Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Phương pháp tả cảnh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Khanh
Ngày gửi: 17h:07' 28-01-2010
Dung lượng: 842.0 KB
Số lượt tải: 584
Số lượt thích: 0 người
1. Nhóm 1: Xác định đối tượng miêu tả trong văn bản đầu. Tại sao có thể nói, qua hình ảnh nhân vật, ta có thể hình dung được những nét tiêu biểu của cảnh sắc ở khúc sông có nhiều thác dữ?


Thảo luận nhóm
2. Nhúm 2: Van b?n th? hai t? quang c?nh gỡ? D? lm n?i b?t quang c?nh dú tỏc gi? dó quan sỏt v l?a ch?n nh?ng hỡnh ?nh tiờu bi?u no? Ngu?i vi?t dó miờu t? c?nh v?t ?y theo m?t th? t? no? Ta có thể đảo thứ tự này được không? Vì sao?
3. Nhúm 3: Hóy ch? ra ba ph?n c?a van b?n th? ba v túm t?t cỏc ý c?a m?i ph?n. T? dn ý dú hóy nh?n xột v? th? t? miờu t? c?a tỏc gi? trong do?n van (miờu t? t? trờn xu?ng du?i, t? xa d?n g?n, t? ngoi vo trong, t? khỏi quỏt d?n c? th? hay theo th? t? th?i gian?.)
Nhóm 1: văn bản thứ nhất
- Qua hình ảnh dượng Hương Thư ta có thể phần nào hình dung được cảnh sắc ở khúc sông có nhiều thác dữ bëi v×:
Người vượt thác đã phải đem hết sức lực và tinh thần để chiến đấu cùng thác dữ: Các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, như hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh...
(nh? t? ngo?i hỡnh v cỏc d?ng tỏc)
- Đối tượng miêu tả:Dượng Hương Thư chèo thuyền vượt thác
Nhóm 2: văn bản thứ hai
Đối tượng miêu tả:
Quang cảnh dòng sông Năm Căn
Hình ảnh tiêu biểu:
C?nh du?i m?t sụng, c?nh r?ng du?c trờn b?
Thứ tự miêu tả:
Từ dưới sông lên trên bờ, từ gần đến xa
Nhóm 3: văn bản thứ ba
Dàn ý
Phần đầu (từ đầu -> màu của luỹ):
Giới thiệu khái quát về luỹ tre làng
Phần hai (tiếp -> không rõ):
Miêu tả cụ thể ba vòng của luỹ tre
Phần ba (còn lại):
Phát biểu cảm nghĩ và nhận xét về luỹ tre
Trình tự miêu tả:
Từ ngoài vào trong, từ khái quát đến cụ thể
Ghi nhớ:
* Muốn tả cảnh cần:
+ Xác định đối tượng miêu tả;
+ Quan sát, lựa chọn được những hình ảnh tiêu biểu;
+ Trình bày những điều quan sát được theo một thứ tự;
* Bố cục của bài văn tả cảnh thường có ba phần:
+ Mở bài: giới thiệu cảnh được tả;
+ Thân bài: tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự;
+ Kết bài: thường phát biểu cảm tưởng về cảnh vật đó;
1. Nhóm 1: Nếu phải tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm van thỡ em sẽ miêu tả như thế nào? Hãy suy nghĩ và trả lời theo gợi ý sau:
a) Em sẽ quan sát và lực chọn nh?ng hỡnh ảnh cụ thể, tiêu biểu nào cho quang cảnh ấy?
b) Em định miêu tả quang cảnh ấy theo thứ tự như thế nào?


