Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 23. Nội quy Đảo khỉ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: khối 2- Hanh Thông
Người gửi: Lê Nguyễn Duy Phú
Ngày gửi: 17h:46' 22-01-2010
Dung lượng: 13.8 MB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC H?NH THƠNG
Môn : Tập Đọc
Khối lớp 2
Khởi động
Hát bài hát :VUI D?N TRU?NG

NỘI DUNG TIẾT HỌC
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
HĐ1: Luyện đọc
HĐ2: Hướng dẫn tìm hiểu bài
Củng cố
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:T? ng? no t? s? thm thu?ng c?a Sĩi khi th?y Ng?a?
Thm r? di.
Nó rất thèm.
Nó toan xông đến ăn thịt ngựa.
a
c
b
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2:Sĩi lm gì d? l?a Ng?a?
Giả làm y tá.
Giả làm bác sĩ.
Giả làm y sĩ.
b
c
a
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 3: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ?
Hãy bình tĩnh khi gặp hoạn nạn.
Hãy bình tĩnh đối phó với những kẻ độc ác, giả nhân, giả nghĩa.
a
c
b

Cả hai ý trên đều đúng.
Cả hai ý trên đều đúng.
Nhận xét bài cũ


BÀI MỚI
Thứ ngày tháng năm
Tập đọc
N?i quy D?o Kh?
HOẠT ĐỘNG 1

LUYỆN ĐỌC
MỞ SÁCH GIÁO KHOA TRANG 43


Giáo viên đọc mẫu lần 1.
1 HS khá đọc mẫu lần 2.Cả lớp theo dõi bài trong SGK.
Nhấn giọng ở các từ ngữ : Tham quan, khnh kh?ch, khối chí, tru ch?c...
Nội quy Đảo Khỉ
Sau một lần đi chơi xa,Khỉ Nâu về quê nhà.Cảnh vật nhiều thay đổi.Thấy một tấm biển lớn ngay bến tàu,Khỉ Nâu bèn theo khách du lịch đến xem.

HOẠT ĐỘNG 2
TÌM HIỂU BÀI
Câu 1 : N?i quy D?o Kh? cĩ m?y di?u?
- Nội quy Đảo Khỉ có 4 điều.
Câu 2: Em hi?u nh?ng di?u quy d?nh nĩi trn nhu th? no?
+ Di?u 1: Mua v tham quan tru?c khi ln d?o: M?i qu khch khi ln d?o tham quan d?u ph?i mua v vì D?o Kh? c?n cĩ ti?n d? cham sĩc dn kh?, tr? cơng cho cc cn b? cơng nhn lm vi?c trn d?o.
+ Di?u 2: Khơng tru ch?c th nuơi trong chu?ng: n?u th nuơi trong chu?ng b? tru ch?c, chng s? t?c gi?n. Cĩ th? gy nguy hi?m cho ngu?i tru ch?c nn khơng du?c tru ch?c th nuơi trong chu?ng.
+ Di?u 3: Khơng cho th an cc lo?i th?c an l?: khi cho th an cc lo?i th?c an l? cĩ th? lm chng b? m?c b?nh, vì th? khch tham quan khơng du?c cho th an cc lo?i thc an l?.
+ Di?u 4: Gi? v? sinh chung trn d?o: Khch tham quan khơng du?c v?t rc, kh?c nh?, di v? sinh b?a bi vì nhu th? s? lm ơ nhi?m mơi tru?ng trn d?o,?nh hu?ng d?n s?c kh?e c?a th nuơi trn d?o v d?n chính khch tham quan.
Câu 3: Vì sao d?c xong n?i quy, Kh? Nu l?i khối chí?
- Vì nĩ th?y D?o Kh? v h? hng c?a nĩ du?c b?o v?, cham sĩc t? t? v khơng b? lm phi?n, khi m?i ngu?i d?n tham quan D?o Kh? d?u ph?i tun theo n?i quy c?a D?o.
LUYỆN ĐỌC LẠI
Dặn dò
Về nhà rèn đọc nhiều lần cho hay hơn.
Chuẩn bị bài: Su T? xu?t qun.
Chúc
quý
thầy

nhiều
sức
khoẻ

hạnh
phúc
 
Gửi ý kiến