loại thực phẩm và điền thành phần dinh dưỡng.
Bước 4: Cộng các số liệu đã kê
+ Đối chiếu với bảng " Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam"
Chú ý: Prôtên in x 60% đó là khả năng hấp thụ của cơ thể.
Vitamin C x50% vì bị thất thoát khi chế biến.
Thực hành: phân tích một khẩu phần ăn cho trước
Tiết 38
Ngô
tươi
200
90
110
4,51
4,53
43,56
126
265
90
175
9.61
5.03
77.76
288
175
175
-
0.33
0.16
-
1.71
I. Mục tiêu
- Nắm vững các bước tiến hành lập khẩu phần ăn.
- Dựa trên một khẩu phần ăn trong bài tính lượng calo cung cấp cho cơ thể điền vào bảng 37.3 để xác định mức độ đáp ứng của cơ thể.
- Biết xây dưng khẩu phần ăn hợp lí cho bản thân.
II. Nội dung và cách tiến hành
Các bước tiến hành lập khẩu phần ăn:
Dựa vào khẩu phần ăn mẫu trong bài, tính lượng calo cung cấp cho cơ thể, điền số liệu vào bảng 37.3 để xác định mức đáp ứng của cơ thể.
Thực hành: phân tích một khẩu phần ăn cho trước
Tiết 38
- Điền số liệu vào bảng 37.3 . Bảng đánh giá
Thực hành: phân tích một khẩu phần ăn cho trước
Tiết 38
III. Viết thu hoạch.
- Lập khẩu phần ăn cho bản thân.
Hướng dẫn về nhà
+ Lập khẩu phần ăn cho những người trong gia đình
+ Đọc trước bài bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu/
No_avatar

 
sai bÐt 
No_avatar
ga qua
Avatar
tầm bậy
No_avatarf
chả hjểu j cả
Avatar
lam sai het rui con dau. kien moi nguoi tra hieu j ca!Bối rối
No_avatar

bài này chán,ko chặt chẽ

 

Avatar
bài gì vậy trời! khó hiểu!
No_avatar

đơn gian waKín miệng

No_avatar

ko dug zi het cai zi mak .... ko tke zien ta dc Ngây thơ 

No_avatar

qua kho hieu???????

the nay hs ma hoc ko biet co hieu j ko nua?????/////

 

 
Gửi ý kiến