Thảo luận nhóm
2. Nhúm 2: Nếu phải tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi thì trong phần thân bài em sẽ miêu tả theo thứ tự nào (theo thứ tự không gian: từ xa tới gần hay theo thứ tự thời gian: trước, trong và sau khi ra chơi)?
3. Nhúm 3: Hãy đọc kĩ bài văn "Biển đẹp" và rút lại thành một dàn ý.
Nhóm 1: Bài tập 1
a) Em sẽ quan sát và lựa chọn những hình ảnh cụ thể, tiêu biểu nào cho quang cảnh ấy?
+ Cụ giỏo (th?y giỏo), khụng khớ l?p, quang c?nh chung c?a phũng h?c (b?ng, tu?ng, bn gh?...), cỏc b?n (tu th?, thỏi d?, cụng vi?c chu?n b? vi?t bi...), c?nh vi?t bi, c?nh ngoi sõn tru?ng, ti?ng tr?ng...
b) Em định miêu tả quang cảnh ấy theo thứ tự như thế nào?
+ Cú th? t? ngoi vo trong l?p, t? phớa trờn b?ng cụ giỏo (th?y giỏo) xu?ng du?i l?p; t? khụng khớ chung c?a l?p h?c d?n b?n thõn ngu?i vi?t...
Nhóm 2: Bài tập 2
Nếu phải tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi thì trong phần thân bài em sẽ miêu tả theo thứ tự nào (theo thứ tự không gian: từ xa đến gần hay theo thứ tự thời gian: trong, trước và sau khi ra chơi)?
* Th? t? khụng gian: t? xa d?n g?n (c?nh h?c sinh choi dựa ? phớa g?n c?ng tru?ng, ? gi?a sõn tru?ng, g?c cõy bng, g?n c?a l?p..)
* Thứ tự thời gian:
+ Trước giờ ra chơi: sân trường vắng vẻ
+ Trong giờ ra chơi: sân trường ồn ào, náo động
+ Sau giờ ra chơi: học sinh về lớp, sân trường trở lại vắng lặng
Nhóm 3: Bài tập 3
Nêu dàn ý cho bài “Biển đẹp”
1. M? bi:
chính là tên văn bản “Biển đẹp”
2. Thõn bi:
tả vẻ đẹp của biển ở nhiều thời điểm khác nhau
+ Bu?i sỏng;
+ Bu?i chi?u: l?i cú bu?i chi?u l?nh, n?ng t?t s?m; bu?i chi?u n?ng tn, mỏt d?u;
+ Bu?i trua;
+ Ngy mua ro;
+ Ngy n?ng.
3. K?t bi (do?n cu?i):
Nhận xét, suy nghĩ về sự thay đổi cảnh sắc của biển
Tác giả đã vận dụng kĩ năng nào để miêu tả cảnh sân chim?
“Từ chỗ vệt rừng đen xa tít đó, chim cất cánh tua tủa bay lên, giống hệt đàn kiến từ lòng quả đất chui ra, bò li ti đen ngòm lên da trời. Càng đến gần, khi bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang cảnh đàn chim bay lên giống như đám gió bốc tro tiền, tàn bay liên tri hồ điệp.”
(Đất rừng phương Nam- Đoàn Giỏi)
So sánh
Tưởng tượng
A
B
Liên tưởng
C
D
Nhận xét
“Từ chỗ vệt rừng đen xa tít đó, chim cất cánh tua tủa bay lên, giống hệt đàn kiến từ lòng quả đất chui ra, bò li ti đen ngòm lên da trời. Càng đến gần, khi bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang cảnh đàn chim bay lên giống như đám gió bốc tro tiền, tàn bay liên tri hồ điệp.”
(Đất rừng phương Nam- Đoàn Giỏi)
Để cảnh sân chim hiện lên thật cụ thể và sinh động, tác giả đã miêu tả cảnh theo trình tự nào?
Từ ngoài vào trong
Từ cao xuống thấp
A
Từ xa đến gần
C
B
D
Từ gần đến xa
hướng dẫn về nhà:
1. Bài cũ:
Học thuộc ghi nhớ
Làm hết bài tập còn lại
2. Bài mới:
Soạn van bản " Buổi học cuối cùng"
Tóm tắt van bản
Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu van bản
Giê häc cña chóng ta kÕt thóc t¹i ®©y. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m kh¶o, c¸c thÇy c« gi¸o!
C¸m ¬n c¸c em häc sinh!
No_avatar
bài giảng rất hayCười
No_avatar
cam on nhaNháy mắt
Avatar

wa hay wa tuyetMỉm cười

No_avatar

hay lamMỉm cườiCười nhăn răng

No_avatar

rat hay nhung lai thieu mat cau c bai1Cười nhăn răng

 

 

 

No_avatar

hay

 
Gửi ý kiến