Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ứng dụng Violet soạn GAĐT môn Vật Lý

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Phong
Ngày gửi: 17h:55' 30-01-2010
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 312
Số lượt thích: 0 người
Bìa
Giới thiệu: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
Chuyên đề: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS. Thực hiện: Lê Hồng Phong Đơn vị: Trường THCS Mã Đà Năm học: 2009 - 2010 Liên kết: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLE VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS. I. Lý do chọn chuyên đề: II. Thực trạng trước khi thực hiện các giải pháp của đề tài: III. Nội dung: IV. Kết quả thực nghiệm: V. Bài học kinh nghiệm: VI. Kết luận: VII.Tài liệu tham khảo: I. Lý do chọn chuyên đề:
Lý do: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
“Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng những phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh , ....”. "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" II. Thực trạng trước khi thực hiện các giải pháp của đề tài:
Thực trạng: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
II. Thực trạng trước khi thực hiện các giải pháp của đề tài: 1/ Thuận lợi: 2/ Khó khăn: III. Nội dung:
Liên kết: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
III. Nội dung: 1. Cơ sở lý luận: 2.Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu: 3.Yêu cầu: 4.Giới thiệu Violet và cách cài đặt: 5.Các chức năng của Violet: 6.Sử dụng các công cụ chuẩn: 7.Sử dụng các mẫu bài tập: 8.Các chức năng soạn thảo trang màn hình: 9. Đóng gói bài giảng: 10. Nhúng Violet vào Power Point: 1. Cơ sở lý luận:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
2. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
2.1. Đối tượng:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
3. Yêu cầu:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
4. Giới thiệu Violet và cách cài đặt:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
4.1. Giới thiệu phần mềm Violet:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
4.2. Cài đặt và chạy chương trình:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
4.3. Giao diện của phần mềm Violet:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
5. Các chức năng của Violet:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
5.1. Nút “Ảnh, phim”:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
Sự dẫn nhiệt 5.1.1. Dịch chuyển, co giãn đối tượng:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
5.1.2. Thiết lập thuộc tính của đối tượng (ảnh hoặc phim):: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
5.2. Nút “Văn bản”:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
5.2.1. Thay đổi các thuộc tính:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
5.2.2. Nhập công thức:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
• Tạo chỉ số trên Latex(I^2), Latex(U^2) ta nhập như sau: • Tạo chỉ số dưới Latex(R_1) ta nhập: • Tạo phân số Latex(U/I ), ta nhập: • Tạo công thức Latex((U_1^2)/(R_1).t) ta nhập: 5.3. Nút “Công cụ”:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
6. Sử dụng các công cụ chuẩn:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
6.1. Vẽ hình:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
6.2. Văn bản nhiều định dạng:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
7. Sử dụng các mẫu bài tập:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
7.1. Tạo bài tập trắc nghiệm:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đai lượng nào sau đây sẽ thay đổi theo?
Tiết diện dây dẫn của biến trở.
Điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở.
Chiều dài dây dẫn của biến trở.
Nhiệt độ của biến trở.
7.2. Tạo bài tập ô chữ:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
Lực là nguyên nhân làm thay đổi đại lượng nào trong chuyển động
Đoàn tàu chuyển động theo hướng Bắc – Nam dưới tác dụng của loại lực nào?
Thả một viên phấn rơi, vận tốc viên phấn thay đổi là do tác dụng của lực gì?
Người ta dùng ký hiệu gì để biểu diễn véctơ lực?
Đơn vị của lực là gì?
