Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Tùng
Ngày gửi: 00h:38' 23-01-2010
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1346
Số lượt thích: 0 người

Người thực hiện
GV: ĐẶNG Văn Tùng
Trường TH Thị TRấn
Châu Thành – Bến Tre
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 4
Tiết 43
Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Thứ sáu, ngày 29, tháng 01, năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
KiỂM TRA BÀI CŨ
VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ THẾ NÀO ?
1. Chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất nội dung bài tập sau:
Trong các câu sau, câu kể Ai thế nào? là:
A. Các chị đội nón đi chợ.
B. Quai nón màu hồng.
C. Các bạn chơi nhảy dây rất vui.
D. Trên cành, chim hót líu lo.
B
2. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? biểu thị nội dung gì ? Chúng do những từ ngữ như thế nào tạo thành?
Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ. Vị ngữ thường do tính từ, động từ ( hoặc cụm tính từ, cụm động từ ) tạo thành.
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Nhận xét:
1. Tìm các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn sau:
Ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.
Theo Võ Nguyên Giáp
Thứ sáu, ngày 29, tháng 01, năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Nhận xét 1: Tìm các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn sau:
Ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.
Theo Võ Nguyên Giáp
Thứ sáu, ngày 29, tháng 01, năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Nhận xét 2: Xác định chủ ngữ của những câu vừa tìm được.
Thứ sáu, ngày 29, tháng 01, năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Câu1:Hà Nội tưng bừng màu đỏ.
Câu 2:Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa.
Câu 3:Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang.
Câu 4:Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.
Hà Nội
Cả một vùng trời
Các cụ già
Những cô gái thủ đô
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Nhận xét 3: Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ nào tạo thành?
Thứ sáu, ngày 29, tháng 01, năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Câu1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ.
Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa.
Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang.
Câu 4:Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Thứ sáu, ngày 29, tháng 01, năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ghi nhớ:
1. Chủ ngữ của câu kể Ai thế nào? chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ.
2. Chủ ngữ thường do danh từ ( hoặc cụm danh từ ) tạo thành.
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Thứ sáu, ngày 29, tháng 01, năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ghi nhớ: (SGK Tr 36)
1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn dưới đây:
Ôi chao ! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân. (Nguyễn Thế Hội)
Luyện tập:
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Thứ sáu, ngày 29, tháng 01, năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn dưới đây:
Luyện tập:
Câu 1: Màu vàng trên lưng chú lấp lánh.
Câu 2: Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng.
Câu 3:Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh.
Câu 4:Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.
Câu 5:Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.
Màu vàng
Bốn cái cánh
Cái đầu
hai con mắt
Thân chú
Bốn cánh
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Thứ sáu, ngày 29, tháng 01, năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Luyện tập:
2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về một loại trái cây mà em thích, trong đoạn văn có dùng một số câu kể Ai thế nào?
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Thứ sáu, ngày 29, tháng 01, năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Luyện tập:
2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về một loại trái cây mà em thích, trong đoạn văn có dùng một số câu kể Ai thế nào?
Gợi ý
a. H×nh d¸ng cña tr¸i ®ã thÕ nµo?
b. Mµu cña tr¸i thÕ nµo?
c. VÞ cña tr¸i thÕ nµo?
d. H­¬ng th¬m cña nã thÕ nµo?
e. ¡n tr¸i ®ã ta cã c¶m gi¸c thÕ nµo?

Trân trọng cám ơn quí thầy cô
Về dự giờ
 
Gửi ý kiến