7.3. Tạo bài tập kéo thả chự: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.

1. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng ||tổng các điện trở thành phần || 2. Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi mạch rẽ ||tỉ lệ nghịch|| với điện trở mỗi mạch rẽ đó. 3. Công suất tiêu thụ điện của một đoạn mạch được tính bằng tích giữa hiệu điện thế đặt vào 2 đầu đoạn mạch và ||cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch|| 4. Công tơ điện là thiết bị dùng để đo ||điện năng tiêu thụ || 7.4. Thiết kế mạch điện: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
8. Các chức năng soạn thảo trang màn hình:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
8.1. Tạo hiệu ứng hình ảnh:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
ỨNG DỤNG VIOLET 8.2. Tạo các hiệu ứng chuyển động và biến đổi: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
ỨNG DỤNG VIOLET 8.3. Chọn đối tượng bằng danh sách:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
8.4. Sao chép, cắt, dán tư liệu:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
8.5. Tạo các siêu liên kết:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
9. Đóng gói bài giảng:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
9.1 . Sử dụng bài giảng đã đóng gói:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
9.2. Chỉnh sửa bài giảng sau khi đã đóng gói:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
10. Nhúng Violet vào Power Point:: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
IV. Kết quả thực nghiệm:
: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
Năm học 2007 – 2008 Năm học 2008 – 2009 và học kỳ I năm học 2009 – 2010 V. Bài học kinh nghiệm:
: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
VI. Kết luận:
: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
VII.Tài liệu tham khảo:
: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
1. Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lý THCS – Đoàn Duy Hinh, Nguyễn Phương Hồng, Vũ Trọng Rỹ, Lương Việt Thái – NXB Giáo dục – Năm 2008. 2. Sách giáo khoa Vật Lý 8 – Vũ Quang, Bùi Gia Thịnh, Dương Tiến Khang, Vũ Trọng Rỹ, Trịnh Thị Hải Yến – NXB Giáo dục – Năm 2004. 3. Sách giáo viên Vật Lý 8 – Vũ Quang, Bùi Gia Thịnh, Dương Tiến Khang, Vũ Trọng Rỹ, Trịnh Thị Hải Yến – NXB Giáo dục – Năm 2004. 4. Thiết kế bài giảng Vật Lý 8 - Nguyễn Mỹ Hảo, Lê Minh Hà – NXB Hà Nội – Năm 2004. 5. Sách giáo khoa Vật Lý 9 – Vũ Quang, Đoàn Duy Hinh, Nguyễn Văn Hoà, Ngô Mai Thanh, Nguyễn Đức Thâm – NXB Giáo dục – Năm 2005. 6. Sách giáo viên Vật Lý 9 – Vũ Quang, Đoàn Duy Hinh, Nguyễn Văn Hoà, Ngô Mai Thanh, Nguyễn Đức Thâm – NXB Giáo dục – Năm 2005. 7. Thiết kế bài giảng Vật Lý 9 - Nguyễn Mỹ Hảo, Lê Minh Hà – NXB Hà Nội – Năm 2004. 8. Áp dụng dạy và học tích cực trong môn Vật lý – GS. Trần Bá Hoành, TS. Ngô Quang Sơn, Nguyễn Văn Đoàn – NXB Đại học SP Hà Nội – Năm 2003. 9. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 8 môn Vật lý - Trường CĐSP Đồng Nai – Năm 2004. 10. Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ - Trịnh Thị Hải Yến, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng, Nguyễn Phú Tuấn, Ngô Văn Hưng, Trần Quý Thắng, Nguyễn Mai Vân, Phạm Đình Vượng, Trần Mai Thu – Năm 2004. 11. Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS môn Vật lý - Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Trọng Sửu – NXB Giáo dục – Năm 2007. 12. Trang Web www.bachkim.vn ACSIMET
Giai thoại: “ Ơrêca”: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ THCS.
Giai thoại: “ Ơrêca” Vua Hêrôn sai thợ kim hoàn làm cho mình một chiếc vương miện bằng vàng. Vì nghi ngờ thợ đã ăn bớt vàng nên nhà vua nhờ Acsimet kiểm tra xem người thợ có pha bạc vào vương miệng không. Acsimet lo lắng, suy nghĩ làm thế nào để thực hiện được việc nhà vua giao. Một hôm, đang nằm trong bồn tắm đầy nước, ông chợt phất hiện ra rằng khi nhấn chìm người trong nước càng nhiều thì lực đẩy ông lên càng mạnh. Từ đó, ông thấy được cách giải quyết bài toán về chiếc vương miện của nhà vua. Ông nhảy ra khỏi buồng tắm và cứ thế trần truồng chạy ra đường reo lên: “Ơrêca, ơrêca!” Ông chứng tỏ vương miện của nhà vua có pha bạcvì trọng lượng riêng của vương miện nhỏ hơn của trọng lượng riêng của vàng. Cách làm: Lấy một khối lượng vàng nguyên chất nặng bằng vương miện, lần lượt đặt vào bồn nước đánh dấu mực nước dâng lên có giống nhau không => kết quả. Giải thích: Lực đẩy lên vương miện lớn hơn chứng tỏ vương miện có thể tích lớn hơn ( nhưng cùng khối lượng với khối vàng nguyên chất ) nên có trọng lượng riêng nhỏ hơn. Chứng tỏ người thợ kim hoàn có pha bạc vào vương miện của nhà vua.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